EMA

Spolupráce mezi FSK a Evropskou muzejní akademií (EMA) začala v roce 2014, kdy se EMA zapojila do vzdělávacích programů FSK a do projektu Živa.

Odborníci EMY jsou nepostradatelní při následujících činnostech: Partnerství mezi FSK a EMO je stále plodnější prostřednictvím
“V ročním pracovním programu EMY se Mezinárodní letní muzeologická škola stala referenčním bodem ze dvou důvodů: zaprvé nepřetržitě pokrývá geokulturní část Evropy (slovanské země), která je nezbytná pro komplexní pohled na panorama vývoje muzea; zadruhé proto, že se prolíná s jinými formami odborného vzdělávání Akademie, zejména s magisterským programem evropské muzeologie, který organizuje univerzita IULM v Miláně pod záštitou EMY.” Massimo Negri, vědecký ředitel, EMA

UDÁLOSTI

Lublaň, Slovinsko
Evropská muzejní akademie - mezinárodní konference a předání cen 2019

 

V roce, kdy Fórum slovanských kultur oslavilo své 15. výročí, zintenzivnilo svoji dlouholetou plodnou spolupráci s Evropskou muzejní akademií u příležitosti její 10. výročí tím, že uspořádalo mezinárodní konferenci a udělilo mezinárodní ceny: cenu Luigiho Michelettiho za nejinovativnější muzea v nedávné historii, průmyslové dědictví a sociální změny; cenu DASA za vynikající výsledky v muzejních osnovách a cenu Heritage in Motion pro tvůrce a uživatele filmů, her, aplikací a webových stránek na téma evropského dědictví.

Organizátoři

Partneři

KNIHY

Searching for Excellence: EMA 2009-2019

 

  • Chief editor: Wim van der Weiden
  • Authors of texts: Wim van der Weiden, Massimo Negri, Andreja Rihter, Karl B. Murr, Henrik Zipsane
  • Photos: EMA Archive, FSK Archieve, Arno van Berge Henegouwen, Hannes Woidich, Esther Wagemans, Boris Pretnar
  • Design: Amadej Mravljak and Matija Kovač, zgradbazamisli
  • Published: 2019 in English

“All types of museum objects, including works of art, will be increasingly presented and interpreted within their social context. Art museums, the backward children of the museum family, will have to change more than most.”

Kenneth Hudson, Quotations from a private letter d. d. 06.03.1998

A Tiger in a Museum is not a Tiger: An anthology of the thoughts of Kenneth Hudson (1916-1999)

  • Compiled, edited and introduced by Massimo Negri, Ann Nicholls, Wim van der Weiden, Andreja Rihter
  • Photos: Matjaž Očko, Personal Archive
  • Design: Matija Kovač, zgradbazamisli
  • Published: 2017 in English

“The perfect museum has to be in the right place, on an agreeable site, easily reached by both public and private transport. Whatever its size, it would need to occupy a distinguished building, beautiful in itself, convenient and practical to work in, and capable of providing and encouraging a satisfying atmosphere for its visitors.”

From the book, p 11

ZVÝRAZŇUJEME

FSK podpořilo knihu Developing Exhibitions

FSK podpořilo vydání nové knihy s názvem “Developing exhibitions: There is a method in this madness”, kterou napsali Dirk Houtgraaf a Massimo Negri. Vydala ji Evropská muzejní akademie.

Odborníci EMY mezi porotci Ceny Živa

Součástí porotního týmu ceny Živa jsou vždy take dva odborníci EMY.

FSK spoluorganizátor udělení cen EMY v Lublani

Mezinárodní konference a slavnostního předávání cen EMA 2019 se zúčastnilo více než 80 účastníků z 27 zemí.

O EMĚ

The European Museum Academy (EMA) is a non-profit Foundation established to reflect museums at the international level, to promote research on museography and museology as a high cultural activity, to provide constructive criticism and promote discussion on new exhibitions and museums, and to diffuse museological knowledge and ideas among members of the profession. It aims to promote the conception and development of new as well as of traditional museums as tools of social change. Thirty-seven countries are currently represented within the EMA organisation.

Přejít nahoru