Živa

Účelem ceny Živa pro nejlepší slovanské muzeum a nejlepší slovanskou kulturní a přírodní památku je uznat, propagovat, odměňovat a urychlit experimenty, projekty a postupy v muzejním sektoru ve speciálním kulturním a geografickém rámci evropských zemí slovanských národů a rozpoznat specifiky a specifické hodnoty slovanského světa s jeho příběhy, tradicemi a dědictvím, společnými a někdy velmi odlišnými kořeny i problémy.

Živa je naživu u:
“ŽIVA představuje cenu, která se zároveň stará o shromažďování zajímavých zkušeností a umožňuje jejich výměnu na nadnárodní úrovni. Podporováním konkurence mezi muzei se stará o to, aby co nejvíce muzeí dosáhlo dokonalosti, která přesahuje touhu být nejlepší. Vychází z poznání, že znalosti a výměna zkušeností jsou zásadní pro posílení vlivu, který mají muzea v našich společnostech.”
zivi-video-bg
Přehrát video

ROČNÍ CYKLUS

Počet slovanských muzeí a kulturních a přírodních památek, které rozšiřují svůj vliv na společnost v místním i národním měřítku, je ohromující a s každým dnem i rostoucí. I když to je obdivuhodné již samo o sobě, musí ale tyto zkušenosti být také sdíleny, prožívány a uznávány. Cena Živa – a všechna muzea, která se o ni ucházejí – je důležitým vstupním bodem pro zúčastněné strany FSK, naše pracovníky a diváky.

 

Cena funguje jako platforma pro výměnu a propagaci jak ve slovanských zemích tak i v širší skupině evropských zemí. Obě ceny (Cena Živa za nejlepší slovanské muzeum a Živa za nejlepší slovanskou kulturní a přírodní památku) mají za cíl podporovat ochranu, uchování, vzdělávání a informování o muzeálních sbírkách a přírodních a kulturních památkách, jejich rozmanitost, obsah a společenskou roli. Toho dosáhují zdůrazňováním jejich kreativních a progresivních postupů, otevřenosti a přístupnosti pro veřejnost, jejich dopadem na společnost a jejich přínosem k rozvoji muzeologických principů a myšlenek.

 

  • Cena Živa k účasti zve kandidáty z následujících zemí: Běloruska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Černé Hory, Severní Makedonie, Polska, Ruské federace, Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.
  • Registrace je zdarma.
  • Přihlásit se mohou muzea všech typů: historická, přírodní, technická, průmyslová muzea nebo vědecká centra, etnologická, architektonická, literární, hudební, umělecká a další muzea. Muzea mohou být místní, regionální, národní nebo federální. K účasti jsou zvána také soukromá muzea.
  • Přijímáme také přihlášky všech druhů kulturních a přírodních památek jako jsou: historické budovy a stavby, památky, architektonická díla, archeologická naleziště, kulturní a přírodní muzejní rezervace, renovované, rekonstruované průmyslové budovy a oblasti, které získaly nový, muzejní a kulturní obsah, díla, propojující práce přírody a člověka, například zahrady a parky – oblasti kulturního dědictví, které mají mimořádnou hodnotu z historického, uměleckého, vědeckého, etnologického nebo antropologického hlediska.
  • Výměna nápadů a výsledků s kolegy ze slovanských a jiných zemí.
  • Přístup na platformu, kde mají příležitost diskutovat a vyměňovat si zkušenosti na slavnostním předávání cen.
  • Celoroční propagace v katalogu Živa, na webu, prostřednictvím videoprezentace a ve veškeré komunikaci FSK s veřejností.
  • Širší viditelnost mezi evropskými institucemi.
  • Vynikající služby pro vztahy s veřejností pro všechny zúčastněné strany.

Výběrové řízení začíná na podzim zveřejněním mezinárodního výběrového řízení a seznámením veřejnosti s výběrovým řízením. Přihlášky a propagace probíhají do konce roku za pomoci mezinárodní poroty. První polovina roku je věnována hodnocení žádostí a rozhodování o cenách. Po podání úplných přihlášek porotci navštíví zúčastněná muzea. V květnu nebo začátkem června se porotci setkávají, hodnotí zprávy a vyměňují si svá odborná hodnocení a rozhodují o vítězích cen a speciálních uznání. Během léta se koná organizace slavnostního předávání cen, události, která časem vyústila v profesionální setkání, které účastníkům nabízí příležitost podělit se o zkušenosti.

