Piranova

V rámci Piranovy probíhají následující aktivity, které ukazují na rozmanitost současného světa a chrání světové dědictví:

“Piranova se stará o potřeby odborné veřejnosti: vědců, kurátorů, studentů, učitelů, manažerů a dalších odborníků v oblasti hmotného a nehmotného dědictví a kulturní politiky.“

PARTNEŘI

MEZINÁRODNÍ KOLOKVIA

Cíle

  • vytvořit prostor na podporu kreativity, šíření znalostí o možnostech a příležitostech nových technologií a jejich využití v oblasti dědictví,
  • poslouchat a navzájem se i slyšet,
  • sdílet zkušenosti, znalosti a pocity,
  • otevřený prostor pro plynule předávání informací a postupů,
  • vybudovat nové mosty, partnerství a přitomnost na mezinárodní scéně.

Síť

Kolokvium zahrnuje přednášky a praktickou práci založenou na dialogu a zkušenostech jednotlivců z různých oborů práce, kteří hrají důležitou roli v oblasti dědictví. S účastníky a odborníky z celého světa a s obsahově bohatými programy, společenskými akcemi, exkurzemi atd. kolokvium nabízí mnoho příležitostí pro vytváření sítí, socializaci a navazování nových vazeb.

Vhled do přednášek

ZVÝRAZŇUJEME

Piranova kolokvium se přesunuje na web

Kvůli pandemii a zákazu překročení hranic se kolokvia Piranovova přesunula online. Všechny nejnovější informace najdete na této webové stránce.

Minglování na Piranově

Kromě oficiálního programu nabízí Piranova kolokvium mnoho příležitostí pro socializaci a minglování na neformálních akcích. Účastníci se zároveň seznámí s bohatým kulturním dědictvím, včetně gastronomie.

Piranova pojmenovaná podle Piranu

Inspirací pro název Piranova je pojmenování historického města Piran ve Slovinsku, jednoho z klenotů Jadranu a ukázkového příkladu zachování staletého města postaveného na křižovatce různých kultur, přesněji na křižovatce západní a východní Evropy.

ONLINE KNIHOVNA

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA MUZEOLOGIE

Pro studenty, kurátory a další muzeologické odborníky se koná každý rok v půvabném a romantickém městě Koper / Slovinsko.

Příští, 14. mezinárodní letní škola muzeologie, se bude konat od 23. do 27. května 2022.

2019

13th International Summer School of Museology
More

2018

12th International Summer School of Museology
More

2017

12th International Summer School of Museology
More

2016

10th International Summer School of Museology
More

Zpravy

Mezinárodní kolokvium Piranova opět živě

Poté, co Fórum slovanských kultur kvůli epidemiologické krizi poslední čtyři mezinárodní kolokvia Piranova uspořádálo na dálku, bylo šesté kolokvium opět organizováno živě. V Piranu se sešlo 15 účastníků a lektorů ze šesti zemí a z různých úhlů objevovalo zvukové vlny.

Vice »

Mezinárodní kolokvium Piranova již popáté za sebou

V rámci Mezinárodního centra pro výzkum kulturního dědictví Piranova připravilo Fórum slovanských kultur ve spolupráci s Evropskou muzeální akademií páté mezinárodní kolokvium. O vítězství digitálu diskutovali a přednášeli odborníci ze sedmi zemí. Na dálku rovněž probíhaly dva online workshopy.

Vice »

O výzvách výstav na kolokviu Piranova

Fórum slovanských kultur připravilo v rámci prográmu Piranova – mezinárodního centra pro výzkum dědictví čtvrté mezinárodní kolokvium, tentokrát s názvem Výzvy pro výstavy. Kromě přednášek a prezentace knihy Developing exhibitions proběhly i dva workshopy.

Vice »

ZAČÁTKY

Počátky letní školy muzeologie sahají do Celje, kde Muzeum novějších dějin Celje organizovalo různé výzkumné a vzdělávací muzejní aktivity pro mladé lidi. Po roce 2000, kdy se některé speciální znalosti v oblasti muzeologie staly ve slovinském muzeálním prostoru stále důležitějšími, byly letní studentské muzejní tábory vylepšené programem letní muzeologické školy v Celje. V roce 2007 se letní škola muzeologie pod záštitou Fakulty humanitních studií Univerzity v Primorsku přesunula na pobřeží.

Piranova – mezinárodní výzkumné centrum založené v roce 2018 představuje vylepšení deseti let odborného vzdělávání v oblasti muzeologie a dědictví, které FSK provádí ve spolupráci s Univerzitou na Primorsku, Fakultou humanitních věd, Evropskou muzejní akademií a dalšími partnery.

Přejít na začátek