Najboljši naravni in kulturni spomeniki

nagrada živa 2023

Center za interpretacijo pomorske dediščine DUBoak, Malinska / Hrvaška

DSCF0662-scaled
Obrazložitev sodnikov
“Center skrbi za stoletni hrastov gozd in morje kot vir življenja ter za kulturno raznolikost, ki se odraža v lokalnih običajih. S celostnim, trajnostnim in medsektorskim participativnim pristopom, ki je viden v dokumentiranju, raziskovanju, predstavljanju in promociji, si prizadeva za ohranjanje naravne in kulturne dediščine morja otoka na severu Jadrana kot dragocenega vira biološke in kulturne raznolikosti. Center uspešno goji globok odnos med lokalnim prebivalstvom in obiskovalci ter krepi večplastna doživetja s povezovanjem kulturne in naravne dediščine ter zgodovino tradicionalne trgovine z lesom in ladjedelništva. Razvija tudi aktivni trajnostni turizem, da bi ustvaril ravnovesje med gospodarskimi, socialnimi in ekološkimi potrebami lokalne skupnosti. To je navdihujoč prostor, ki združuje kulturo in naravo skupaj s tradicijo otoka.

NAGRADA ŽIVA 2022

Galerija Cukrarna (Muzej in galerije mesta Ljubljane) / Slovenija

_02A5643
Obrazložitev sodnikov
“Galerija, novo urbano kulturno središče velikega pomena za kulturno in družbeno trajnostne prakse, povezane z umetnostjo, je bila odprta leta 2021 v nekdanjem tovarniškem poslopju, kar kaže na pomen oživljanja urbanega potenciala fizične dediščine mesta in njegovega okolja.
To se odraža v izjemnih značilnostih preoblikovanja zgodovinske stavbe v smislu oblike in vsebine, ki kažejo visoko stopnjo celovitosti, povezane z ohranjanjem industrijske dediščine, katere cilj je zagotoviti njeno kontinuiteto z zaščito za novo javno rabo ter hkrati ustvariti mestno kulturno dinamiko in identiteto.
Galerija (ki deluje kot del Muzeja in galerij mesta Ljubljane) v popolnoma rekonstruiranih in prenovljenih notranjih prostorih masivne stavbe stare tovarne, katere zunanje stene so bile obnovljene, njen prvotni videz pa ohranjen, odzvanja na tem območju na fizičen, simbolen in družben narativ brez primere.
Izrazito se prilagaja sodobnosti z aktiviranjem starega, da bi ustvaril novo – sodoben kulturni urbani prostor, odprt za javnost, ki ponuja različne umetniške projekte in oblike sodelovanja v širšem nacionalnem in mednarodnem kontekstu. V nekaj več kot letu dni je galerija izpolnila svojo vlogo s predstavitvijo in produkcijo različnih razstav, izobraževalnih dejavnosti, umetniških interdisciplinarnih interpretacij, razprav in drugih pristnih dogodkov, ki odražajo aktualna družbena vprašanja – številni od njih kažejo na javno in dediščinsko vrednost kraja.

NAGRADA ŽIVA 2020

Etar Regional Ethnographic Open-Air Museum Etar / Bolgarija

AKR_6313
Obrazložitev sodnikov
“Celotno območje je živ muzej na prostem, ki ga odlikujejo značilne balkanske arhitekturne strukture stavb, ki so se v državi pojavile v obdobju preporoda (18.-19. stoletje). Gre za edinstven regionalni muzej, ki se nahaja na križišču države med severom in jugom, obsega veliko območje na robu narodnega parka, nedaleč od mesta. Od svoje ustanovitve konec šestdesetih let 20. stoletja celostno pristopa k ohranjanju in promociji balkanske arhitekturne in tradicionalne etnografske dediščine. Pri ohranjanju, posredovanju in promociji nacionalne in regionalne tradicionalne kulture ter razvoju kulturnega turizma in kreativnih industrij je bil muzej še posebej uspešen pri uresničevanju koncepta sodobnega, socialno, ekonomsko in okoljsko trajnostnega muzeja na prostem. Je torej ustanova, ki si zasluži priznanje, ker z upoštevanjem sodobnega časa vzbuja široko spoštovanje do dediščine, njenih vrednot in dobrin, ki sta jih ustvarila človek in narava.

NAGRADA ŽIVA 2019

Trdnjava herojev Brest, Brest / Belorusija

Podelitev_ceremony_1024_683
Obrazložitev sodnikov
“Celotno območje je ogromen, velik vojni spomenik, ki ga odlikujejo arhitekturne konstrukcije, mogočen sklop utrdb in osupljivi betonski kipi, ki spominjajo na tisoče izgubljenih življenj in pogum moških v boju proti vojni agresiji in grozotam, ko so branili svojo svobodo, domovino, narod in nacionalno identiteto. Zaradi junaških dejanj v 2. svetovni vojni je to območje postalo edinstven spomeniški kompleks moči in ponosa države – “sveta dežela spomina”. Njegova ohranitev je celostna, pri čemer je ohranjen njegov kulturni pomen kot zanesljiva priča preteklosti, kar omogoča njegovo trajnostno rabo kot odgovornost sedanjih ter privilegij in pravico prihodnjih generacij.”

NAGRADA ŽIVA 2018

Muzej Kiži, Kiži / Ruska federacija

winner-2018-herigate-site
Obrazložitev sodnikov
“Muzej je eden največjih muzejev na prostem na severu zvezne dežele. Nahaja se na velikem otoku jezera z redko biotsko raznovrstnostjo in naravnimi lepotami ter predstavlja edinstveno območje dediščine z impresivno skupino lesenih arhitekturnih spomenikov, zgodovinskih lesenih vaških hiš in etnografskih zbirk, ki so se ohranile skozi stoletja. To je pomenljiv kraj, ki navdihuje in privablja nešteto obiskovalcev z vsega sveta. Muzej veliko prispeva k ohranjanju in obnovi lesene vernakularne dediščine na otoku ter k preučevanju in predstavitvi njihovih materialnih in nematerialnih dobrin kot močnih kulturnih izrazov človeškega ustvarjanja zgodovinskega pomena. Muzej je tudi pomemben vir zaposlovanja, prihodkov in trajnostnega razvoja, saj veliko vlaga v različne izobraževalne, ozaveščevalne in družbeno pomembne projekte, ki vključujejo lokalno skupnost. Muzej ima aktiven otroški muzej in tesne povezave s šolami. Ustanova je tako postala eno vodilnih središč v državi in mednarodna referenca za obnovo lesenih spomenikov ter za izobraževanje in usposabljanje na tem področju, pa tudi primer najboljše prakse pri upravljanju območja svetovne kulturne dediščine in celovite valorizacije kulturne dediščine.”
Scroll to Top