Najboljši slovanski muzeji

nagrada živa 2023

Narodni muzej Leskovac / Srbija

31-scaled (1)
Obrazložitev sodnikov
“Muzej je v zadnjem času opravil neverjetno delo, saj se je v regiji uveljavil kot kompleksna ustanova, ki z različnimi dragocenimi zbirkami beleži bogato zgodovino in dediščino tega območja ter jo posreduje skupnosti in širše, posebno pozornost pa namenja mladim, ljudem s posebnimi potrebami in izobraževanju.
Muzej potrjuje kulturno bogastvo regije pod sloganom “Predstavite svojo zgodovino, da jo zaščitite”. S promocijo in posredovanjem le-te prek nove stalne razstave in številnih dogodkov vidno prispeva k splošnemu trajnostnemu razvoju območja ter spodbuja zavest ljudi o pripadnosti mestu. Tako ga vidimo kot varuha, zaščitnika in interpreta kulturne dediščine, še bolj pa kot nepogrešljivega akterja sodobnih družbenih gibanj – v vseh pogledih – na jugu države.

NAGRADA ŽIVA 2022

Mestni muzej Virovitica / Hrvaška

 
 
fsk_ziva_2022_-76
Obrazložitev sodnikov
“Iskanje načina, kako narediti muzej najboljši, ni enostavno – ali pa morda je. Ta mestni muzej je odgovor na izziv našel v kombinaciji odločnosti, znanja, idej, predvsem pa priložnosti in volje, da ustvari nekaj drugačnega in posebnega. Instituciji je uspelo vsa ta načela združiti v odličen koncept, ki dopolnjuje in poudarja njeno družbeno vlogo pri varovanju in promociji lokalne kulturne dediščine s poudarjanjem univerzalnih naravnih in kulturnih vrednot, s čimer je postala izjemna. Pokrajinski in mestni muzeji se pogosto soočajo z vprašanjem, kako predstaviti zgodovino ozemlja, ljudstva, ki živijo znotraj njegovih meja od davnih časov do danes, in kako razkriti njihova pričevanja, ki jih združujejo in identificirajo pri deljenju ponosa na preteklost in spomina nanjo. Ta muzej je odkril svojo temo, svoj predmet, svoje gradivo, ki je tesno povezano z zgodovino regije in vsega človeštva, z življenjem na Zemlji in v sedanjem času s skupno človeško odgovornostjo proti njenemu izkoriščanju. Zadevni material je les. Ta predstavlja bistvo vsebine, ki jo je muzej ustvaril in na sodoben način prenesel v celovito zgodbo in edinstveno privlačen razstavni projekt velike privlačnosti za številne obiskovalce tako fizičnega kot virtualnega muzeja.

NAGRADA ŽIVA 2020

Muzej rezbarstva, Konjic / Bosna in Hercegovina

 
 
AKR_6463
Obrazložitev sodnikov
“Muzej, ki je bil ustanovljen leta 2019 na pobudo družine in s podporo lokalne skupnosti, je zgleden zasebni muzej lokalnega in regionalnega pomena. Predstavlja in prispeva k varovanju in ovrednotenju tradicije rezbarstva in obrtniških spretnosti, neprecenljivega nesnovnega elementa lokalne kulturne dediščine. Je zavzet skrbnik rezbarskih veščin in njihovega prenašanja na naslednje generacije. Njegov razvoj je usmerjen v trajnostna načela, ki krepijo okoljsko, družbeno, gospodarsko in kulturno odgovornost. Uspešno spodbuja gospodarski in družbeni razvoj skupnosti ter pospešuje lokalni kulturni turizem.

NAGRADA ŽIVA 2019

Državni muzej politične zgodovine Rusije, St. Peterburg / Ruska federacija

Podelitev_Bar_1024_683
Obrazložitev sodnikov
“V stotih letih od ustanovitve muzeja in od nastanka njegovih prvih zgodovinskih zbirk se je muzej soočal s številnimi izzivi. Kljub temu so njegova preobrazbena moč, jasen institucionalni namen, strokovni in znanstveni diskurz z vidika različnih disciplin o zaščiti različnih zbirk in njihovem pridobivanju oblikovali to ustanovo v pomemben sodobni muzej, ki izobražuje in obvešča javnost o zgodovini in politični dediščini države in njenih narodov. Muzej, ki danes deluje kot vez med preteklostjo in sedanjostjo, postaja vse pomembnejši na teritorialnem, nacionalnem in mednarodnem področju v okviru dialoga o pomenu zgodovine in spomina za prihodnje generacije.”

NAGRADA ŽIVA 2018

Emigracijski muzej v Gdynji, Gdynia / Poljska

winner-2018-ziva
Obrazložitev sodnikov
“Novi muzej, ki se nahaja v prenovljeni zgodovinski stavbi pomorske postaje ob morju v središču pristanišča, kjer so danes zasidrane nekatere največje čezoceanke, prikazuje živo podobo časa, ko so potniške ladje čez ocean prevažale na stotisoče ljudi, ki so zapuščali svojo domovino v iskanju boljšega življenja.
To ustvari močan prvi vtis o muzeju in predstavi njegovo večplastno pripoved o neštetih človeških usodah, zgodbah in izkušnjah brez primere. Muzej na celovit način prinaša pripoved o izseljencih iz države, razpršenih po vsem svetu, ki v javnosti oblikujejo razumevanje nacionalne preteklosti ter določajo kulturno identiteto in zavest naroda.
Muzej si prizadeva predstaviti dvestoletno zgodovino migracij naroda z različnimi razstavami, raziskovalnimi projekti, številnimi dejavnostmi in uporabo sodobnih komunikacijskih sredstev. Svojo družbeno in izobraževalno vlogo vidi v krepitvi kolektivne kulturne identitete in občutka pripadnosti narodu.
Muzej ustvarja posebno družbeno vrednost v okviru znanstvenoraziskovalnega projekta o izseljencih v diaspori s pridobivanjem ustnih zgodb in zbirke spominov, ki pomenijo močne čustvene vezi med člani skupnosti, med novimi in starimi generacijami.
Hkrati tesno sledi sedanjim razmeram v Evropi, za katero so značilni današnji množični migracijski tokovi, ki spreminjajo njeno kulturno krajino s spodbujanjem ideje spoštovanja, dialoga in vključevanja.

