Sporazumi o suradnji

FSK se zalaže za uspostavljanje partnerstva i saradnju s raznim organizacijama, institucijama i pojedincima kako u državama članicama FSK-a tako i na međunarodnoj sceni. Broj partnerstava se neprestano povećava.

Sporazumi o saradnji sklopljeni su za neka čvrsta i dugogodišnja partnerstva.

Univerzitet IULM
Italija

Od 2014.

Sveruska državna biblioteka strane literature – M. I. Rudomino
Ruska Federacija

Od 2016.

Federalni grad Sankt Peterburg
Ruska Federacija

Od 2017.

Sa(n)jam knjige u Istri
Hrvatska

Od 2019.

Ministarstvo kulture regije Kaluga
Ruska Federacija

Od 2019.

Ruska državna biblioteka
Ruska Federacija

Od 2019.

Ministarstvo kulture, turizma i arhive Republike Komi
Ruska Federacija

Od 2019.

Udruženje muzičkih muzeja i zbirki
Ruska Federacija

Od 2019.
Scroll to Top