Medzinárodné kolokvium Piranova opäť naživo

Po posledných štyroch medzinárodných kolokviách Piranova, ktoré boli v dôsledku epidemiologickej krízy organizované na diaľku, organizovalo Fórum slovanských kultúr šieste kolokvium opäť naživo. V Pirane sa stretlo 15 účastníkov a lektorov zo šiestich krajín, ktorí spolu skúmali a objavovali zvukové vlny z rôznych uhlov.

Spoločným bodom šiesteho medzinárodného kolokvia, ktoré pripravilo Fórum slovanských kultúr (FSK) v spolupráci s Európskou múzejnou akadémiou, Fakultou humanitných vied Univerzity v Primorsku a Pobrežnými galériami v Pirane, bol zvuk. O význame zvuku, jeho vplyve na vnímanie sveta, zvukovej krajine v múzeách a múzejných expozíciách, využití nových technológií pri prezentáciách kultúrneho dedičstva hovorili lektori Katarina Habe a Borut Jerman zo Slovinska, Lidia Ader z Ruskej federácie a moderátori Andreja Rihter, Nina Zdravič Polič (obidve zo Slovinska) a Massimo Negri (Taliansko). Uviedli aj rôzne príklady osvedčených postupov. Na workshope, ktorý viedla talianska skladateľka a hudobníčka Claudia Ferretti, účastníci tvorili a rozprávali svoje vlastné príbehy so zvukom. Výsledkom boli tri zvukové pohľadnice: Veľrybia pieseň, Vzdialené fámy a Nový svet.

Účastníci zo šiestich krajín: Talianska, Slovinska, Ruskej federácie, Severného Macedónska, Srbska a Čiernej Hory zároveň predstavili kultúrne inštitúcie, v ktorých pôsobia, a svoju činnosť v nich.

„Zážitok z účasti na kolokviu naživo nemožno nahradiť formou online podujatia. Teraz, keď sa nám znovu podarilo zorganizovať kolokvium Piranova naživo, dúfame, že budeme môcť v tomto štýle nerušene pokračovať aj v budúcnosti,“ uviedla dr. Andreja Rihter, riaditeľka Fóra slovanských kultúr, na záver šiesteho medzinárodného kolokvia Piranova.

Návrat hore