Živa

Účelem ceny Živa pro nejlepší slovanské muzeum a nejlepší slovanskou kulturní a přírodní památku je uznat, propagovat, odměňovat a urychlit experimenty, projekty a postupy v muzejním sektoru ve speciálním kulturním a geografickém rámci evropských zemí slovanských národů a rozpoznat specifiky a specifické hodnoty slovanského světa s jeho příběhy, tradicemi a dědictvím, společnými a někdy velmi odlišnými kořeny i problémy.

Živa je naživu u:
“ŽIVA představuje cenu, která se zároveň stará o shromažďování zajímavých zkušeností a umožňuje jejich výměnu na nadnárodní úrovni. Podporováním konkurence mezi muzei se stará o to, aby co nejvíce muzeí dosáhlo dokonalosti, která přesahuje touhu být nejlepší. Vychází z poznání, že znalosti a výměna zkušeností jsou zásadní pro posílení vlivu, který mají muzea v našich společnostech.”
zivi-video-bg
Přehrát video

ROČNÍ CYKLUS

Počet slovanských muzeí a kulturních a přírodních památek, které rozšiřují svůj vliv na společnost v místním i národním měřítku, je ohromující a s každým dnem i rostoucí. I když to je obdivuhodné již samo o sobě, musí ale tyto zkušenosti být také sdíleny, prožívány a uznávány. Cena Živa – a všechna muzea, která se o ni ucházejí – je důležitým vstupním bodem pro zúčastněné strany FSK, naše pracovníky a diváky.

 

Cena funguje jako platforma pro výměnu a propagaci jak ve slovanských zemích tak i v širší skupině evropských zemí. Obě ceny (Cena Živa za nejlepší slovanské muzeum a Živa za nejlepší slovanskou kulturní a přírodní památku) mají za cíl podporovat ochranu, uchování, vzdělávání a informování o muzeálních sbírkách a přírodních a kulturních památkách, jejich rozmanitost, obsah a společenskou roli. Toho dosáhují zdůrazňováním jejich kreativních a progresivních postupů, otevřenosti a přístupnosti pro veřejnost, jejich dopadem na společnost a jejich přínosem k rozvoji muzeologických principů a myšlenek.

 

  • Cena Živa k účasti zve kandidáty z následujících zemí: Běloruska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Černé Hory, Severní Makedonie, Polska, Ruské federace, Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.
  • Registrace je zdarma.
  • Přihlásit se mohou muzea všech typů: historická, přírodní, technická, průmyslová muzea nebo vědecká centra, etnologická, architektonická, literární, hudební, umělecká a další muzea. Muzea mohou být místní, regionální, národní nebo federální. K účasti jsou zvána také soukromá muzea.
  • Přijímáme také přihlášky všech druhů kulturních a přírodních památek jako jsou: historické budovy a stavby, památky, architektonická díla, archeologická naleziště, kulturní a přírodní muzejní rezervace, renovované, rekonstruované průmyslové budovy a oblasti, které získaly nový, muzejní a kulturní obsah, díla, propojující práce přírody a člověka, například zahrady a parky – oblasti kulturního dědictví, které mají mimořádnou hodnotu z historického, uměleckého, vědeckého, etnologického nebo antropologického hlediska.
  • Výměna nápadů a výsledků s kolegy ze slovanských a jiných zemí.
  • Přístup na platformu, kde mají příležitost diskutovat a vyměňovat si zkušenosti na slavnostním předávání cen.
  • Celoroční propagace v katalogu Živa, na webu, prostřednictvím videoprezentace a ve veškeré komunikaci FSK s veřejností.
  • Širší viditelnost mezi evropskými institucemi.
  • Vynikající služby pro vztahy s veřejností pro všechny zúčastněné strany.

Výběrové řízení začíná na podzim zveřejněním mezinárodního výběrového řízení a seznámením veřejnosti s výběrovým řízením. Přihlášky a propagace probíhají do konce roku za pomoci mezinárodní poroty. První polovina roku je věnována hodnocení žádostí a rozhodování o cenách. Po podání úplných přihlášek porotci navštíví zúčastněná muzea. V květnu nebo začátkem června se porotci setkávají, hodnotí zprávy a vyměňují si svá odborná hodnocení a rozhodují o vítězích cen a speciálních uznání. Během léta se koná organizace slavnostního předávání cen, události, která časem vyústila v profesionální setkání, které účastníkům nabízí příležitost podělit se o zkušenosti.

Cyklus ocenění Živa končí v září slavnostním předáváním cen. Během šesti let své existence se událost vyvinula v třídenní setkání odborníků z různých oborů, často doplňujících muzeologii. Zvláštností, která se mezitím stala již běžnou praxí, je představení předchozího vítěze ceny a jeho zkušeností z minulého roku. Cyklus ocenění Živa je vždy stejný, ale jeho lokace se každý rok mění. Je to skvělá příležitost ještě lépe poznat prostředí, s kterými spolupracujeme.

