Dohody o spolupráci

FSK sa zaväzuje nadväzovať partnerstvá a spoluprácu s rôznymi organizáciami, inštitúciami a jednotlivcami nielen v členských štátoch FSK, ale aj na medzinárodnej scéne. Počet našich partnerov sa neustále zvyšuje.

Niektoré pevné a dlhodobé partnerstvá sme dodatočne posilnili uzavretím dohody o spolupráci.

Univerzita IULM
Taliansko

Od roku 2014

Knižný veľtrh „Sa(n)jam knjige“ na Istrii
Chorvátsko

Od roku 2019
Návrat hore