Skupaj

Projekt Skupaj povezuje državne arhive slovanskih držav in spodbuja strokovno sodelovanje ter izmenjavo dobrih praks v slovanskem prostoru in širše.

Skupna prizadevanja in pobude so botrovali trem glavnim aktivnostim. Te so: FSK s projektom Skupaj tlakuje poti, ki vodijo po stezah zgodovine, odkriva pogosto skrito in pozabljeno ter premika meje pozameznikovega vedenja in razumevanja sodobnega sveta.

VODNIK PO ARHIVSKEM GRADIVU 1. SVETOVNE VOJNE

Državni arhivi slovanskih držav so sprejeli odločitev, da pripravijo vodnik po arhivskih dokumentih, ki so neposredno ali posredno povezani z dogodki in ljudmi v 1. svetovni vojni, pa naj gre za prvo bojno linijo ali pa za tiste v zaledju.

Namen vodnika je na enem mestu zbrati čim več podatkov o arhivskih dokumentih povezanih s 1. svetovno vojno ter jih približati raziskovalcem in zainteresirani javnosti.

REGISTER SLOVANSKIH ARHIVOV

Da bi zadovoljili standarde sodobne družbe, sodobni arhivi združujejo svojo tradicionalno vlogo skrbnikov spomina z novo vlogo – delovanjem v smislu informacijskih centrov, ki prinašajo odprtost in dostopnost zainteresiranim uporabnikom vseh profilov. Zato register, poleg pregleda fondov in zbirk, običajno vključuje tudi splošne informacije o institucijah, ki hranijo dokumente, in storitvah, ki jih nudijo.

MEDNARODNA RAZSTAVA ŽENSKE IN VELIKA VOJNA

Mednarodno razstavo je FSK pripravil v sodelovanju z osmimi partnerskimi institucijami. Skozi arhivsko gradivo so prikazane različne vloge žensk v veliki vojni. Slednja se za predstavnice ženskega spola ni odvijala le na osebni človeški fronti, ampak tudi na družinski, družbeni in emancipatorni. Surova vojna jim je vzela marsikaj, a hkrati prinesla tudi novo svobodo v boju za ženske pravice.

Coordinates of this location not found

PARTNERJI

KONFERENCE

2017
Varšava /Poljska
3. mednarodna konferenca državnih arhivov slovanskih držav

Soorganizator:

head-office-state-archive-poland

2016
Dubrovnik / Hrvaška
2. mednarodna konferenca državnih arhivov slovanskih držav
I. svetovna vojna

Gostitelj 2. konference Skupaj je bil v okviru 2. hrvaških ICARUS dnevov Hrvaški državni arhiv. Povezovanje je rezultat narave obeh konferenc, katerih cilji so: spodbujanje čezmejnega sodelovanja med arhivi, njihovo povezovanje z različnimi kulturnimi in znanstvenimi institucijami, predstavljanje arhivov v skupnosti, omogočanje odprtega dostopa do arhivskega gradiva, izmenjava strokovnega znanja, ustvarjanje novih projektov in iskanje načinov za uresničevanje novih idej.

Soorganizator:

Partnerji:

2015
Ljubljana / Slovenija
1. mednarodna konferenca državnih arhivov slovanskih držav
I. svetovna vojna

Prva Mednarodna konferenca Skupaj je bila koraj naprej v nadgradnji strokovnega povezovanja in hkrati skupnega nastopa v strokovni in splošni javnosti izven meja slovanskih držav. Arhivi namreč v zadnjem času končno le postajajo kulturne institucije z odprtimi vrati, skozi katera je mogoč dostop do spoznavanja neznanega med že znanim in doslej pogosto skrito arhivsko gradivo pokazati na odkrit, sodoben način.

Soorganizator:

Partnerji:

IZPOSTAVLJAMO

Skupna razstava
Slovanske prestolnice v 2D

Skupna razstava Slovanske prestolnice v 2D je bil prvi rezultat sodelovanja arhivov iz slovanskih držav. Odprtje razstave je bilo leta 2013 na sedežu Unesca v Parizu. Poleg razstave je izšel tudi katalog.

