Živa

Celem nagrody Živa dla najlepszego słowiańskiego muzeum i najlepszego słowiańskiego pomniku kultury i przyrody jest rozpoznanie, nagrodzenie i promocja eksperymentów, projektów i praktyk w sektorze muzealnym w szczególnych kulturowych i geograficznych ramach europejskich narodów słowiańskich. Poza tym nagroda sprzyja promowaniu osobliwości i szczególnych wartości świata słowiańskiego wraz z jego historią, tradycjami i dziedzictwem oraz wspólnymi, czasem również sprzecznymi, korzeniami i problemami.

Živa żyje dzięki:
“To nagroda, która umożliwia jednocześnie zbieranie ciekawych doświadczeń i ich wymianę na poziomie międzynarodowym. Zachęcając muzea do konkurencji, zapewnia, że coraz większa liczba muzeów będzie wyróżniała się jakością, co jest lepsze, niż bycie najlepszym. Takie podejście opiera się na przekonaniu, że wymiana wiedzy i doświadczenia jest niezbędna do wzmocnienia wpływu muzeów w naszym społeczeństwie.”
zivi-video-bg
Odtwórz wideo

CYKL ROCZNY

Liczba słowiańskich muzeów oraz pomników kultury i przyrody, które zwiększają swój wpływ na społeczeństwo w skali lokalnej i krajowej, z każdym dniem rośnie i jest oszałamiająca. Już samo to jest godne podziwu, ale doświadczeniami należy się dzielić, żeby inni też mogli samodzielnie doświadczać i poznawać. Nagroda Živa – wszystkie muzea, które o nie walczą – jest ważnym punktem wyjścia dla interesariuszy FSK, naszych pracowników i publiczności.
Nagroda działa jak platforma do wymiany i promocji zarówno w krajach słowiańskich, jak i w szerszej grupie krajów europejskich. Obie nagrody (nagroda Živa dla najlepszego słowiańskiego muzeum i Živa dla najlepszego słowiańskiego pomniku kultury i przyrody) mają na celu promowanie, ochronę, edukację i udostępnianie informacji o zbiorach muzealnych, pomnikach przyrody i kultury oraz ich różnorodności, znaczeniu i roli społecznej, podkreślając ich twórczą i postępową prezentację, otwartość i dostęp dla publiczności, ich wpływ na społeczeństwo oraz ich wkład w rozwój muzealnych zasad i idei.

  • Nagroda Živa zaprasza do udziału kandydatów z następujących krajów: Białorusi, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii i Ukrainy.
  • Rejestracja jest bezpłatna.
  • Uczestniczyć mogą muzea różnego rodzaju: historyczne, przyrodnicze, techniczne, przemysłowe lub ośrodki naukowe, etnologiczne, muzea architektury, literatury, muzyki, sztuki i inne. Muzea mogą mieć charakter lokalny, regionalny, krajowy lub federalny. Do udziału zaproszone są także muzea prywatne.
  • Przyjmujemy również zgłoszenia od różnego rodzaju pomników kultury i przyrody: zabytkowych budynków i budowli, pomników, dzieł architektonicznych, znalezisk archeologicznych, rezerwatów kulturowych i przyrodniczych, odnowionych lub zrekonstruowanych budynków i terenów przemysłowych, które nabyły nowe treści muzealne i kulturalne, wytworów ludzi i przyrody, takich jak ogrody i parki – miejsc dziedzictwa kulturowego, które mają wyjątkową wartość z historycznego, artystycznego, naukowego, etnologicznego lub antropologicznego punktu widzenia
  • Wymiana pomysłów i wyników pracy z kolegami z innych krajów.
  • Dostęp do platformy, na której będzie możliwość wymiany zdań podczas ceremonii wręczenia nagród.
  • Całoroczna promocja w katalogu Živa, na stronie internetowej, poprzez wideoprezentację oraz w innych środkach komunikacji FSK.
  • Większa rozpoznawalność między instytucjami europejskimi.
  • Usługi z zakresu public relations dla wszystkich zainteresowanych.

Proces selekcji rozpoczyna się jesienią wraz z opublikowaniem międzynarodowego przetargu i zapoznaniem się z nim ogółu społeczeństwa. Zgłoszenia i promocja trwa do końca roku przy pomocy międzynarodowego jury. Pierwsza połowa roku poświęcona jest ocenie wniosków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody. Po złożeniu kompletnych zgłoszeń sędziowie odwiedzają muzea uczestniczące w konkursie. W maju lub na początku czerwca jurorzy spotykają się, przeglądają raporty, wymieniają się opiniami i decydują o przyznaniu nagród i specjalnych wyróżnień. Latem organizowana jest ceremonia wręczenia nagród, która ostatecznie przekształciła się w spotkanie naukowe będące okazją do wymiany doświadczeń.

