Novinky

Archív

Porotcovia ceny Živa opäť na cestách

Vďaka lepšej epidemiologickej situácii vo väčšine slovanských krajín a uvoľňovaniu opatrení sú porotcovia ceny Živa znova pripravení navštíviť múzeá aj naživo. V prípade, ak nebude možné navštíviť všetky prihlásené múzeá, ich návšteva a evalvácia sa uskutočnia na diaľku. 7. ročník odovzdávania ceny Živa za najlepšie slovanské múzeum a najlepšiu kultúrnu a prírodnú pamiatku v slovanských krajinách

Viac »

O ceste spisovateľov v chorvátskom meste Ogulin

Delegácia Fóra slovanských kultúr sa na pracovnej návšteve v chorvátskom meste Ogulin stretla so starostom mesta a s riaditeľkou Ivaninho domu rozprávok. Táto inštitúcia je zároveň národným koordinátorom Cesty spisovateliek v Chorvátsku.

Viac »

Sťahovanie FSK je v plnom prúde

Medzinárodná inštitúcia Fórum slovanských kultúr začala so sťahovaním do nových priestorov, do zrekonštruovanej Vily Zlatica bývalého primátora Ľubľany Ivana Hribara. V príležitostných výstavných priestoroch bude najprv sprístupnená výstava Ivan Hribar a svet Slovanov. Očakávať môžeme, že dvere Vily Zlatica sa pre návštevníkov otvoria v máji.

Viac »

O výzvach pre výstavy na kolokviu Piranova

Fórum slovanských kultúr pripravilo v rámci programu Piranova – medzinárodné centrum pre výskum dedičstva štvrté medzinárodné kolokvium, tentokrát s názvom Výzvy pre výstavy. Okrem prednášok a prezentácie knihy Developing exhibitions sa uskutočnili aj dva workshopy.

Viac »

Cesta spisovateliek je aj formálne založená

Združenie Cesta spisovateliek, ktoré bude zodpovedné za rovnomenný projekt európskej kultúrnej cesty, bolo už aj formálne založené a zaregistrované v súlade s predpismi. Partneri projektu sa aktívne zapájajú do prípravy a realizácie aktivít, vrátane Biljany Dojčinović zo Srbska, ktorá je aj členkou vedeckej rady Women Writers Route (WWR).

Viac »

December – mesiac obdarovania

V decembri FSK v rámci kampane „FSK obdarúva“ darovanými knihámi zo zbierky 100 slovanských románov potešilo knižnice, svojich partnerov a priateľov zo 6 slovanských krajín.

Viac »
Scroll to Top