Začeli so se Slovanski letni časi na gradu Bogenšperk

Forum slovanskih kultur je v sodelovanju s partnerji pripravil prvega v ciklu dogodkov Slovanski letni časi na gradu Bogenšperk. Mladi gimnazijci iz Celja in Litije so prisluhnili motivacijskemu nagovoru Dimitrija Polikanova, namestnika direktorja Rossotrudničestva ter se pogovarjali s slovenskim pisateljem Vladom Žabotom in Julijo Sozino, literarno zgodovinarko iz Rusije.

Z jesenskim dogodkom se je začel cikel Slovanski letni časi na gradu Bogenšperk, ki ga Forum slovanskih kultur (FSK) pripravlja v sodelovanju z Ruskim centrom znanosti in kulture v Ljubljani, Javnim zavodom Bogenšperk, občino Šmartno pri Litiji, Gimnazijo Celje – Center in Gimnazijo Litija. Omenjeni cikel grad Bogenšperk, slovenski zgodovinski in kulturni dragulj, odpira mladim in ga osmišlja v slovanskem kulturnem kontekstu. »Namen dogodkov je tako mlajši publiki kot splošni javnosti, dijakom in drugim obiskovalcem na komunikativen način predstaviti literaturo, jezik ter zgodovino in jim omogočiti srečanje s priznanimi imeni iz sveta književnosti in jezikoslovja,« je o novem programskem ciklu FSK povedala direktorica mednarodne ustanove, dr. Andreja Rihter.

Na prvem srečanju se je 64 mladih gimnazijcev iz Celja in Litije srečalo s slovenskim pisateljem, Vladom Žabotom ter Julijo Sozino, literarno zgodovinarko in prevajalko iz Rusije.

Vlado Žabot je poudaril pomen stikov med slovanskimi kulturami, ki se vzpostavljajo in vzdržujejo tudi s pomočjo prevodov.  Ko je razlagal odnos do literarnega prevajanja, pa je dejal: »Pisatelj se prevajalca vedno malce boji, saj ne ve, ali bo knjiga v drugem jeziku zaživela ali se bo ohranil njen duh.« Povedal je tudi, da je na tujem vsakih pet dni objavljen nov prevod slovenskega dela.

Mlade je z motivacijskim nagovorom pozdravil tudi Dimitrij Polikanov, namestnik direktorja Rossotrudničestva. Predstavil je svojo karierno pot in dijake povprašal po njihovih interesih. Ti bodo izhodišče pri pripravi prihodnjih dogodkov. Udeleženci so si v okviru programa ogledali tudi grad Bogenšperk.

Slovanski letni časi na gradu Bogenšperk se bodo nadaljevali konec januarja, ko bodo dijaki pripravili tudi tematsko obarvan kulturni program.

Foto: Boris Pretnar

Scroll to Top