Ceremonia wręczenia nagród odbywa się we wrześniu. W ciągu sześciu lat swojego istnienia przekształciła się ona w trzydniowe spotkanie ekspertów z różnych dziedzin, które często stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu muzealnictwa. Cechą szczególną spotkania, która stała się powszechną praktyką, jest prezentacja poprzedniego laureata nagrody i jego doświadczeń z minionego roku. Cykl przyznawania nagrody Živa jest zawsze taki sam, ale co roku zmienia się lokalizacja jej ceremonii. To świetna okazja do tego, aby jeszcze lepiej poznać różnorodne środowiska, z którymi się współpracuje.

SĘDZIOWIE

Członkowie Forum Kultur Słowiańskich powołują sędziów z każdego kraju. Zaangażowana jest również Europejska Akademia Muzeów, która zapewnia trzech lub czterech sędziów ze swojego grona ekspertów. Zespół sędziowski składa się z 13 do 14 członków. Członkowie jury pochodzą z różnych środowisk, są dyrektorami muzeów, konsultantami ds. zarządzania kulturą, kuratorami, pracownikami muzeów zajmującymi się public relations oraz ekspertami od marketingu.

Judges on the Tour

The Jury visits all participating and nominated museums in situ, which is a rare and unique practice that enriches both, the museums and the Živa judges. The pricelessness of individual experiences is added to their professional evaluations at which they are looking for the outstanding and creative use of collections, combined with an innovative interpretative approach.

Jury Impressions

ŽIVA SCULPTURE

The author of the unique art sculpture is Ljubica Ratkajec Kočica, the Slovenian fine artist as well as glass and ceramic designer from Rogaška Slatina. Her works, which she successfully presented at individual and group exhibitions, were awarded with numerous national and international awards.

Her body of work is distinguished by innovativeness and exceptional sensitivity for the life of details in the overall form composition of art products. She devotes an important part of her creative process to the female form, which she displays with a stylized head and a simple silhouette, cleverly supplemented by individual symbols and artistic elements.

With her remarkable feeling Ljubica Ratkajec Kočica has brought the ceramic sculptures to outstanding creative achievements, where the solid structure of the ceramic forms passes over to the field of creating sculptures with a precise graphic treatment of the surface. Each of her unique masterpieces tells a story of its own and ensures a unique aesthetic experience.

WINNERS & SPECIAL RECOGNITION RECIPIENTS

ŽIVA AWARD WINNERS

BEST SLAVIC MUSEUMS

All winners for the Best Slavic Museum over the past years
More

BEST HERITAGE SITES

All winners for the Best Heritage Site over the past years
More

Special recognitions recipients

KANDYDACI NA ŻYWO

ŽIVA PUBLICATIONS

CEREMONIES & CONFERENCES

HIGHLIGHTS

The Živa family

ŽIVA has connected 139 museum candidates from 13 Slavic countries in 7 years.

The Živa Award ceremony
and conference hosts

The Živa Award annual ceremony and conference have so far been hosted in Skopje/North Macedonia, St. Petersburg/Russian Federation, Zadar/Croatia, Bled/Slovenia, Prague/Czech Republic and Bar/Montenegro.

Živa after Živa

Živa after Živa event was part of the special FSK programme at the VIII International Cultural Forum in St. Petersburg, organised in cooperation with the State Museum of Political History of Russia, and included the award ceremony for the winners of the 2019 award.

Wiadomośći

Spotkanie online jurorów nagrody Živa 2020

Wbrew planom doroczne spotkanie jurorów nagrody Živa 2020 odbyło się nie w Belgradzie (Serbia), tylko w sieci. Uczestnicy spotkania online wymienili się doświadczeniami zdobytymi podczas pandemii w różnych krajach, przedstawili informacje zwrotne od kandydatów do nagrody Živa 2020, a także postanowili przełożyć ceremonię wręczenia nagród na jesień 2021 roku.

Więcej »

STORY

The Slavic goddess Živa (also Żiwia, Siva, Sieba or Razivia) represents a principle of life, longevity, youthfulness, beauty, mildness, vitality and fertility. These are the attributes that should describe Slavic heritage as well.

The Živa Award has been established in 2012 on the initiative of an expert project group from the member countries of the Forum of Slavic Cultures.

Przewiń do góry