Medzinárodný zlatý muzeologický program vo Vile Zlatica

Pridajte sa k nám vo Vile Zlatica na program, ktorý sa uskutoční od 22. do 24. októbra 2023 a ktorý sa bude zameriavať na prepojenie múzeí ako priestorov dôvery. Stretnutie je určené pre riaditeľov, manažérov, odborníkov a múzeá ocenené/nominované na cenu Živa.

Téma seminára: Prepojenia/Múzeá pred krízou s Líontine Meijer-van Mensch a Petrom van Menschom!

Téma Prepojenia/Múzeá pred krízou osvetľuje aktuálne krízové problémy súčasnej spoločnosti a prepája ich s pôsobením múzeí. Hlavnou témou workshopu bude spôsob, akým múzeá čelia globálnym problémom (environmentálne problémy, prírodné katastrofy, mimoriadne stavy a rôzne sociálne problémy) a ako prispievajú k ich prekonávaniu a riešeniu. Program analyzuje aj rôzne etické výzvy a otázky – najmä v procese reštitúcie a repatriácie múzejných predmetov a zbierok, konfrontáciu s problematickým a sporným dedičstvom, vplyv masového turizmu na kultúrne dedičstvo atď.

Poukazovaním na tieto otázky workshop vyzdvihuje inovatívne a aktívne prístupy múzea, prezentuje inovatívnu prácu a ukazuje úspešné riešenia v neistých situáciách a nové modely pôsobenia. Osobitná pozornosť je venovaná prezentácii príkladov dobrej praxe múzeí FSK.

Nenechajte si ujsť túto príležitosť, aby ste sa mohli aj Vy zapojiť do diskusie s odborníkmi a preskúmať transformačnú silu múzeí!

Návrat hore