FSK udelilo najlepším slovanským múzeám na slávnostnom podujatí v Bratislave cenu ŽIVA 2023!

Fórum slovanských kultúr v dňoch od 2. do 4. októbra 2023 v Bratislave už po deviatykrát zhromaždilo nominované slovanské múzeá a vyhlásilo víťazov ceny ŽIVA 2023.

Slávnostné podujatie, ktoré sa skončilo 4. októbra vyhlásením víťazov Živy 2023, zorganizovalo FSK v spolupráci a s podporou Slovenského národného múzea, ktoré zastupoval Branislav Panis, generálny riaditeľ a člen poroty Živa. Podujatie otvorila pani Silvia Hroncová, ministerka kultúry Slovenskej republiky. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v inšpiratívnom prostredí Bratislavského hradu, kde sídli Historické múzeum Slovenského národného múzea.

Počas uplynulých deviatich ročníkov ceny Živa jej zakladateľ Fórum slovanských kultúr pod vedením dr. Andreje Rihter významne prispel k zviditeľneniu múzeí slovanských krajín v ich rozmanitosti a bohatstve ich kultúrneho dedičstva. Tento rok porota nominovala na cenu Živa 24 múzeí z 10 krajín.

Laureátmi ceny Živa za rok 2023 sa stali: cenu Živa 2023 za najlepšie slovanské múzeum získalo Národné múzeum Leskovac zo Srbska. Cena Živa za najlepšiu slovanskú kultúrnu a prírodnú pamiatku bola udelená Centru pre interpretáciu námorného dedičstva DUBoak z Malinskej v Chorvátsku. Čestné uznanie získalo Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky, Pavlovce nad Uhom-Ťahyňa (Slovensko). Päť špeciálnych uznaní bolo odovzdaných do rúk: Múzea súčasného umenia Ars Aevi, Sarajevo – za efektívne využívanie zdrojov; Galérie umenia Nadežda Petrovič, Čačak (Srbsko) – za priateľskosť voči návštevníkom a otvorenosť; Múzea Říčany (Česká republika) – za kreativitu; Múzea Velenje (Slovinsko) – za vedenie a efektivitu tímu; a Domu kultúry Krško (Slovinsko), jeho filiálke Hrad Rajhenburg – za rozprávanie príbehov.

Porota označila všetkých sedem ukrajinských múzeí nominovaných na cenu Živa 2023 za výnimočné a udelila im špeciálny a jedinečný titul Hrdinovia kultúry a slovanského dedičstva. Laureátmi sa stali: Chmelnické oblastné múzeum umenia, Národné literárne pamätné múzeum Ivana Franka, Národné historické múzeum Dmitrija Javornického v Dnepri, Múzeum ľudovej architektúry a vidieckeho života Klimenta Šeptického vo Ľvove, Charkovské historické múzeum M. F. Sumcova, Odeské múzeum výtvarného umenia a Žitomírske oblastné múzeum umenia J. Buhančuka v Kmitive. Zoči-voči ťažkým časom a vojnovej devastácii sa uvedené ukrajinské múzeá vyznačujú odhodlaním a úsilím chrániť kultúrne dedičstvo, národnú identitu, ako aj svojich občanov.

Návrat hore