Spolu

Projekt Spolu spája štátne archívy slovanských krajín a podporuje odbornú spoluprácu a výmenu osvedčených postupov v slovanskom priestore i mimo neho.

Spoločné úsilie a iniciatívy sa vyvinuli do troch hlavných činností, a to: Projektom Spolu FSK dláždi cesty, ktoré vedú po priestranstvách dejín, neraz odhaľuje to, čo je skryté a zabudnuté, a posúva vedomostné hranice a chápanie moderného sveta v každom z nás.

PRÍRUČKA K ARCHÍVNYM MATERIÁLOM PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

Štátne archívy slovanských krajín sa dohodli, že pripravia príručku k archívnym dokumentom, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s udalosťami a ľuďmi z prvej svetovej vojny, či už ide o prvú bojovú líniu alebo o zázemie .

Príručka vznikla s cieľom zhromaždiť na jednom mieste čo najviac informácií o archívnych dokumentoch týkajúcich sa prvej svetovej vojny a priblížiť ich bádateľom a zainteresovanej verejnosti.

REGISTER SLOVANSKÝCH ARCHÍVOV

S cieľom plniť požiadavky súčasnej spoločnosti moderné archívy kombinujú svoju tradičnú úlohu správcov historickej pamäte s novou úlohou – fungovaním na spôsob informačných centier, ktoré prinášajú otvorenosť a prístup zainteresovaným používateľom rôznych profilov. Okrem prehľadu fondov a zbierok preto register zvyčajne obsahuje aj všeobecné informácie o inštitúciách, ktoré uchovávajú dokumenty, a o službách, ktoré poskytujú.

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA ŽENY A VEĽKÁ VOJNA

FSK pripravilo túto medzinárodnú výstavu v spolupráci s ôsmimi partnerskými inštitúciami. Prostredníctvom archívov sú zobrazené rôznorodé úlohy žien vo veľkej vojne. Vojna sa v ich prípade odohrávala nielen na osobnej ľudskej úrovni, ale aj na rodinnej, sociálnej a emancipačnej úrovni. Brutálna vojna im vzala veľa vecí, zároveň im však priniesla novú slobodu v boji za práva žien.

PARTNERi

Coordinates of this location not found

KONFERENCIE

2017 Varšava / Poľsko
3. medzinárodná konferencia štátnych archívov slovanských krajín

Co-Organizer:

head-office-state-archive-poland

2016 Dubrovník / Chorvátsko
2. medzinárodná konferencia štátnych archívov slovanských krajín Prvá svetová vojna

Croatian State Archives hosted the 2nd Conference in Dubrovnik within the framework of international meeting the 2nd Croatia ICARUS days. This idea arose from the nature of these events which both aim to promote archival cooperation across borders, linking of archives with various cultural and scientific institutions, presenting archives to the community, making archival records accessible to everybody, exchanging professional knowledge, creating new projects and finding ways for realizing new ideas.

Co-Organizer:

Partners:

2015 Ľubľana / Slovinsko
1. medzinárodná konferencia štátnych archívov slovanských krajín Prvá svetová vojna

The first international conference Together was a step forward in efforts to build professional bonds and appear together among the professional and general public outside the borders of Slavic countries. Recently, archives have increasingly become cultural institutions that have opened their doors and allowed access to the unknown that had been hiding among the known; they have learned how to present the previously frequently hidden archive material in an open, contemporary manner.

Co-Organizer:

Partners:

DÁVAME DO POZORNOSTI

Spoločná výstava Slovanské hlavné mestá v 2D

Spoločná výstava Slovanské hlavné mestá v 2D bola prvým výsledkom spolupráce archívov zo slovanských krajín. Vernisáž výstavy bola v roku 2013 v sídle UNESCO v Paríži. K výstave vyšiel aj katalóg.

3x konferencia štátnych archívov Spolu

Prvá konferencia štátnych archívov slovanských krajín sa uskutočnila v roku 2015 v Ľubľane (Slovinsko). Po nej nasledovali konferencie v Dubrovníku (Chorvátsko) v roku 2016 a vo Varšave (Poľsko) v roku 2017.

Ženy a Veľká vojna

Veľká vojna výrazne zmenila zaužívané zvyky žien. Výstava a rovnomenný katalóg prostredníctvom tematických sekcií o rodine, charite, utečencoch, osobných príbehoch, právach žien a emancipácii rozprávajú príbehy o tom, ako ženy čelili vojnovej situácii.

Preklady do všetkých slovanských jazykov

Výstava aj katalóg prinášajú všetky príbehy v slovanských jazykoch aj angličtine. Prejdite sa po virtuálnej výstave alebo si pozrite katalóg a zalistujte si v ňom v našej online knižnici.

Výstava v paláci UNESCO v Paríži

Počas vernisáže výstavy Ženy a veľká vojna v sídle UNESCO Saniye Gülser Corat, riaditeľka divízie pre rodovú rovnosť pri UNESCO, poukázala na to, že obsah výstavy úzko súvisí s poslaním UNESCO, ktoré sa snaží presadzovať rodovú rovnosť a silnejšiu úlohu žien v modernej spoločnosti.

O prvej svetovej vojne

Na 1. medzinárodnej konferencii štátnych archívov slovanských krajín partneri projektu Spolu predstavili archívy a archívne fondy a zbierky týkajúce sa prvej svetovej vojny.

NA CESTE

2019

Paríž / Francúzsko: Palác UNESCO

Slávnostné otvorenie výstavy sa v spolupráci so Stálou misiou Slovinskej republiky pri UNESCO uskutočnilo v parížskom paláci UNESCO, a to  v čase, keď sa konalo aj zasadnutie výkonnej rady UNESCO. Na vernisáži, na ktorej sa zúčastnilo 70 hostí, sa okrem dr. Andreji Rihter, riaditeľky Fóra slovanských kultúr, návštevníkom prihovorili aj veľvyslanec Slovinskej republiky v Paríži a pri Stálej misii Slovinskej republiky pri UNESCO J. E. Andrej Slapničar a Saniye Gülser Corat, riaditeľka divízie rodovej rovnosti pri UNESCO. V priebehu týždňa výstavu navštívilo 10 000 návštevníkov.

NOVINKY

ZAČIATKY

Keďže poslaním FSK je podporovať tvorivosť slovanských kultúr, spájať inštitúcie a jednotlivcov, v roku 2013 FSK spojilo aj archívy v slovanskom regióne pomocou prvého spoločného projektu – výstavou Slavic Capitals in 2D (vernisáž bola v Paláci UNESCO v Paríži).

Projekt Spolu sa prvou medzinárodnou konferenciou štátnych archívov slovanských krajín v roku 2015 začal v Ľubľane (Slovinsko).

Návrat hore