Razem

Projekt Razem łączy archiwa państwowe krajów słowiańskich oraz promuje profesjonalną współpracę i wymianę dobrych praktyk zarówno między krajami słowiańskimi, jak i poza nimi.

Wspólne wysiłki i inicjatywy przyczyniły się do rozwoju trzech głównych obszarów działalności, a mianowicie: W ramach projektu Razem FSK wytycza ścieżki wiodące śladami wydarzeń historycznych, odsłaniając ukryte i zapomniane, a czasem nawet przesuwając granice indywidualnego doświadczenia i rozumienia współczesnego świata.

KATALOG MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH O I WOJNIE ŚWIATOWEJ

Archiwa państwowe krajów słowiańskich postanowiły przygotować katalog materiałów archiwalnych dotyczących I wojny światowej, bezpośrednio lub pośrednio opisujący losy ludzi i wydarzenia, które miały miejsce zarówno na froncie, jak i na zapleczu działań wojennych.

Celem katalogu jest zebranie w jednym miejscu jak największej ilości informacji o dokumentach archiwalnych związanych z I wojną światową i udostępnienie ich zarówno badaczom, jak i zainteresowanemu ogółowi społeczeństwa.

REJESTR ARCHIWÓW SŁOWIAŃSKICH

Aby sprostać standardom współczesnego społeczeństwa, archiwa XXI wieku muszą łączyć swoją tradycyjną rolę strażników pamięci z nowymi wyzwaniami. Dzisiejsze archiwum to przede wszystkim centrum informacyjne zapewniające otwartość i dostępność materiałów dla zainteresowanych użytkowników o dowolnym profilu. W związku z tym oprócz przeglądu zbiorów, rejestr zawiera również ogólne informacje o instytucjach, w których przechowywane są dokumenty, oraz świadczonych przez nie usługach.

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KOBIETY I WIELKA WOJNA

Międzynarodowa wystawa została przygotowana przez FSK we współpracy z ośmioma instytucjami partnerskimi. Przez pryzmat materiałów archiwalnych wystawa przedstawia różne role i losy kobiet w Wielkiej Wojnie, która rozegrała się dla nich nie tylko na płaszczyźnie osobistej, ludzkiej, ale także rodzinnej, społecznej i wyzwoleńczej. Brutalna wojna wiele im odebrała, ale także dała nowe wolności i możliwości w walce o prawa kobiet.

PARTNERZY

Coordinates of this location not found

KONFERENCJE

2017 Warszawa / Polska
III Międzynarodowa Konferencja Archiwów Państwowych Krajów Słowiańskich

Co-Organizer:

head-office-state-archive-poland

2016 Dubrownik / Chorwacja
II Międzynarodowa Konferencja Archiwów Państwowych Krajów Słowiańskich I wojna światowa

Croatian State Archives hosted the 2nd Conference in Dubrovnik within the framework of international meeting the 2nd Croatia ICARUS days. This idea arose from the nature of these events which both aim to promote archival cooperation across borders, linking of archives with various cultural and scientific institutions, presenting archives to the community, making archival records accessible to everybody, exchanging professional knowledge, creating new projects and finding ways for realizing new ideas.

Co-Organizer:

Partners:

2015 Lublana / Słowenia
I Międzynarodowa Konferencja Archiwów Państwowych Krajów Słowiańskich I wojna światowa

The first international conference Together was a step forward in efforts to build professional bonds and appear together among the professional and general public outside the borders of Slavic countries. Recently, archives have increasingly become cultural institutions that have opened their doors and allowed access to the unknown that had been hiding among the known; they have learned how to present the previously frequently hidden archive material in an open, contemporary manner.

Co-Organizer:

Partners:

W CENTRUM UWAGI

Wspólna wystawa Słowiańskie stolice w 2D

Wspólna wystawa Słowiańskie stolice w 2D była pierwszym owocem współpracy archiwów krajów słowiańskich. Wystawa została otwarta w 2013 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu. Oprócz wystawy ukazał się również katalog o tej samej nazwie.

3x konferencja archiwów państwowych Razem

Pierwsza konferencja archiwów państwowych krajów słowiańskich odbyła się w 2015 roku w Lublanie (Słowenia). Następne konferencje odbyły się w Dubrowniku (Chorwacja) oraz w Warszawie w 2016 i 2017 roku odpowiednio.

Kobiety i Wielka Wojna

Wielka wojna wywarła ogromny wpływ na życie kobiet. Wystawa i katalog o tej samej nazwie opowiadają historie kobiet, które stanęły w obliczu wojny, w działach tematycznych poświęconych rodzinie, dobroczynności, uchodźcom, osobistym historiom, prawom kobiet i emancypacji.

Tłumaczenia na wszystkie języki słowiańskie

Zarówno na wystawie, jak i w katalogu, wszystkie historie przedstawione są w językach słowiańskich oraz po angielsku. Wybierz się na spacer po naszej stronie internetowej i zwiedź wirtualną wystawę lub przejrzyj katalog w naszej cyfrowej bibliotece.

Wystawa w siedzibie UNESCO w Paryżu

Podczas otwarcia wystawy Kobiety i Wielka Wojna w siedzibie UNESCO Saniye Gülser Korat, przewodnicząca departamentu ds. równości płci przy UNESCO, zaznaczyła, że treść wystawy jest ściśle związana z misją UNESCO w zakresie promowania równości płci i umacniania pozycji kobiet we współczesnym społeczeństwie.

O I wojnie światowej

Na I Międzynarodowej Konferencji Archiwów Państwowych Krajów Słowiańskich partnerzy projektu Razem zaprezentowali archiwa, fundusze archiwalne i zbiory poświęcone I wojnie światowej.

W DRODZE

2019

Paryż / Francja: siedziba UNESCO

Ceremonia otwarcia wystawy, zorganizowana we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem Republiki Słowenii przy UNESCO, odbyła się w siedzibie UNESCO w Paryżu podczas posiedzenia Rady Wykonawczej UNESCO. Na uroczystości, w której wzięło udział 70 gości, przemówienia zostały wygłoszone przez Andreję Rihter, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich, ambasadora Republiki Słowenii w Paryżu i stałego przedstawiciela Republiki Słowenii przy UNESCO Andreja Slapničara, a także Saniye Gülser Korat, przewodniczącą departamentu ds. równości płci przy UNESCO. W ciągu tygodnia wystawę odwiedziło 10 000 osób.

Wiadomośći

Forum Kultur Słowiańskich wraca do UNESCO z wystawą

Organizacja Międzynarodowa Forum Kultur Słowiańskich we współpracy z instytucjami partnerskimi przygotowała wystawę pod tytułem „Kobiety i wielka wojna”. Uroczyste otwarcie zorganizowane we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem Republiki Słowenii przy UNESCO odbyło się w siedzibie UNESCO w Paryżu. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 15 kwietnia 2019 roku.

Więcej »

POCZĄTKI

Ponieważ misją FSK jest pobudzenie kreatywności kultur słowiańskich i nawiązywanie kontaktów między instytucjami i działaczami kultury, latem 2013 roku FSK przygotowało wystawę Słowiańskie Stolice w 2D, która powstała dzięki współpracy archiwów krajów słowiańskich. Wystawę otwarto w siedzibie UNESCO w Paryżu.

Latem 2015 roku w Lublanie (Słowenia) w ramach projektu Razem odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja, która zgromadziła przedstawicieli słowiańskich archiwów.

Scroll to Top