EMA

Współpraca FSK z Europejską Akademią Muzeów (ang. EMA – Europen Museum Academy) rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy EMA przystąpiła do programów edukacyjnych i projektu Živa, organizowanych przez FSK.

Wydarzenia, w których eksperci EMA są niezastąpieni: Współpraca pomiędzy FSK i EMA przynosi coraz więcej owoców dzięki
“Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzealnictwa stała się punktem odniesienia dla corocznego cyklu aktywności EMA z dwóch powodów. Po pierwsze, obejmuje ona w sposób ciągły pewną geokulturową część Europy (kraje słowiańskie), co jest niezbędnym elementem dla obserwacji wszechstronnego rozwoju sfery muzealnej. Po drugie, pokrywają się ona z innymi programami edukacyjnymi EMA, w szczególności z muzealnictwem europejskim – kierunkiem studiów magisterskich, dostępnym na Uniwersytecie IULM w Mediolanie i realizowanym pod auspicjami EMA”
Massimo Negri, dyrektor naukowy, EMA

WYDARZENIA

Lublana / Słowenia
Europejska Akademia Muzeów – międzynarodowa konferencja i ceremonia wręczenia nagród 2019

Rok 15-lecia Forum Kultur Słowiańskich okazał się jednocześnie rokiem 10-lecia Europejskiej Akademii Muzeów, co stało się okazją, aby w ramach symbolicznego zwieńczenia wieloletniej owocnej współpracy wspólnie zorganizować międzynarodową konferencję i ceremonię wręczenia międzynarodowych nagród w sferze muzealnictwa: Nagrody im. Luigiego Michelletiego dla najbardziej innowacyjnych muzeów historii najnowszej, dziedzictwa przemysłowego i przemian społecznych; Nagrody DASA za wybitne osiągnięcia we wdrażaniu programów edukacyjnych oraz nagrody Heritage in Motion dla twórców filmów, gier, aplikacji i stron internetowych poświęconych europejskiemu dziedzictwu kulturowemu.

Organizatorzy

Partnerzy

KSIĄŻKI

Searching for Excellence: EMA 2009-2019

 

  • Chief editor: Wim van der Weiden
  • Authors of texts: Wim van der Weiden, Massimo Negri, Andreja Rihter, Karl B. Murr, Henrik Zipsane
  • Photos: EMA Archive, FSK Archieve, Arno van Berge Henegouwen, Hannes Woidich, Esther Wagemans, Boris Pretnar
  • Design: Amadej Mravljak and Matija Kovač, zgradbazamisli
  • Published: 2019 in English

“All types of museum objects, including works of art, will be increasingly presented and interpreted within their social context. Art museums, the backward children of the museum family, will have to change more than most.”

Kenneth Hudson, Quotations from a private letter d. d. 06.03.1998

A Tiger in a Museum is not a Tiger: An anthology of the thoughts of Kenneth Hudson (1916-1999)

  • Compiled, edited and introduced by Massimo Negri, Ann Nicholls, Wim van der Weiden, Andreja Rihter
  • Photos: Matjaž Očko, Personal Archive
  • Design: Matija Kovač, zgradbazamisli
  • Published: 2017 in English

“The perfect museum has to be in the right place, on an agreeable site, easily reached by both public and private transport. Whatever its size, it would need to occupy a distinguished building, beautiful in itself, convenient and practical to work in, and capable of providing and encouraging a satisfying atmosphere for its visitors.”

From the book, p 11

W CENTRUM UWAGI

FSK wsparło książkę Developing Exhibitions

FSK wsparło publikację nowej książki Developing exhibitions: There is a method in this madness autorstwa Dirka Houtgraafa i Massimo Negri, wydaną przez Europejską Akademię Muzeów.

Eksperci EMA wśród jurorów nagrody Živa

Dwoje ekspertów EMA są częścią zespołu jurorów nagrody Živa.

FSK współorganizatorem uroczystości EMA w Lublanie

W międzynarodowej konferencji i ceremonii wręczenia nagród EMA’2019 wzięło udział ponad 80 uczestników z 27 krajów.

O EMA

The European Museum Academy (EMA) is a non-profit Foundation established to reflect museums at the international level, to promote research on museography and museology as a high cultural activity, to provide constructive criticism and promote discussion on new exhibitions and museums, and to diffuse museological knowledge and ideas among members of the profession. It aims to promote the conception and development of new as well as of traditional museums as tools of social change. Thirty-seven countries are currently represented within the EMA organisation.

Scroll to Top