Zpravy

Zdravka Evtimova a Aleksandar Prokopiev na jarně-letním Festivalu slovanských literatur

V zahradě Vily Zlatica a v prostorách Fóra slovanských kultur v lublaňské Rožne doline se konal druhý ročník jarně-letního Festivalu slovanských literatur, jehož hlavními hosty byli makedonský spisovatel Aleksandar Prokopievi a bulharská autorka Zdravka Evtimova. Slovinské překlady jejich románů Špagavec a Čtvrtek nedávno vyšly ve sbírce Sto slovanských románů.

Projekt Transformace pokračuje

Projekt Fóra slovanských kultur (FSK) „Transformace: OD slovanských oděvních tradic k moderní tvorbě“ je v plném proudu. V květnu 2023 byly nafoceny kolekce návrhářů z Polska, České republiky, Chorvatska, Severní Makedonie a Černé Hory a v září se očekává kompletní prezentace projektu v Muzeu užitého umění v Bělehradě.

Na Piranově o dědictví a digitální technologii

Letošního ročníku mezinárodního kolokvia Piranova se na čtyři dny zúčastnili odborníci ze sedmi zemí: Slovinska, Slovenska, Srbska, Chorvatska, Polska, Severní Makedonie a Ukrajiny. Přednášky se zamýšlely nad využitím digitálních technologií umožňujících participativní a inkluzivní muzejní zážitek, a to jak teoreticky, tak na příkladech dobré praxe.

Přejít nahoru