3x konferenca državnih
arhivov Skupaj

Prva konferenca državnih arhivov slovanskih držav je potekala leta 2015 v Ljubljani (Slovenija). Sledili sta ji še konferenci v Dubrovniku (Hrvaška) leta 2016 in v Varšavi (Poljska) leta 2017.

Ženske in Velika vojna

Velika vojna je bistveno spremenila običajne navade žensk. Razstava in istoimenski katalog pripovedujeta zgodbe, kako so se ženske soočale z vojnimi razmerami skozi tematske sklope o družini, dobrodelnih dejavnostih, beguncih, osebnih zgodbah, ženskih pravicah in emancipaciji.

Prevodi v vse slovanske jezike

Tako razstava kot katalog prav vse zgodbe prinašata v slovanskih jezikih in angleščini. Sprehodite se in si oglejte virtualno razstavo ali prelistajte in preberite katalog v naši spletni knjižnici.

Razstava v palači
UNESCO v Parizu

Na odprtju razstave Ženske in Velika vojna na sedežu UNESCA je Saniye Gülser Corat, direktorica divizije za enakost spolov pri UNESCU izpostavila, da je vsebina razstave tesno povezana s poslanstvom UNESCA, v katerem se zavzemajo za enakost spolov in spodbujajo krepitev vloge žensk v sodobni družbi.

O 1. svetovni vojni

Na 1. mednarodni konferenci državnih arhivov slovanskih držav so partnerji projekta Skupaj predstavili arhive in arhivske fonde in zbirke o prvi svetovni vojni.

NA POTI

2019

Pariz / Francija: palača UNESCO

Slavnostno odprtje razstave je v sodelovanju s stalnim predstavništvom Republike Slovenije pri Unescu potekalo v palači Unesca v Parizu, in to v času, ko je potekalo tudi zasedanje izvršnega odbora Unesca. Na odprtju, udeležilo se ga je 70 gostov, sta poleg dr. Andreje Rihter, direktorice Foruma slovanskih kultur, zbrane nagovorila še veleposlanik Republike Slovenije v Parizu  in Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Unescu Nj. Eksc. Andrej Slapničar in Saniye Gülser Corat, direktorica divizije za enakost spolov pri Unescu. V tednu dni si je razstavo ogledalo 10 000 obiskovalcev.

NOVICE

Forum slovanskih kultur znova razstavlja v UNESCU

V mednarodni ustanovi Forum slovanskih kultur so s partnerskimi institucijami pripravili razstavo Ženske in Velika vojna. Slavnostno odprtje je, v sodelovanju s stalnim predstavništvom Republike Slovenije pri UNESCU, potekalo v palači UNESCA v Parizu. Razstava bo tam na ogled do 15. aprila 2019.

več »

Uspešno 3. srečanje državnih arhivov v Varšavi

Forum slovanskih kultur je v sodelovanju z Državno arhivsko agencijo Poljske v Varšavi pripravil tretjo mednarodno konferenco Together / Skupaj, na kateri so se zbrali direktorji in drugi predstavniki desetih državnih arhivov slovanskih držav.

več »

ZAČETKI

Mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur se je pred leti pridružila prvim srečanjem arhivistov slovanskih držav, ki so na pobudo Petra Pavla Klasinca potekala od leta 2010.

Druženja, na katerih so potekala izmenjave izkušenj, so se dogajala v Ljubljani, Lipici in Trstu.

Ker je poslanstvo FSK oživčevati kreativnost slovanskih kultur, povezovati institucije in posameznike je FSK leta 2013 s prvim skupnim projektom – razstavo Slavic Capitals in 2D (odprtje je bilo v palači UNESCO v Parizu) povezal arhive v slovanski regiji.

Projekt Skupaj se je s prvo mednarodno konferenco državnih arhivov slovanskih držav leta 2015 začel v Ljubljani (Slovenija).

Scroll to Top