Członkostwo

Stając się członkiem FSK, stajesz się częścią wyjątkowej globalnej platformy, która otwiera drzwi do pracy z szeroką i zaangażowaną społecznością, w celu głębszego poznania i zrozumienia innych kultur, zapewniając zachowanie różnorodności kulturowej zarówno w krajach słowiańskich, jak i poza ich granicami.

Jako członek FSK bierzesz udział w międzynarodowych konferencjach, wykładach, kolokwiiach i szkoleniach zawodowych, korzystając z różnych korzyści, jakie daje członkostwo w FSK.

EKSKLUZYWNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW FSK

 • 50% zniżka na udział w Międzynarodowym Kolokwium Piranova
 • 50% zniżka na udział w konferencji i ceremonii wręczenia nagród Živa
 • 50% zniżka na udział w Międzynarodowej Letniej Szkole Muzealnictwa
 • do 50% dodatkowej zniżki dla grup
 • przy wniesieniu 2 opłat rejestracyjnych druga – GRATIS
 • 50% zniżka na książki wydane przez Forum Kultur Słowiańskich
 • GRATIS: publikacje FSK

PREZENTY DLA NOWYCH CZŁONKÓW

 • książka z serii 100 powieści słowiańskich
 • zestaw notesów FSK lub
 • szal jedwabny FSK.

DOŁĄCZ / WŁĄCZ SIĘ / WZRASTAJ / DZIEL SIĘ / ROZWIJAJ SIĘ / PROMUJ

 • rozpocznij współpracę z FSK i ponad 1000 jego partnerów w krajach słowiańskich i nie tylko,
 • dołącz do programów edukacyjnych oraz programów doskonalenia zawodowego,
 • angażuj się w nowe projekty i badania,
 • zwiększaj swoją widoczność na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • doskonal swoje kompetencje zawodowe,
 • dziel się wiedzą i doświadczeniem,
 • wzmacniaj dialog międzykulturowy,
 • rozwijaj nowe umiejętności i zaadaptuj się do nowego środowiska cyfrowego,
 • promuj siebie i swoją instytucję.

Pobudzajmy kreatywność kultur słowiańskich razem!

DOŁĄCZ / WŁĄCZ SIĘ / WZRASTAJ / DZIEL SIĘ / ROZWIJAJ SIĘ / PROMUJ

Scroll to Top