Dohody o spolupráci

FSK se zavazuje k navazování partnerství a spolupráci s různými organizacemi, institucemi a jednotlivci jak v členských státech FSK, tak na mezinárodní scéně. Počet partnerství se neustále zvyšuje.

S některými ze silných a dlouhodobých partnerství byly uzavřeny dohody o spolupráci.

Univerzita IULM
Italie

Od r. 2014

Sa(n)jam knjige v Istrii
Chorvatsko

Od r. 2019
Přejít nahoru