Piranova

Medzinárodné kolokvium Piranova opäť naživo

Po posledných štyroch medzinárodných kolokviách Piranova, ktoré boli v dôsledku epidemiologickej krízy organizované na diaľku, organizovalo Fórum slovanských kultúr šieste kolokvium opäť naživo. V Pirane sa stretlo 15 účastníkov a lektorov zo šiestich krajín, ktorí spolu skúmali a objavovali zvukové vlny z rôznych uhlov.

Medzinárodné kolokvium Piranova už piatykrát za sebou

V rámci Piranovy – medzinárodného centra pre výskum dedičstva usporiadalo Fórum slovanských kultúr v spolupráci s Európskou múzejnou akadémiou piate medzinárodné kolokvium. O víťazstve digitalizácie prednášali a diskutovali odborníci zo siedmich krajín. Zároveň sa na diaľku uskutočnili aj dva online workshopy.

O polyfónii múzeí na kolokviu Piranova

FSK v rámci plánovaných aktivít, ktoré sú prispôsobené aktuálnej situácii, pripravilo tretie kolokvium v rámci medzinárodného výskumného centra pre výskum kultúrneho dedičstva Piranova. Kolokvia s názvom Polyfónia múzeí sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov z 12 rôznych krajín.

Návrat hore