POROTCI

Každý z členských států Fóra slovanských kultur jmenuje členy poroty z každé země. Zapojena je také Evropská muzejní akademie, která poskytuje tři nebo čtyři porotce ze své skupiny odborníků. Hodnotící tým má 13 až 14 členů. Členové poroty pocházejí z různých prostředí, jde o ředitele muzeí, konzultanty v oblasti kulturního managementu, kurátory, zaměstnance muzeí působících v oblasti veřejných vztahů a marketingových odborníků.

Soudci na cestě

Porota navštěvuje všechna registrovaná a nominovaná muzea, což je vzácná a jedinečná praxe, která obohacuje jak muzea, tak porotce ceny Živa. Neocenitelnost osobních zkušeností představuje další aspekt profesionálního hodnocení se zaměřením na výjimečné a kreativní využití sbírek v kombinaci s inovativním interpretačním přístupem.

Jury Impressions

SOCHA ŽIVA

Unikátní uměleckou sochu vytvořila Ljubica Ratkajec Kočica, slovinská umělkyně a designérka skla a keramiky z Rogašké Slatiny. Její dílo bylo úspěšné na samostatných i skupinových výstavách a získalo řadu domácích i mezinárodních ocenění.

Její umělecký opus se vyznačuje inovativností a výjimečným smyslem pro živé detaily v designové kompozici jejích výtvorů. Důležitá součást její tvůrčí práce je věnována ženské formě, kterou ilustruje stylizovanou hlavou a jednoduchou siluetou, kterou nápaditě doplňují jednotlivé symboly a umělecké prvky.

Díky neobyčejnému citu Ljubicy Ratkajc Kočicy jsou její keramické sochy výjimečnými tvůrčími úspěchy, kdy se pevná struktura keramické formy promění ve tvorbu soch s přesnou grafickou povrchovou úpravou. Každé z jejích jedinečných mistrovských děl vypráví svůj vlastní příběh a přináší jedinečný estetický zážitek.

VÝHERCI A PŘÍJEMCI ZVLÁŠTNÍCH OCENĚNÍ

ŽIVA VÍTĚZI

NEJLEPŠÍ SLOVANSKÉ MUZEUM

Všechna dosud nejlepší slovanská muzea.
Více

NEJLEPŠÍ KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ PAMÁTKA VE SLOVANSKÝCH ZEMÍCH

Všechny předchozí přírodní a kulturní památky.
Více

PŘÍJEMCI ZVLÁŠTNÍCH OCENĚNÍ

KANDIDÁTY NA CENU ŽIVA

PUBLIKACE ŽIVA

PŘEDÁNÍ CEN A KONFERENCE

ZVÝRAZŇUJEME

Rodina Živy

Za sedm let Živa propojila 139 muzeí ze 13 slovanských zemí.

Hostitelé slavnostní předání cen a conference ceny Živa

Slavnostní předávání cen a konferenci Živa dosud pořádali: Skopje / Severní Makedonie, Petrohrad / Ruská federace, Zadar / Chorvatsko, Bled / Slovinsko, Praha / Česká republika a Bar / Černá Hora.

Živa po Živě

Akce Živa po Živě byla součástí speciálního programu FSK v rámci VIII. Mezinárodního kulturního fóra v Petrohradě. Akci, na které byly předany sochy Živa pro nejlepší slovanské muzeum v roce 2019 a pro nejlepší přírodní a kulturní památku ve slovanském světě, připravilo FSK ve spolupráci se Státním muzeem politických dějin Ruska.

Zpravy

Cyklus cen Živa 2020 pokračuje

Poté, co muzea nominovaná na 7. cenu Živa nebylo možné kvůli epidemiologickým podmínkám letos na jaře navštívit, rozhodčí provedli návštěvy na dálku. Muzea v jedenácti slovanských zemích se na ně dobře připravila.

Vice »

Porotci pro cenu Živa znovu na cestě

Díky zlepšené epidemiologické situaci a uvolnění opatření ve většině slovanských zemí jsou porotci Ceny Živa opět připraveni osobně navštívit muzea. Pokud to nebude ve všech registrovaných muzeích možné, provede se návštěva a vyhodnocení na dálku. Udělení ceny Živa pro nejlepší slovanské muzeum a přírodní památku ve slovanských zemích se bude konat v září 2021.

Vice »

ZAČÁTKY

Slovanská bohyně Živa (také Żiwia, Siva, Sieba nebo Razivia) představuje princip života, dlouhověkosti, mládí, krásy, milosti, vitality a plodnosti – charakteristiky, které krásně popisují i slovanské dědictví.

Cena Živa byla vytvořena v roce 2012 z iniciativy odborné projektové skupiny ze zemí propojených Fórem slovanských kultur.

Scroll to Top