Sporazumi o suradnji

FSK se zalaže za uspostavljanje partnerstva i suradnju s raznim organizacijama, institucijama i pojedincima kako u državama članicama FSK-a tako i na međunarodnoj sceni. Broj partnerstava se neprestano povećava.

Sporazumi o suradnji sklopljeni su za neka čvrsta i dugogodišnja partnerstva.

Sveučilište IULM
Italija

Od 2014.

Sveruska državna knjižnica strane književnosti – M. I. Rudomino
Ruska Federacija

Od 2016.

Federalni grad Sankt Peterburg
Ruska Federacija

Od 2017.

Sa(n)jam knjige u Istri
Hrvatska

Od 2019.

Ministarstvo kulture regije Kaluga
Ruska Federacija

Od 2019.

Ruska državna knjižnica
Ruska Federacija

Od 2019.

Ministarstvo kulture, turizma i arhiva Republike Komi
Ruska Federacija

Od 2019.

Udruga glazbenih muzeja i zbirki
Ruska Federacija

Od 2019.
Scroll to Top