Cyklus ocenění Živa končí v září slavnostním předáváním cen. Během šesti let své existence se událost vyvinula v třídenní setkání odborníků z různých oborů, často doplňujících muzeologii. Zvláštností, která se mezitím stala již běžnou praxí, je představení předchozího vítěze ceny a jeho zkušeností z minulého roku. Cyklus ocenění Živa je vždy stejný, ale jeho lokace se každý rok mění. Je to skvělá příležitost ještě lépe poznat prostředí, s kterými spolupracujeme.

POROTCI

Každý z členských států Fóra slovanských kultur jmenuje členy poroty z každé země. Zapojena je také Evropská muzejní akademie, která poskytuje tři nebo čtyři porotce ze své skupiny odborníků. Hodnotící tým má 13 až 14 členů. Členové poroty pocházejí z různých prostředí, jde o ředitele muzeí, konzultanty v oblasti kulturního managementu, kurátory, zaměstnance muzeí působících v oblasti veřejných vztahů a marketingových odborníků.

Judges on the Tour

The Jury visits all participating and nominated museums in situ, which is a rare and unique practice that enriches both, the museums and the Živa judges. The pricelessness of individual experiences is added to their professional evaluations at which they are looking for the outstanding and creative use of collections, combined with an innovative interpretative approach.

Jury Impressions

ŽIVA SCULPTURE

The author of the unique art sculpture is Ljubica Ratkajec Kočica, the Slovenian fine artist as well as glass and ceramic designer from Rogaška Slatina. Her works, which she successfully presented at individual and group exhibitions, were awarded with numerous national and international awards.

Her body of work is distinguished by innovativeness and exceptional sensitivity for the life of details in the overall form composition of art products. She devotes an important part of her creative process to the female form, which she displays with a stylized head and a simple silhouette, cleverly supplemented by individual symbols and artistic elements.

With her remarkable feeling Ljubica Ratkajec Kočica has brought the ceramic sculptures to outstanding creative achievements, where the solid structure of the ceramic forms passes over to the field of creating sculptures with a precise graphic treatment of the surface. Each of her unique masterpieces tells a story of its own and ensures a unique aesthetic experience.

WINNERS & SPECIAL RECOGNITION RECIPIENTS

ŽIVA AWARD WINNERS

BEST SLAVIC MUSEUMS

All winners for the Best Slavic Museum over the past years
More

BEST HERITAGE SITES

All winners for the Best Heritage Site over the past years
More

Special recognitions recipients

KANDIDÁTY PRO ŽIVOU OCENĚNÍ

ŽIVA PUBLICATIONS

CEREMONIES & CONFERENCES

HIGHLIGHTS

The Živa family

ŽIVA has connected 139 museum candidates from 13 Slavic countries in 7 years.

The Živa Award ceremony
and conference hosts

The Živa Award annual ceremony and conference have so far been hosted in Skopje/North Macedonia, St. Petersburg/Russian Federation, Zadar/Croatia, Bled/Slovenia, Prague/Czech Republic and Bar/Montenegro.

Živa after Živa

Živa after Živa event was part of the special FSK programme at the VIII International Cultural Forum in St. Petersburg, organised in cooperation with the State Museum of Political History of Russia, and included the award ceremony for the winners of the 2019 award.

Zpravy

Online setkání poroty ceny Živa 2020

Porota ceny Živa 2020 svou pravidelnou výroční schůzku uskutečnila místo v Bělehradě (Srbsko) na online setkání. Vyměnili si zkušenosti, které ve svých zemích získali během pandemie, se navzájem informovali o odezvách kandidátů na cenu Živa a přijali rozhodnutí, že slavnostní předání cen odloží na podzim příštího roku.

Vice »

STORY

The Slavic goddess Živa (also Żiwia, Siva, Sieba or Razivia) represents a principle of life, longevity, youthfulness, beauty, mildness, vitality and fertility. These are the attributes that should describe Slavic heritage as well.

The Živa Award has been established in 2012 on the initiative of an expert project group from the member countries of the Forum of Slavic Cultures.

Scroll to Top