Živa

Účelem ceny Živa pro nejlepší slovanské muzeum a nejlepší slovanskou kulturní a přírodní památku je uznat, propagovat, odměňovat a urychlit experimenty, projekty a postupy v muzejním sektoru ve speciálním kulturním a geografickém rámci evropských zemí slovanských národů a rozpoznat specifiky a specifické hodnoty slovanského světa s jeho příběhy, tradicemi a dědictvím, společnými a někdy velmi odlišnými kořeny i problémy.

Živa je naživu u:
“ŽIVA představuje cenu, která se zároveň stará o shromažďování zajímavých zkušeností a umožňuje jejich výměnu na nadnárodní úrovni. Podporováním konkurence mezi muzei se stará o to, aby co nejvíce muzeí dosáhlo dokonalosti, která přesahuje touhu být nejlepší. Vychází z poznání, že znalosti a výměna zkušeností jsou zásadní pro posílení vlivu, který mají muzea v našich společnostech.”
zivi-video-bg
Přehrát video

ROČNÍ CYKLUS

Počet slovanských muzeí a kulturních a přírodních památek, které rozšiřují svůj vliv na společnost v místním i národním měřítku, je ohromující a s každým dnem i rostoucí. I když to je obdivuhodné již samo o sobě, musí ale tyto zkušenosti být také sdíleny, prožívány a uznávány. Cena Živa – a všechna muzea, která se o ni ucházejí – je důležitým vstupním bodem pro zúčastněné strany FSK, naše pracovníky a diváky.

 

Cena funguje jako platforma pro výměnu a propagaci jak ve slovanských zemích tak i v širší skupině evropských zemí. Obě ceny (Cena Živa za nejlepší slovanské muzeum a Živa za nejlepší slovanskou kulturní a přírodní památku) mají za cíl podporovat ochranu, uchování, vzdělávání a informování o muzeálních sbírkách a přírodních a kulturních památkách, jejich rozmanitost, obsah a společenskou roli. Toho dosáhují zdůrazňováním jejich kreativních a progresivních postupů, otevřenosti a přístupnosti pro veřejnost, jejich dopadem na společnost a jejich přínosem k rozvoji muzeologických principů a myšlenek.

 

  • Cena Živa k účasti zve kandidáty z následujících zemí: Běloruska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Černé Hory, Severní Makedonie, Polska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.
  • Registrace je zdarma.
  • Přihlásit se mohou muzea všech typů: historická, přírodní, technická, průmyslová muzea nebo vědecká centra, etnologická, architektonická, literární, hudební, umělecká a další muzea. Muzea mohou být místní, regionální, národní nebo federální. K účasti jsou zvána také soukromá muzea.
  • Přijímáme také přihlášky všech druhů kulturních a přírodních památek jako jsou: historické budovy a stavby, památky, architektonická díla, archeologická naleziště, kulturní a přírodní muzejní rezervace, renovované, rekonstruované průmyslové budovy a oblasti, které získaly nový, muzejní a kulturní obsah, díla, propojující práce přírody a člověka, například zahrady a parky – oblasti kulturního dědictví, které mají mimořádnou hodnotu z historického, uměleckého, vědeckého, etnologického nebo antropologického hlediska.
  • Výměna nápadů a výsledků s kolegy ze slovanských a jiných zemí.
  • Přístup na platformu, kde mají příležitost diskutovat a vyměňovat si zkušenosti na slavnostním předávání cen.
  • Celoroční propagace v katalogu Živa, na webu, prostřednictvím videoprezentace a ve veškeré komunikaci FSK s veřejností.
  • Širší viditelnost mezi evropskými institucemi.
  • Vynikající služby pro vztahy s veřejností pro všechny zúčastněné strany.

Výběrové řízení začíná na podzim zveřejněním mezinárodního výběrového řízení a seznámením veřejnosti s výběrovým řízením. Přihlášky a propagace probíhají do konce roku za pomoci mezinárodní poroty. První polovina roku je věnována hodnocení žádostí a rozhodování o cenách. Po podání úplných přihlášek porotci navštíví zúčastněná muzea. V květnu nebo začátkem června se porotci setkávají, hodnotí zprávy a vyměňují si svá odborná hodnocení a rozhodují o vítězích cen a speciálních uznání. Během léta se koná organizace slavnostního předávání cen, události, která časem vyústila v profesionální setkání, které účastníkům nabízí příležitost podělit se o zkušenosti.

Cyklus ocenění Živa končí v září slavnostním předáváním cen. Během šesti let své existence se událost vyvinula v třídenní setkání odborníků z různých oborů, často doplňujících muzeologii. Zvláštností, která se mezitím stala již běžnou praxí, je představení předchozího vítěze ceny a jeho zkušeností z minulého roku. Cyklus ocenění Živa je vždy stejný, ale jeho lokace se každý rok mění. Je to skvělá příležitost ještě lépe poznat prostředí, s kterými spolupracujeme.

