Mezinárodní kolokvium Piranova opět živě

Poté, co Fórum slovanských kultur kvůli epidemiologické krizi poslední čtyři mezinárodní kolokvia Piranova uspořádálo na dálku, bylo šesté kolokvium opět organizováno živě. V Piranu se sešlo 15 účastníků a lektorů ze šesti zemí a z různých úhlů objevovalo zvukové vlny.

Červenou niť šestého mezinárodního kolokvia, které připravilo Fórum slovanských kultur (FSK) ve spolupráci s Evropskou muzejní akademií, Fakultou humanitních studií Univerzity na Primorsku a Pobřežními galeriemi Piran, představoval zvuk. O významu zvuku, jeho vlivu na vnímání světa, zvukové krajině v muzeích, muzejních instalacích a využití nových technologií při prezentaci kulturního dědictví hovořili přednášející Katarina Habe a Borut Jerman ze Slovinska, Lidia Ader z Ruské federace a moderátoři Andreja Rihter a Nina Zdravič Polič (Slovinsko) a Massimo Negri (Itálie). Představili také různé příklady dobré praxe. Ve workshopu, který vedla italská skladatelka a hudebnice Claudia Ferretti, účastníci samostatně tvořili a vyprávěli příběhy prostředníctím zvuku. Tak vytvořili tři zvukové pohlednice: Píseň velryby, Vzdálené řeči a Nový svět. Účastníci ze šesti zemí: Itálie, Slovinska, Ruské federace, Severní Makedonie, Srbska a Černé Hory představili také kulturní instituce, ve kterých působí a svou práci v nich.

„Zážitek z návštěvy kolokvia, který probíhá živě nelze nahradit dálkovým. Po opětovném kolokviu živě doufáme, že v tomto stylu budeme pokračovat i v budoucnu,“ u konce šestého mezinárodního kolokvia Piranova uvedla dr. Andreja Rihter, ředitelka Fóra slovanských kultur.

Přejít nahoru