EMA

Sodelovanje FSK in Evropske muzejske akademije (EMA) se je začelo leta 2014, ko se je EMA vključila v programe usposabljanja FSK ter v projekt Živa.

Strokovnjaki EME so nepogrešljivi pri naslednjih aktivnostih:

Partnerstvo med FSK in EMO postaja vse bolj plodno preko


V letnem programu dela EME je Mednarodna poletna šola muzeologije postala referenčna točka iz iz dveh razlogov: prvič, kontinuirano pokriva geo-kulturni del Evrope (slovanske države), ki je bistvenega pomena za celovit pogled na panoramo razvoja muzejev; drugič, ker sovpada z drugimi oblikami strokovnega usposabljanja Akademije, še zlasti z magistrskim programom evropske muzeologije, ki ga pod okriljem EME izvaja Univerza IULM iz Milana.”
Massimo Negri,znanstveni direktor, EMA

DOGODKI

Ljubljana / Slovenija
Evropska muzejska akademija – mednarodna konferenca in podelitev nagrad 2019

V letu, ko je Forum slovanskih kultur obeležil 15. obletnico delovanja, je dolgoletno plodno sodelovanje z Evropsko muzejsko akademijo, ob njeni 10. obletnici, nadgradil z organizacijo mednarodne konference in podelitve mednarodnih nagrad: Luigi Micheletti nagrado za najbolj inovativne muzeje na področju novejše zgodovine, industrijske dediščine in družbenih sprememb; nagrado DASA za odličnost muzejskih učnih programov ter nagrado Heritage in Motion za snovalce in uporabnike filmov, iger, aplikacij ter spletnih strani na temo evropske dediščine.

Organizatorji

Partnerji

KNJIGE

Searching for Excellence: EMA 2009-2019


  • Glavni urednik: Wim van der Weiden
  • Avtorji tekstov: Wim van der Weiden, Massimo Negri, Andreja Rihter, Karl B. Murr, Henrik Zipsane
  • Fotografije: EMA arhiv, arhiv FSK, Arno van Berge Henegouwen, Hannes Woidich, Esther Wagemans, Boris Pretnar
  • Oblikovanje: Amadej Mravljak and Matija Kovač, zgradbazamisli
  • izdano: 2019 v angleškem jeziku

“Različni muzejski predmeti, vključno z umetniškimi deli, bodo vedno bolj predstavljeni in interpretirani v njihovem družbenem kontekstu. Muzeji umetnosti, “zapozneli” otroci muzejske družine, se bodo morali spremeniti bolj kot večina”

Kenneth Hudson, citat iz zasebnega pisma, 06. 03. 1998

A Tiger in a Museum is not a Tiger: An anthology of the thoughts of Kenneth Hudson (1916-1999)

  • Zbrali, uredili in napisali tekste: Massimo Negri, Ann Nicholls, Wim van der Weiden, Andreja Rihter
  • Fotografije: Matjaž Očko, osebni arhivi
  • Oblikovanje: Matija Kovač, zgradbazamisli
  • Izdano: 2017 v angleškem jeziku

“TIdealen muzej mora biti na pravem mestu, na prijetnem kraju, enostavno dostopen z javnimi in privatnim prevozom. Ne glede na velikost, mora biti v ugledni stavbi, lepi sami po sebi, priročni in praktični za delo. Biti mora takšna, da obiskovalcem nudi prijetno in spodbujajoče vzdušje” 

Iz knjige, str. 11

IZPOSTAVLJAMO

FSK je podprl knjigo
“Developing Exhibitions”

FSK je podprl izid nove knjige z naslovom “Developing exhibitions: There is a method in this madness”, ki sta jo napisala Dirk Houtgraaf in Massimo Negri, izdala pa jo je Evropska muzejska akademija.

Strokovnjaki EME
med sodniki nagrade Živa

Del sodniške ekipe nagrade Živa sta vedno tudi dva strokovnjaka EME.

FSK soorganizator podelitve
nagrad EME v Ljubljani

Mednarodne konference in podelitve nagrade EME se je leta 2019 udeležilo več kot 80 udeležencev iz 27 držav.

O EMI

Evropska muzejska akademija (EMA) je neprofitna ustanova, ki je namenjena premisleku o muzejih na mednarodni ravni, promociji raziskovanja na področju muzeografije in muzeologije kot visoke kulturne dejavnosti, konstruktivni kritiki in promociji razprav o novih razstavah in muzejih ter širjenju muzeološkega znanja in idej med muzejskimi profesionalci. Njen cilj je promocija snovanja in razvoja novih pa tudi tradicionalnih muzejev kot orodja družbenih sprememb. Trenutno je v organizacijo EMA vključenih 37 držav.

Scroll to Top