Novinky

Vo Vile Zlatica sa uskutočnilo susedské stretnutie

Nedávne stretnutie, ktoré bolo pre susedov zorganizované vo Vile Zlatica, sa nieslo v príjemnej atmosfére, vypočuli sme si príbehy z minulosti mestskej časti Rožna dolina (Ľubľana), najmä o dcére Ivana Hribara – Zlatici, na ktorú si mnohí ešte pamätajú. Stretnutia sa zúčastnila aj nemecká veľvyslankyňa v Slovinsku Natalie Kauther s manželom.

Maja Gojković, predsedníčka Rady FSK, na pracovnom stretnutí vo Vile Zlatica

Na pracovnom stretnutí vo Vile Zlatica podpredsedníčka vlády, ministerka kultúry Srbskej republiky a predsedníčka Rady FSK Maja Gojković a riaditeľka Fóra slovanských kultúr Andreja Rihter diskutovali o realizácii programu FSK na propagáciu kultúry slovanských krajín.

Na Piranove o kultúrnom dedičstve a digitálnom prostredí

Na tohtoročnom medzinárodnom kolokviu Piranova sa počas štyroch dní stretli a vymieňali názory odborníci zo siedmich krajín: Slovinska, Slovenska, Srbska, Chorvátska, Poľska, Severného Macedónska a Ukrajiny. Prednášky sa teoreticky, ako aj prostredníctvom dobrých príkladov z praxe zamýšľali nad využívaním digitálnych technológií, ktoré umožňujú participatívny a inkluzívny zážitok pri návšteve múzeí.

Scroll to Top