Sporazumi o suradnji

FSK se zalaže za uspostavljanje partnerstva i suradnju s raznim organizacijama, institucijama i pojedincima kako u državama članicama FSK-a tako i na međunarodnoj sceni. Broj partnerstava se neprestano povećava.

Sporazumi o suradnji sklopljeni su za neka čvrsta i dugogodišnja partnerstva.

Sveučilište IULM
Italija

Od 2014.

Sa(n)jam knjige u Istri
Hrvatska

Od 2019.
Scroll to Top