Piranova

V rámci Piranovy probíhají následující aktivity, které ukazují na rozmanitost současného světa a chrání světové dědictví:

“Piranova se stará o potřeby odborné veřejnosti: vědců, kurátorů, studentů, učitelů, manažerů a dalších odborníků v oblasti hmotného a nehmotného dědictví a kulturní politiky.“

PARTNEŘI

MEZINÁRODNÍ KOLOKVIA

Cíle

  • vytvořit prostor na podporu kreativity, šíření znalostí o možnostech a příležitostech nových technologií a jejich využití v oblasti dědictví,
  • poslouchat a navzájem se i slyšet,
  • sdílet zkušenosti, znalosti a pocity,
  • otevřený prostor pro plynule předávání informací a postupů,
  • vybudovat nové mosty, partnerství a přitomnost na mezinárodní scéně.

Síť

Kolokvium zahrnuje přednášky a praktickou práci založenou na dialogu a zkušenostech jednotlivců z různých oborů práce, kteří hrají důležitou roli v oblasti dědictví. S účastníky a odborníky z celého světa a s obsahově bohatými programy, společenskými akcemi, exkurzemi atd. kolokvium nabízí mnoho příležitostí pro vytváření sítí, socializaci a navazování nových vazeb.

International Colloquium Piranova #5

11 May 2021
Triumph of Digital?

Call for online presentations

International Colloquium Piranova #6
Sound Waves

E-magazin | Programme
6 – 8 October 2021
Institute for Archeology and Heritage, Faculty of Humanities, University of Primorska, Piran/Slovenia

Lecturers talked about the meaning of sound, its influence on the perception of the world, soundscapes in museums and museum displays, and use of new technologies in cultural heritage presentations. They also presented various good practices. At the workshop led by Italian composer and musician Claudia Ferretti the participants created and narrated their own sound stories.

Sound postcards

International Colloquium Piranova #5

E-magazine

Triumph of Digital?
In their lectures, experts from seven countries participating in the international colloquium Piranova entitled “Triumph of the Digital?” gave concrete examples of their experience with the digital shift in the recent period. Two online workshops also took place in the framework of the colloquium.

Programme

Video

International Colloquium Piranova #4

E-magazine

The event featured lectures and presentation of the book Developing exhibitions as well as two workshops. The common thread revolved around the approaches to building both permanent and periodic exhibitions in museums, and their different aspects: internal and external human resources, content development in the context of space, digital production, purpose, financial resources and more).

Programme

Video

International Colloquium Piranova #4

25 February 2021 / ONLINE
International Colloquium Piranova #4
Exihibition Challenges
Draft Programme

International Colloquium Piranova #3

Polyphony of Museums
E-magazine

The colloquium was conceived around two central topics. The aim was to learn more about the captivating, attractive and creative exhibitions in the first section and move on to find out more about the activities through which museums engage and develop their audiences.

Programme

Video

International Collqouium Piranova #2

Sounds of Museums
E-magazine

The colloquium, which offered online discussions as well as lectures, highlighted the following topics: museums during lockdown, team management and teamwork, exhibitions, objects, activities and events, and museum visitors and public.

Programme

Video

International Colloquium Piranova #1

Sounds and Music
Piran City Gallery, Piran/Slovenia

The colloquium was intended for museum professionals to discuss and exchange experiences on the use of sounds and music in museum work. The guest lecturers established a vivid interaction with the participants and shared the knowledge concerning the use of sounds and music in museum exhibitions, promotional activities and other forms of communication with museum visitors and various publics.

Programme

Video

Vhled do přednášek

ZVÝRAZŇUJEME

Piranova kolokvium se přesunuje na web

Kvůli pandemii a zákazu překročení hranic se kolokvia Piranovova přesunula online. Všechny nejnovější informace najdete na této webové stránce.

Minglování na Piranově

Kromě oficiálního programu nabízí Piranova kolokvium mnoho příležitostí pro socializaci a minglování na neformálních akcích. Účastníci se zároveň seznámí s bohatým kulturním dědictvím, včetně gastronomie.

Piranova pojmenovaná podle Piranu

Inspirací pro název Piranova je pojmenování historického města Piran ve Slovinsku, jednoho z klenotů Jadranu a ukázkového příkladu zachování staletého města postaveného na křižovatce různých kultur, přesněji na křižovatce západní a východní Evropy.

ONLINE KNIHOVNA

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA MUZEOLOGIE

Pro studenty, kurátory a další muzeologické odborníky se koná každý rok v půvabném a romantickém městě Koper / Slovinsko.

Příští, 14. mezinárodní letní škola muzeologie, se bude konat od 23. do 27. května 2022.

2019

13th International Summer School of Museology
More

2018

12th International Summer School of Museology
More

2017

12th International Summer School of Museology
More

2016

10th International Summer School of Museology
More

Zpravy

Mezinárodní kolokvium Piranova opět živě

Poté, co Fórum slovanských kultur kvůli epidemiologické krizi poslední čtyři mezinárodní kolokvia Piranova uspořádálo na dálku, bylo šesté kolokvium opět organizováno živě. V Piranu se sešlo 15 účastníků a lektorů ze šesti zemí a z různých úhlů objevovalo zvukové vlny.

Vice »

ZAČÁTKY

Počátky letní školy muzeologie sahají do Celje, kde Muzeum novějších dějin Celje organizovalo různé výzkumné a vzdělávací muzejní aktivity pro mladé lidi. Po roce 2000, kdy se některé speciální znalosti v oblasti muzeologie staly ve slovinském muzeálním prostoru stále důležitějšími, byly letní studentské muzejní tábory vylepšené programem letní muzeologické školy v Celje. V roce 2007 se letní škola muzeologie pod záštitou Fakulty humanitních studií Univerzity v Primorsku přesunula na pobřeží.

Piranova – mezinárodní výzkumné centrum založené v roce 2018 představuje vylepšení deseti let odborného vzdělávání v oblasti muzeologie a dědictví, které FSK provádí ve spolupráci s Univerzitou na Primorsku, Fakultou humanitních věd, Evropskou muzejní akademií a dalšími partnery.

Přejít nahoru