Mezinárodní zlatý muzeologický program ve Vile Zlatica

Přidejte se k nám ve Vile Zlatica, kde se od 22. do 24. října 2023 uskuteční program o propojování muzeí jako prostorů důvěry. Setkání je určeno ředitelům, manažerům, odborným pracovníkům a oceněným/nominovaným muzeím na cenu Živa.

Téma semináře: Souvislosti/Muzea před krizí s Léontine Meijer – van Mensch a Peterom van Mensch!

Téma Souvislosti/Muzea před krizí poukazuje na aktuální krizové otázky v současné společnosti a propojuje je s prací muzeí. Hlavním tématem semináře bude, jak muzea čelí globálním problémům (ekologické problémy, přírodní katastrofy, mimořádné události a různé sociální problémy) a jak přispívají k jejich překonávání a řešení. Program také analyzuje různé etické výzvy a otázky – zejména v procesu restituce a repatriace muzejních předmětů a sbírek, zacházení s obtížným a kontroverzním dědictvím, dopad masové turistiky na dědictví atd.

Díky nastolení těchto otázek workshop vyzdvihuje inovativní a aktivní přístupy muzea, ukazuje inovativní práci a demonstruje úspěšná řešení v nejistých situacích a nové modely činnosti. Zvláštní pozornost je věnována prezentaci příkladů dobré praxe muzeí FCK.

Nenechte si ujít příležitost setkat se s odborníky a prozkoumat transformační sílu muzeí!

Přejít nahoru