Živa

Účelem ceny Živa pro nejlepší slovanské muzeum a nejlepší slovanskou kulturní a přírodní památku je uznat, propagovat, odměňovat a urychlit experimenty, projekty a postupy v muzejním sektoru ve speciálním kulturním a geografickém rámci evropských zemí slovanských národů a rozpoznat specifiky a specifické hodnoty slovanského světa s jeho příběhy, tradicemi a dědictvím, společnými a někdy velmi odlišnými kořeny i problémy.

Živa je naživu u:
“ŽIVA představuje cenu, která se zároveň stará o shromažďování zajímavých zkušeností a umožňuje jejich výměnu na nadnárodní úrovni. Podporováním konkurence mezi muzei se stará o to, aby co nejvíce muzeí dosáhlo dokonalosti, která přesahuje touhu být nejlepší. Vychází z poznání, že znalosti a výměna zkušeností jsou zásadní pro posílení vlivu, který mají muzea v našich společnostech.”
zivi-video-bg
Přehrát video

ROČNÍ CYKLUS

Počet slovanských muzeí a kulturních a přírodních památek, které rozšiřují svůj vliv na společnost v místním i národním měřítku, je ohromující a s každým dnem i rostoucí. I když to je obdivuhodné již samo o sobě, musí ale tyto zkušenosti být také sdíleny, prožívány a uznávány. Cena Živa – a všechna muzea, která se o ni ucházejí – je důležitým vstupním bodem pro zúčastněné strany FSK, naše pracovníky a diváky.

 

Cena funguje jako platforma pro výměnu a propagaci jak ve slovanských zemích tak i v širší skupině evropských zemí. Obě ceny (Cena Živa za nejlepší slovanské muzeum a Živa za nejlepší slovanskou kulturní a přírodní památku) mají za cíl podporovat ochranu, uchování, vzdělávání a informování o muzeálních sbírkách a přírodních a kulturních památkách, jejich rozmanitost, obsah a společenskou roli. Toho dosáhují zdůrazňováním jejich kreativních a progresivních postupů, otevřenosti a přístupnosti pro veřejnost, jejich dopadem na společnost a jejich přínosem k rozvoji muzeologických principů a myšlenek.

 

  • Cena Živa k účasti zve kandidáty z následujících zemí: Běloruska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Černé Hory, Severní Makedonie, Polska, Ruské federace, Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.
  • Registrace je zdarma.
  • Přihlásit se mohou muzea všech typů: historická, přírodní, technická, průmyslová muzea nebo vědecká centra, etnologická, architektonická, literární, hudební, umělecká a další muzea. Muzea mohou být místní, regionální, národní nebo federální. K účasti jsou zvána také soukromá muzea.
  • Přijímáme také přihlášky všech druhů kulturních a přírodních památek jako jsou: historické budovy a stavby, památky, architektonická díla, archeologická naleziště, kulturní a přírodní muzejní rezervace, renovované, rekonstruované průmyslové budovy a oblasti, které získaly nový, muzejní a kulturní obsah, díla, propojující práce přírody a člověka, například zahrady a parky – oblasti kulturního dědictví, které mají mimořádnou hodnotu z historického, uměleckého, vědeckého, etnologického nebo antropologického hlediska.
  • Výměna nápadů a výsledků s kolegy ze slovanských a jiných zemí.
  • Přístup na platformu, kde mají příležitost diskutovat a vyměňovat si zkušenosti na slavnostním předávání cen.
  • Celoroční propagace v katalogu Živa, na webu, prostřednictvím videoprezentace a ve veškeré komunikaci FSK s veřejností.
  • Širší viditelnost mezi evropskými institucemi.
  • Vynikající služby pro vztahy s veřejností pro všechny zúčastněné strany.

Výběrové řízení začíná na podzim zveřejněním mezinárodního výběrového řízení a seznámením veřejnosti s výběrovým řízením. Přihlášky a propagace probíhají do konce roku za pomoci mezinárodní poroty. První polovina roku je věnována hodnocení žádostí a rozhodování o cenách. Po podání úplných přihlášek porotci navštíví zúčastněná muzea. V květnu nebo začátkem června se porotci setkávají, hodnotí zprávy a vyměňují si svá odborná hodnocení a rozhodují o vítězích cen a speciálních uznání. Během léta se koná organizace slavnostního předávání cen, události, která časem vyústila v profesionální setkání, které účastníkům nabízí příležitost podělit se o zkušenosti.

Cyklus ocenění Živa končí v září slavnostním předáváním cen. Během šesti let své existence se událost vyvinula v třídenní setkání odborníků z různých oborů, často doplňujících muzeologii. Zvláštností, která se mezitím stala již běžnou praxí, je představení předchozího vítěze ceny a jeho zkušeností z minulého roku. Cyklus ocenění Živa je vždy stejný, ale jeho lokace se každý rok mění. Je to skvělá příležitost ještě lépe poznat prostředí, s kterými spolupracujeme.

POROTCI

Každý z členských států Fóra slovanských kultur jmenuje členy poroty z každé země. Zapojena je také Evropská muzejní akademie, která poskytuje tři nebo čtyři porotce ze své skupiny odborníků. Hodnotící tým má 13 až 14 členů. Členové poroty pocházejí z různých prostředí, jde o ředitele muzeí, konzultanty v oblasti kulturního managementu, kurátory, zaměstnance muzeí působících v oblasti veřejných vztahů a marketingových odborníků.

