NAŠICH 15!

V súlade so strategickými usmerneniami a identifikovanými príležitosťami sa hlavné podujatia na počesť 15. výročia založenia FSK uskutočnili v troch rôznych slovanských krajinách – v Slovinsku, Chorvátsku a Ruskej federácii –, a zároveň aj vo Francúzsku, v Paríži.

Uskutočnené slávnostné podujatia:
  • slávnostné zasadnutie Správnej rady FSK
  • koncert Slovanská rapsódia
  • výstava Ženy a veľká vojna v priestoroch sídla UNESCO
  • usporiadanie 11 podujatí na VIII. Medzinárodnom kultúrnom fóre v Petrohrade
  • literárny a publikačný program Slovanská záhrada (Slavenski đardin) na knižnom veľtrhu v Pule
  • diplomaticko-spoločenské podujatie So Slovanmi pri stole
“Keď sme zakladali Fórum slovanských kultúr, čakalo nás veľa práce. O pätnásť rokov neskôr môžem povedať, že sme toho urobili veľa, ale pred nami je ešte množstvo výziev. Verím však v budúcnosť, pretože viem, že sme veľká a súdržná rodina, ktorá ešte veľa dokáže.” Andreja Rihter, riaditeľka FSK
“Za 15 rokov sme sa už niekoľkokrát presvedčili, aké dôležité a účinné bolo primárne smerovanie organizácie. FSK bolo správnou odpoveďou na výzvy doby, pretože pod jednou strechou spojilo všetky slovanské kultúry ako intuitívnu odpoveď na mnohé výzvy, ktoré prináša globalizácia.” Vukosavljević, predseda Správnej rady FSK a minister kultúry a informácií Srbskej republiky

PODUJATIA

Slávnostné zasadnutie Správnej rady FSK, Ľubľana / Slovinsko

Na slávnostnom zasadnutí sa stretla Správna rada Medzinárodnej inštitúcie Fóra slovanských kultúr, ktorá je zložená z ministrov kultúry členských štátov FSK. Na zasadnutí ministri okrem iného rokovali o budúcnosti FSK a podpísali memorandum o posilnení medzikultúrneho dialógu a spolupráce medzi všetkými slovanskými krajinami. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu vlády Slovinskej republiky Marjana Šarca a osobitným listom FSK k 15. výročiu zagratuloval aj Vladimir Putin, prezident Ruskej federácie.

Koncert Slovanská rapsódia, Ľubľana / Slovinsko

Medzinárodná inštitúcia Fórum slovanských kultúr oslávila 15. výročie svojho vzniku koncertom pod holým nebom s názvom Slovanská rapsódia. Pri tejto príležitosti FSK udelilo aj tituly honorárny ambasádor a vyznamenania ambasádor FSK.

Koncert pod holým nebom Slovanská rapsódia (organizovaný v spolupráci s Imago Sloveniae) ponúkol program, ktorý bol špeciálne navrhnutý k 15. výročiu FSK. 1.500 návštevníkov koncertu si na jednom pódiu mohlo vychutnať jedinečný hudobný zážitok s hudobníkmi z 13 slovanských krajín. Hudobný prierez tejto „rapsódie“ na jednej strane odkazoval na charakteristické folklórne prvky a na druhej strane prostredníctvom kompozičnej nadstavby odzrkadľoval proces transformácie ľudového a regionálneho charakteru na národný charakter.

Výstava Ženy a veľká vojna
UNESCO, Paríž / Francúzsko

Women,Paris_1024_768

11 podujatí na VIII. Medzinárodnom kultúrnom fóre v Petrohrade Petrohrad / Ruská federácia

11 events_1024_683

Slovanská záhrada (Slavenski đardin)
Knižný veľtrh v Pule, Pula / Chorvátsko

Slavic garden_1024_768

So Slovanmi pri stole
Bled / Slovinsko

At the Table with Slavs_1024_682

Dojmy

Publikácia

DÁVAME DO POZORNOSTI

Slovanská rapsódia pod záštitou slovinského prezidenta

Koncert pod holým nebom sa konal pod záštitou prezidenta Slovinskej republiky Boruta Pahora. Koncert bol zároveň aj súčasťou programu medzinárodného festivalu Imago Sloveniae a festivalu Leto v starej Ľubľane.

Pri príležitosti 15. výročia FSK na mimoriadnom stretnutí

Na pozvanie Ministerstva kultúry Ruskej federácie a zástupkyne ministra kultúry Ruskej federácie Ally Manilovej boli na mimoriadnom stretnutí prítomní štyria ministri slovanských štátov. Spolu s hosťami Michailom Švidkom, Michailom Horevom, Michailom Brizgalovom, Elenou Kaľnickou a ďalšími sa rozprávali o 15. výročí FSK a výzvach do budúcnosti.

Publikácia k 15. výročiu

V roku, keď oslavuje 15. výročie svojho pôsobenia, Medzinárodná inštitucia Fórum slovanských kultúr vydala špeciálnu publikáciu Našich 15!. Ide o súhrnný prehľad pôsobenia inštitúcie od jej začiatkov v roku 2004 po súčasnosť.
Návrat hore