Namen spletne knjižnice FSK je vzpostaviti spletno zbirko knjig, katalogov, periodičnih in drugih publikacij, ki jih izdaja Forum slovanskih kultur in njegove partnerske organizacije (muzeji, arhivi, galerije, knjižnice, izobraževalne in druge ustanove) v slovanskih državah in onkraj njihovih meja.

FSK si prizadeva ohranjati jezikovno raznolikost in zastopanost vseh slovanskih držav, njihovih kultur, jezikov in tradicij, pa tudi vzpostavljati vezi z drugimi kulturami. Zato so v zbirki zbrane publikacije, ki so izšle v izvirniku in/ali v dvojezični verziji z drugimi slovanskimi oziroma svetovnimi jeziki.

Spletna knjižnica FSK strokovnjakom in študentom iz različnih področij, ljubiteljem različnih kultur, naključnim obiskovalcem in splošni javnosti ponuja dostop do bogatih, pogosto še vedno neznanih ali spregledanih zakladov slovanskih kultur.

Scroll to Top