Soudci na cestě

Porota navštěvuje všechna registrovaná a nominovaná muzea, což je vzácná a jedinečná praxe, která obohacuje jak muzea, tak porotce ceny Živa. Neocenitelnost osobních zkušeností představuje další aspekt profesionálního hodnocení se zaměřením na výjimečné a kreativní využití sbírek v kombinaci s inovativním interpretačním přístupem.

Jury Impressions

SOCHA ŽIVA

Unikátní uměleckou sochu vytvořila Ljubica Ratkajec Kočica, slovinská umělkyně a designérka skla a keramiky z Rogašké Slatiny. Její dílo bylo úspěšné na samostatných i skupinových výstavách a získalo řadu domácích i mezinárodních ocenění.

Její umělecký opus se vyznačuje inovativností a výjimečným smyslem pro živé detaily v designové kompozici jejích výtvorů. Důležitá součást její tvůrčí práce je věnována ženské formě, kterou ilustruje stylizovanou hlavou a jednoduchou siluetou, kterou nápaditě doplňují jednotlivé symboly a umělecké prvky.

Díky neobyčejnému citu Ljubicy Ratkajc Kočicy jsou její keramické sochy výjimečnými tvůrčími úspěchy, kdy se pevná struktura keramické formy promění ve tvorbu soch s přesnou grafickou povrchovou úpravou. Každé z jejích jedinečných mistrovských děl vypráví svůj vlastní příběh a přináší jedinečný estetický zážitek.

VÝHERCI A PŘÍJEMCI ZVLÁŠTNÍCH OCENĚNÍ

ŽIVA VÍTĚZI

NEJLEPŠÍ SLOVANSKÉ MUZEUM

Všechna dosud nejlepší slovanská muzea.
Více

NEJLEPŠÍ KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ PAMÁTKA VE SLOVANSKÝCH ZEMÍCH

Všechny předchozí přírodní a kulturní památky.
Více

PŘÍJEMCI ZVLÁŠTNÍCH OCENĚNÍ

KANDIDÁTY NA CENU ŽIVA

PUBLIKACE ŽIVA

PŘEDÁNÍ CEN A KONFERENCE

ZVÝRAZŇUJEME

Rodina Živy

Za sedm let Živa propojila 139 muzeí ze 13 slovanských zemí.

Hostitelé slavnostní předání cen a conference ceny Živa

Slavnostní předávání cen a konferenci Živa dosud pořádali: Skopje / Severní Makedonie, Petrohrad / Ruská federace, Zadar / Chorvatsko, Bled / Slovinsko, Praha / Česká republika a Bar / Černá Hora.

Živa po Živě

Akce Živa po Živě byla součástí speciálního programu FSK v rámci VIII. Mezinárodního kulturního fóra v Petrohradě. Akci, na které byly předany sochy Živa pro nejlepší slovanské muzeum v roce 2019 a pro nejlepší přírodní a kulturní památku ve slovanském světě, připravilo FSK ve spolupráci se Státním muzeem politických dějin Ruska.

Zpravy

Hlavní ceny ŽIVA 2020 pro Muzeum řezbářství a Národopisné muzeum v přírodě ETAR

Mezinárodní Instituce Fórum slovanských kultur ve spolupráci s Ministerstvem kultury a informací Republiky Srbsko a srbskými partnerskými institucemi v Bělehradě udělilo ceny nejlepším slovanským muzeím. Kromě hlavní ceny, kterou obdrželo Muzeum řezbářství z Bosny a Hercegoviny, byla potřetí udělena cena za nejlepší kulturní a přírodní památku ve slovanských zemích. Tu obdrželo Regionální etnografické muzeum v přírodě ETAR z Bulharska.

Vice »

Výzva k přihlášení muzeí na cenu ŽIVA 2022 je zahájená!

Zveme vás, abyste se ucházeli o cenu Živa 2022 – cenu za nejlepší slovanské muzeum a za nejlepší kulturní a přírodní památku ve slovanských zemích. Výzva nevyžaduje žádný poplatek za přihlášku. Výběrové řízení bude otevřeno do 28. února 2022. SEE THE GENERAL INFORMATION HERE! CLICK HERE TO REGISTER ONLINE!

Vice »

FSK na Rusko-srbském kulturním fóru

Na pozvání Majy Gojković, srbské místopředsedy vlády a ministryně kultury a médií a místopředsedy Správy FSK a Olgy Jarilové, náměstkyně ministra kultury Ruské federace, se Fórum slovanských kultur zúčastnilo rusko-srbského kulturního fóra v Bělehradě. Červenou nití rusko-srbského fóra byla kultura a cestovní ruch a účastníky byli zástupci knihoven, divadel, filmového průmyslu a kreativního průmyslu z Ruska a Srbska. Na „road show“se představila i některá z nejprestižnějších ruských muzeí.

Vice »

ZAČÁTKY

Slovanská bohyně Živa (také Żiwia, Siva, Sieba nebo Razivia) představuje princip života, dlouhověkosti, mládí, krásy, milosti, vitality a plodnosti – charakteristiky, které krásně popisují i slovanské dědictví.

Cena Živa byla vytvořena v roce 2012 z iniciativy odborné projektové skupiny ze zemí propojených Fórem slovanských kultur.

Přejít na začátek