EMA

Spolupráca medzi FSK a Európskou múzejnou akadémiou (EMA) sa začala v roku 2014, keď sa EMA zapojila do školiacich programov FSK a do projektu Živa.

Odborníci z EMA sa stali nenahraditeľnou súčasťou nasledujúcich projektov: Partnerstvo medzi FSK a EMA sa stáva čoraz plodnejším, najmä prostredníctvom:
“V ročnom pracovnom programe EMA sa Medzinárodná letná škola muzeológie stala referenčným bodom z dvoch dôvodov: po prvé, kontinuálne pokrýva geokultúrnu časť Európy (slovanské krajiny), ktorá má eminentný význam pre komplexný pohľad na panorámu rozvoja múzeí; po druhé, pretože sa prelína s inými formami odbornej prípravy Akadémie, najmä s magisterským programom európskej muzeológie, ktorý pod záštitou EMA realizuje Univerzita IULM z Milána.” Massimo Negri, Scientific Director of EMA

PODUJATIA

Ľubľana / Slovinsko
Európska múzejná akadémia – medzinárodná konferencia a udelenie ocenení 2019

V roku, keď Fórum slovanských kultúr oslávilo svoje 15. výročie pôsobenia, sa prehĺbila dlhoročná plodná spolupráca s Európskou múzejnou akadémiou pri príležitosti jej 10. výročia organizovaním medzinárodnej konferencie a udelením medzinárodných ocenení: ceny Luigiho Michelettiho za najinovatívnejšie múzeá z oblasti novodobej histórie, priemyselného dedičstva a spoločenských zmien; cenu DASA za excelentnosť v muzeologických vzdelávacích programoch a cenu Heritage and Motion pre tvorcov a používateľov filmov, hier, aplikácií a webových stránok na tému európskeho dedičstva.

Organizátori

Partneri

KNIHY

Searching for Excellence: EMA 2009-2019

 

  • Chief editor: Wim van der Weiden
  • Authors of texts: Wim van der Weiden, Massimo Negri, Andreja Rihter, Karl B. Murr, Henrik Zipsane
  • Photos: EMA Archive, FSK Archieve, Arno van Berge Henegouwen, Hannes Woidich, Esther Wagemans, Boris Pretnar
  • Design: Amadej Mravljak and Matija Kovač, zgradbazamisli
  • Published: 2019 in English

“All types of museum objects, including works of art, will be increasingly presented and interpreted within their social context. Art museums, the backward children of the museum family, will have to change more than most.”

Kenneth Hudson, Quotations from a private letter d. d. 06.03.1998

A Tiger in a Museum is not a Tiger: An anthology of the thoughts of Kenneth Hudson (1916-1999)

  • Compiled, edited and introduced by Massimo Negri, Ann Nicholls, Wim van der Weiden, Andreja Rihter
  • Photos: Matjaž Očko, Personal Archive
  • Design: Matija Kovač, zgradbazamisli
  • Published: 2017 in English

“The perfect museum has to be in the right place, on an agreeable site, easily reached by both public and private transport. Whatever its size, it would need to occupy a distinguished building, beautiful in itself, convenient and practical to work in, and capable of providing and encouraging a satisfying atmosphere for its visitors.”

From the book, p 11

DÁVAME DO POZORNOSTI

FSK podporilo knihu Developing Exhibitions

FSK podporilo vydanie novej knihy s názvom „Developing exhibitions: There is a method in this madness“, ktorú napísali Dirk Houtgraaf a Massimo Negri a vydala ju Európska múzejná akadémia.

Odborníci EMA medzi porotcami ceny Živa

Súčasťou tímu porotcov ceny Živa sú vždy aj dvaja odborníci EMA.

FSK spoluorganizátorom cien EMA v Ľubľane

Medzinárodnej konferencie a slávnostného odovzdávania cien EMA sa v roku 2019 zúčastnilo viac ako 80 účastníkov z 27 krajín.

O EMA

The European Museum Academy (EMA) is a non-profit Foundation established to reflect museums at the international level, to promote research on museography and museology as a high cultural activity, to provide constructive criticism and promote discussion on new exhibitions and museums, and to diffuse museological knowledge and ideas among members of the profession. It aims to promote the conception and development of new as well as of traditional museums as tools of social change. Thirty-seven countries are currently represented within the EMA organisation.

Návrat hore