Porotcovia Živa 2023 na pracovnom stretnutí v Ľubľane

Vo Vile Zlatica, sídle Fóra slovanských kultúr, sa na júnovej porade stretol medzinárodný tím 14 porotcov, aby dôkladne posúdili kandidátov na ocenenie Živa 2023.

Renomovaní odborníci z oblasti múzejníctva a kultúrneho dedičstva diskutovali o úsilí, ktoré nominované múzeá vynakladajú na zachovávanie pamiatok, spoluprácu s komunitou a vzdelávacie iniciatívy. Rozhodnutie o víťazoch ceny Živa 2023 bude vyhlásené na slávnostnom odovzdávaní cien v Bratislave v dňoch od 2. do 6. októbra 2023, ktoré sa uskutoční v spolupráci Fóra slovanských kultúr a Slovenského národného múzea. Odovzdávanie cien bude sprevádzať konferenčný program, ktorý bude zahŕňať rôzne aktivity, vrátane okrúhlych stolov, verejných prezentácií tohtoročných nominantov a muzeálneho trhu, ktorý je určený pre všetky múzeá zúčastnené na podujatí.

Porotcovia Živy zároveň zhodnotili kalendár aktivít za roky 2023 a 2024, pričom vyzdvihli svoje zapojenie sa do programu Zlatá vila vo Vile Zlatica, ktorý sa uskutoční od 23. do 25. októbra 2023. Stretnutie, ktoré sa bude zameriavať na múzeá ako priestory dôvery, je určené riaditeľom, manažérom, odborným pracovníkom a múzeám oceneným/nominovaným na cenu Živa. Registrácia bude sprístupnená čoskoro.

Posledný deň stretnutia bol venovaný návšteve Slovinského etnografického múzea, kde účastníkov sprevádzali dvaja členovia poroty Nina Zdravič Polič a Massimo Negri. Porotcovia navštívili aj minuloročného víťaza ceny Živa – Cukrarnu (Cukrovar) v Ľubľane (Slovinsko), kde ich sprevádzal dr. Blaž Vurnik, vedúci oddelenia kurátorstva a múzejný radca, kurátor súčasných dejín v Múzeu a galériách mesta Ľubľana.

Návrat hore