Spolu

Projekt Spolu spojuje státní archivy slovanských zemí a podporuje profesionální spolupráci a výměnu osvědčených postupů ve slovanském prostoru i mimo něj.

Společné úsilí a iniciativy podpořily tři hlavní činnosti. Těmi jsou: S projektem Spolu FSK připravuje cesty do historie, často odhaluje skryté a zapomenuté a posouvá hranice individuálního chování a chápání moderního světa.

PRŮVODCE ARCHIVNÍM MATERIÁLEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Státní archivy slovanských zemí se rozhodly připravit průvodce archivními dokumenty, které přímo či nepřímo souvisejí s událostmi a lidmi v první světové válce, ať už jde o první bojovou linii nebo o ty ve vnitrozemí.

Účelem průvodce je na jednom místě shromáždit co nejvíce informací o archivních dokumentech týkajících se první světové války a přiblížit je badatelům a zainteresované veřejnosti.

REGISTR SLOVANSKÝCH ARCHIVŮ

Aby splnily standardy moderní společnosti moderní archivy kombinují svou tradiční roli správců paměti s rolí novou – fungováním ve smyslu informačních center, která přinášejí otevřenost a přístupnost zainteresovaným uživatelům všech profilů. Kromě přehledu fondů a sbírek proto registr obvykle obsahuje také obecné informace o institucích, které uchovávají dokumenty, a službách, které je poskytují.

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ŽENY A VELKÁ VÁLKA

Mezinárodní výstavu připravilo FSK ve spolupráci s osmi partnerskými institucemi. Archivy ukazují různé role žen ve velké válce. U žen se tato neodehrávala jen na osobní lidské frontě, ale také na rodinné, sociální a emancipační. Brutální válka jim vzala hodně, ale zároveň jim přinesla novou svobodu v boji za práva žen.

PARTNEŘI

Coordinates of this location not found

KONFERENCE

2017 Varšava / Polsko
3. mezinárodní konference státních archivů slovanských zemí

Co-Organizer:

head-office-state-archive-poland

2016 Dubrovník / Chorvatsko
2. mezinárodní konference státních archivů slovanských zemí První světová válka.

Croatian State Archives hosted the 2nd Conference in Dubrovnik within the framework of international meeting the 2nd Croatia ICARUS days. This idea arose from the nature of these events which both aim to promote archival cooperation across borders, linking of archives with various cultural and scientific institutions, presenting archives to the community, making archival records accessible to everybody, exchanging professional knowledge, creating new projects and finding ways for realizing new ideas.

Co-Organizer:

Partners:

2015 Lublaň, Slovinsko
1. mezinárodní konference státních archivů slovanských zemí První světová válka

The first international conference Together was a step forward in efforts to build professional bonds and appear together among the professional and general public outside the borders of Slavic countries. Recently, archives have increasingly become cultural institutions that have opened their doors and allowed access to the unknown that had been hiding among the known; they have learned how to present the previously frequently hidden archive material in an open, contemporary manner.

Co-Organizer:

Partners:

ZVÝRAZŇUJEME

Společná výstava slovanského hlavního města ve 2D

Společná výstava Slovanského hlavního města ve 2D byla prvním výsledkem spolupráce archivů ze slovanských zemí. Vernisáž výstavy proběhla v roce 2013 v sídle UNESCO v Paříži. Kromě výstavy byl vydán také katalog.

3x Konference státních archivů celkem

První konference státních archivů slovanských zemí se konala v roce 2015 v Lublani (Slovinsko). Následovaly konference v Dubrovníku (Chorvatsko) v roce 2016 a ve Varšavě (Polsko) v roce 2017.

Ženy a Velká válka

Velká válka významně změnila zbyky obyčejných žen. Výstava a stejnojmenný katalog vyprávějí příběhy o tom, jak ženy čelily válečným podmínkám prostřednictvím tematických sekcí o rodině, charitě, uprchlících, osobních příbězích, právech žen a emancipaci.

Překlady do všech slovanských jazyků

Výstava i katalog přinášejí všechny příběhy ve slovanských jazycích a angličtině. Projděte se a podívejte se na virtuální výstavu nebo si prohlédněte a přečtěte katalog v naší online knihovně.

Výstava v paláci UNESCO v Paříži

Při zahájení výstavy Ženy a Velká válka v sídle UNESCO poukázala Saniye Gülser Coratová, ředitelka sekce pro rovnost žen a mužů u UNESCO, že obsah výstavy úzce souvisí s posláním UNESCO prosazovat rovnost žen a mužů a podporovat roli žen v moderní společnosti.

O první světové válce

Na 1. mezinárodní konferenci státních archivů slovanských zemí partneři projektu představili Společně archivy a archivní fondy a sbírky o první světové válce.

NA CESTĚ

2019

Paříž / Francie: Palác UNESCO

Slavnostní vernisáž se ve spolupráci se stálým zastoupením Slovinské republiky u UNESCO uskutečnilo v pařížském paláci UNESCO v době, kdy se konalo i zasedání výkonné rady UNESCO. Na vernisáži, které se zúčastnilo 70 hostů, kromě dr. Andreji Rihterové, ředitelky Fóra slovanských kultur, účastníky oslovila také velvyslanec Slovinské republiky v Paříži a Stálé zastoupení Slovinské republiky při UNESCO, J. Ex. Andrej Slapničar a Saniye Gülser Coratová, ředitelka divize genderové rovnosti u UNESCO. Během týdne výstavu navštívilo 10 000 návštěvníků.

ZPRAVY

ZAČÁTKY

Protože posláním FSK je oživit kreativitu slovanských kultur, propojit instituce a jednotlivce, spojila FSK v roce 2013 s prvním společným projektem – výstavou Slavic Capitals in 2D (vernisáž se uskutečnila v paláci UNESCO v  Paříži) archivy ve slovanském regionu.

Projekt Společně byl zahájen v Lublani (Slovinsko) první mezinárodní konferencí státních archivů slovanských zemí v roce 2015.

Přejít nahoru