POROTCI

Každý z členských států Fóra slovanských kultur jmenuje členy poroty z každé země. Zapojena je také Evropská muzejní akademie, která poskytuje tři nebo čtyři porotce ze své skupiny odborníků. Hodnotící tým má 13 až 14 členů. Členové poroty pocházejí z různých prostředí, jde o ředitele muzeí, konzultanty v oblasti kulturního managementu, kurátory, zaměstnance muzeí působících v oblasti veřejných vztahů a marketingových odborníků.

Ekaterina Djoumalieva, PhD/Bulgaria
Director of Cultural Heritage, Museums and Visual Arts Directorate at the Ministry of Culture of Bulgaria

Pavel Douša, PhD/Czech Republic
Director of Kačina Chateau – Museum of Czech Rural Life, Deputy Director General of the National Agriculture Museum

Dirk Houtgraaf/Netherlands
Strategic Marketing Consultant, member of European Museum Academy Foundation Board

Neda Knežević, MA/Serbia
Director of the Museum of Yugoslavia

Lidija Nikočević, PhD/Croatia
Senior curator of the Etnographic Museum of Istria

Gordan Nikolov, MA/North Macedonia
Curator advisor – Head of collection at the National Museum of the Republic of North Macedonia

branislav-panis

Branislav Panis/Slovakia
Director General of the Slovak National Museum

Dobrila Vlahović, MSc./Montenegro
Deputy Minister – Director General of Directorate for Cultural Heritage at Ministry of Culture and Media of Montenegro

Andreja Rihter, PhD/Slovenia
Director of the Forum of Slavic Cultures

Elia Vlachou/Greece
Museum and Cultural Management Consultant, Museum Expert of the European Museum Academy

Sarita Vujković, PhD/Bosnia and Herzegovina
Director of the Museum of Contemporary Art of the Republic of Srpska

Nina Zdravič Polič, MA/Slovenia

Olha Honchar/Ukraine
D
irector of the Memorial Museum of Totalitarian Regimes “Territories of Terror”

 

Ekaterina Djoumalieva, PhD/Bulgaria
Director of Cultural Heritage, Museums and Visual Arts Directorate at the Ministry of Culture of Bulgaria

Pavel Douša, PhD/Czech Republic
Director of Kačina Chateau – Museum of Czech Rural Life, Deputy Director General of the National Agriculture Museum

Dirk Houtgraaf/Netherlands
Strategic Marketing Consultant, member of European Museum Academy Foundation Board

Neda Knežević, MA/Serbia
Director of the Museum of Yugoslavia

Lidija Nikočević, PhD/Croatia
Senior curator of the Etnographic Museum of Istria

Gordan Nikolov, MA/North Macedonia
Curator advisor – Head of collection at the National Museum of the Republic of North Macedonia

branislav-panis

Branislav Panis/Slovakia
Director General of the Slovak National Museum

Dobrila Vlahović, MSc./Montenegro
Deputy Minister – Director General of Directorate for Cultural Heritage at Ministry of Culture and Media of Montenegro

Andreja Rihter, PhD/Slovenia
Director of the Forum of Slavic Cultures

Elia Vlachou/Greece
Museum and Cultural Management Consultant, Museum Expert of the European Museum Academy

Sarita Vujković, PhD/Bosnia and Herzegovina
Director of the Museum of Contemporary Art of the Republic of Srpska

Nina Zdravič Polič, MA/Slovenia

Olha Honchar/Ukraine
D
irector of the Memorial Museum of Totalitarian Regimes “Territories of Terror”

 

Ekaterina Djoumalieva, PhD/Bulgaria
Director of Cultural Heritage, Museums and Visual Arts Directorate at the Ministry of Culture of Bulgaria

Pavel Douša, PhD/Czech Republic
Director of Kačina Chateau – Museum of Czech Rural Life, Deputy Director General of the National Agriculture Museum

Dirk Houtgraaf/Netherlands
Strategic Marketing Consultant, member of European Museum Academy Foundation Board

Neda Knežević, MA/Serbia
Director of the Museum of Yugoslavia

Lidija Nikočević, PhD/Croatia
Senior curator of the Etnographic Museum of Istria

Gordan Nikolov, MA/North Macedonia
Curator advisor – Head of collection at the National Museum of the Republic of North Macedonia

branislav-panis

Branislav Panis/Slovakia
Director General of the Slovak National Museum

Dobrila Vlahović, MSc./Montenegro
Deputy Minister – Director General of Directorate for Cultural Heritage at Ministry of Culture and Media of Montenegro

