Na hradě Bogenšperk začali Slovanské roční období

Fórum slovanských kultur ve spolupráci s partnery připravilo první ze série události Slovanské roční  období na hradě Bogenšperk. Mladí středoškoláci z Celje a Litiji si vyslechli motivační projev Dimitrije Polikanova, zástupce ředitele Rossotrudničestva, a hovořili se slovinským spisovatelem Vlado Žabotem a Julií Sozinou, literární historičkou z Ruska.

Podzimní událostí byl na zámku Bogenšperk zahájen cyklus Slovanských ročních období, který pořádá Fórum slovanských kultur (FSK) ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury v Lublani, Veřejnou institucí Bogenšperk, obcí Šmartno u Litiji, Gimnazijí Celje – Center a Gimnazijí Litija . Zmíněný cyklus otevírá mladým lidem Hrad Bogenšperk, slovinský historický a kulturní klenot, a představuje ho uvnitř slovanského kulturního kontextu. „Smyslem akcí je komunikativním způsobem představit literaturu, jazyk a historii mladšímu publiku i široké veřejnosti, studentům a dalším návštěvníkům a umožnit jim setkat se s renomovanými jmény ze světa literatury a lingvistiky,“ uvedla ředitelka mezinárodní instituce, dr. Andreja Richter.Na prvním setkání se 64 mladých středoškoláků z Celje a Litiji setkalo se slovinským spisovatelem Vlado Žabotem a Julijou Sozinou, literární historičkou a překladatelkou z Ruska. Vlado Žabot zdůraznil význam kontaktů mezi slovanskými kulturami, které se navazují a udržují také prostřednictvím překladů. Svůj postoj k literárnímu překladu vysvětlil takto: „Spisovatel se překladatele vždycky trochu bojí, protože neví, jestli kniha ožije v jiném jazyce a jestli se zachová její duch.“ Uvedl také, že v zahraničí každých pět dní vyjde nový překlad slovinského díla.

Motivačním projevem mladé lidi pozdravil také Dimitrij Polikanov, zástupce ředitele Rossotrudničestva. Představil svou profesní dráhu a zeptal se studentů na jejich zájmy. Ty budou výchozím bodem při přípravě budoucích události. V rámci programu účastníci navštívili také hrad Bogenšperk. Slovanské roční období na hradě Bogenšperk budou pokračovat na konci ledna, kdy studenti připraví i tematicky kulturní program.

Foto: Boris Pretnar

Přejít nahoru