NAGRADA ŽIVA 2017

Slovenski planinski muzej, Mojstrana / Slovenija

Ceremony_podelitev_1024_683
Obrazložitev sodnikov
“Očarljiv muzejski scenarij, bližina neokrnjene lepote naravnih alpskih čudes in organizacija muzeja so impresivni. Prav tako dobro zasnovana stalna razstava, ki v enajstih tematskih enotah razvija različne vznemirljive zgodbe s kombiniranjem avtentičnih predmetov z zelo interaktivnimi in igrivimi vsebinami.
Vsak del razstave je zasnovan na sodoben muzeološki način, da bi vključeval, angažiral in vplival na različne ciljne skupine s prebujanjem virtualnega doživetja vzpona v gore, zanimanja za gore, planinske radosti in nevarnosti, tradicijo in še veliko več. Vznemirljivo stalno razstavo, ki nosi sporočilo “vsaka pot je zgodba zase”, nadgrajuje inovativna arhitekturna zasnova, ki nakazuje gorska pobočja in zavetišča planincev.
Uspešno sodelovanje s turističnimi organizacijami ter različnimi domačimi in tujimi planinskimi društvi je prineslo čezmejno priljubljenost muzeju, v katerem se nahaja informacijski center in je izhodišče za plezalce in pohodnike, pa tudi za druge športne in kulturne dejavnosti. Muzej na živahen in izviren način zajema in raziskuje skoraj vse vidike alpskega duha in življenja – temo z univerzalno razsežnostjo -, hkrati pa je neločljivo povezan s potrjevanjem in spodbujanjem alpske identitete. Muzej se posveča kulturni in naravni edinstvenosti alpskega sveta in življenja ter goji trajnostno spoštovanje do njiju.
Žirija se je soglasno strinjala, da muzej izpolnjuje vse standarde za nagrado Živa, saj varuje in vrednoti materialno in nematerialno, naravno in kulturno dediščino kot celoto.

NAGRADA ŽIVA 2016

Cricoteka – Center za dokumentacijo umetnosti Tadeusca Kantorja
Kraków / Poljska

Ceremony_podelitev_1024_683
Obrazložitev sodnikov
“Žirija je soglasno prepoznala poseben duh in odličnost interdisciplinarne institucije, novega centra sodobne umetnosti in dokumentacije z zanimivo arhitekturo, kjer se učinkovito prepletajo arhiv, predmeti, gledališče, umetnost in sodobna kultura.
Glavni namen ustanove je ohranjanje in izmenjava idej “ne v knjižničnem sistemu, temveč v glavah in domišljiji prihodnjih generacij”.
Ustanova je družbeno angažiran in odgovoren muzej za danes in jutri, ki prispeva k varovanju kulturne dediščine na mednarodni ravni. Muzej je simbol umetniškega iskanja individualne poti do ustvarjalnosti, ki prestopa ločnico med igralcem in občinstvom, med ustvarjalcem in prejemnikom; vse vključuje v igro dejavnosti – kolektivno igro. Muzejski prostor je hkrati oder in občinstvo; je prizorišče stalnih predstav. Njegova vrednost leži v brisanju meja med notranjostjo in zunanjostjo. Ustvarjalec, umetnik, prebivalci in obiskovalci – vsi aktivno sodelujejo v procesu ustvarjanja prostora, ki ga je mogoče oblikovati in izraziti na muzeološki način z izbranimi predmeti, strukturami, sredstvi in metodami.

NAGRADA Živa 2015

Državni spominski in naravni rezervat Muzej Leva Tolstoja Jasna Poljana, Jasna Poljana / Ruska federacija

ziva-winer-2015
Obrazložitev sodnikov
“Muzej prispeva k trajnostnemu okoljskemu razvoju, tradiciji in imenu izjemnega človeka z združevanjem premične, nepremične, materialne in nematerialne dediščine, narave, človeka in kulture v obsežno kulturno krajino in kompleksno izkušnjo obiskovalcev. Ustanova je družbeno angažiran in odgovoren muzej, ki prispeva k varovanju kulturne in naravne dediščine na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.”

NAGRADA ŽIVA 2014

Galerija Matica srbska, Novi Sad / Srbija

Ceremony_podelitev_1024_683
Obrazložitev sodnikov
“Splošno vzdušje je odlično. Zanašajo se na timsko delo in medsebojno ustvarjalno energijo. Multimedija je na visoki ravni. Publikacije in promocijsko gradivo ustrezajo visokim standardom. Muzej prispeva k razvoju muzeoloških idej na najboljši možni način, saj spoštuje strokovne standarde in je vir svežih idej in inovativnih konceptov. Direktor ima strategijo za zbiranje ekipe in odpiranje vrat občinstvu, zlasti mladi generaciji. To je bilo pogumno dejanje, ki se danes obrestuje. Storitve, ki jih muzej ponuja javnosti, so na mednarodni ravni. To je v Srbiji še vedno zelo edinstveno. Matica srbska je primer, ki dokazuje, da lahko direktorja in ekipo prepoznamo že na vhodu v muzej.”
Scroll to Top