Andreja Rihter, PhD/Slovenia
Director of the Forum of Slavic Cultures

Youlya Vronskaya/Russian Federation
Art Director of the Peredelkino Writers’ and Artists’ Residency

Elia Vlachou/Greece
Museum and Cultural Management Consultant, Museum Expert of the European Museum Academy

Sarita Vujković, PhD/Bosnia and Herzegovina
Director of the Museum of Contemporary Art of the Republic of Srpska

Nina Zdravič Polič, MA/Slovenia

Galina Alekseeva, PhD/Russian Federation
Academic Director of the State Museum-Estate of Leo Tolstoy at Yasnaya Polyana

Henrik Zipsane / Denmark
Director of the European Museum Academy

Soudci na cestě

Porota navštěvuje všechna registrovaná a nominovaná muzea, což je vzácná a jedinečná praxe, která obohacuje jak muzea, tak porotce ceny Živa. Neocenitelnost osobních zkušeností představuje další aspekt profesionálního hodnocení se zaměřením na výjimečné a kreativní využití sbírek v kombinaci s inovativním interpretačním přístupem.

Jury Impressions

SOCHA ŽIVA

Unikátní uměleckou sochu vytvořila Ljubica Ratkajec Kočica, slovinská umělkyně a designérka skla a keramiky z Rogašké Slatiny. Její dílo bylo úspěšné na samostatných i skupinových výstavách a získalo řadu domácích i mezinárodních ocenění.

Její umělecký opus se vyznačuje inovativností a výjimečným smyslem pro živé detaily v designové kompozici jejích výtvorů. Důležitá součást její tvůrčí práce je věnována ženské formě, kterou ilustruje stylizovanou hlavou a jednoduchou siluetou, kterou nápaditě doplňují jednotlivé symboly a umělecké prvky.

Díky neobyčejnému citu Ljubicy Ratkajc Kočicy jsou její keramické sochy výjimečnými tvůrčími úspěchy, kdy se pevná struktura keramické formy promění ve tvorbu soch s přesnou grafickou povrchovou úpravou. Každé z jejích jedinečných mistrovských děl vypráví svůj vlastní příběh a přináší jedinečný estetický zážitek.

VÝHERCI A PŘÍJEMCI ZVLÁŠTNÍCH OCENĚNÍ

ŽIVA VÍTĚZI

NEJLEPŠÍ SLOVANSKÉ MUZEUM

Všechna dosud nejlepší slovanská muzea.
Více

NEJLEPŠÍ KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ PAMÁTKA VE SLOVANSKÝCH ZEMÍCH

Všechny předchozí přírodní a kulturní památky.
Více

PŘÍJEMCI ZVLÁŠTNÍCH OCENĚNÍ

KANDIDÁTY NA CENU ŽIVA

PUBLIKACE ŽIVA

2020

2022

2019

2018

2017

2016

2015

2014

PŘEDÁNÍ CEN A KONFERENCE

Location: Bar/Montenegro
Hosts: Ministry of Culture of Montenegro, Cultural Centre Bar, Municipality of Bar

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: Prague/Czech Republic
Hosts: National Technical Museum, National Museum of Agriculture

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: Bled/Slovenia
Host: Bled Municipality

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: Zadar/Croatia
Host: Museum of Ancient Glass in Zadar

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: St. Petersburg/Russian Federation
Host: Ministry of Culture of the Russian Federation

Partners

Award Recipients

Video

Location: Skopje/North Macedonia
Host: Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia

Partners

Award Recipients

Video

ZVÝRAZŇUJEME

Rodina Živy

Za sedm let Živa propojila 139 muzeí ze 13 slovanských zemí.

Hostitelé slavnostní předání cen a conference ceny Živa

Slavnostní předávání cen a konferenci Živa dosud pořádali: Skopje / Severní Makedonie, Petrohrad / Ruská federace, Zadar / Chorvatsko, Bled / Slovinsko, Praha / Česká republika a Bar / Černá Hora.

Živa po Živě

Akce Živa po Živě byla součástí speciálního programu FSK v rámci VIII. Mezinárodního kulturního fóra v Petrohradě. Akci, na které byly předany sochy Živa pro nejlepší slovanské muzeum v roce 2019 a pro nejlepší přírodní a kulturní památku ve slovanském světě, připravilo FSK ve spolupráci se Státním muzeem politických dějin Ruska.

Zpravy

ZAČÁTKY

Slovanská bohyně Živa (také Żiwia, Siva, Sieba nebo Razivia) představuje princip života, dlouhověkosti, mládí, krásy, milosti, vitality a plodnosti – charakteristiky, které krásně popisují i slovanské dědictví.

Cena Živa byla vytvořena v roce 2012 z iniciativy odborné projektové skupiny ze zemí propojených Fórem slovanských kultur.

Přejít nahoru