Piranova

Mezinárodní kolokvium Piranova opět živě

Poté, co Fórum slovanských kultur kvůli epidemiologické krizi poslední čtyři mezinárodní kolokvia Piranova uspořádálo na dálku, bylo šesté kolokvium opět organizováno živě. V Piranu se sešlo 15 účastníků a lektorů ze šesti zemí a z různých úhlů objevovalo zvukové vlny.

Mezinárodní kolokvium Piranova již popáté za sebou

V rámci Mezinárodního centra pro výzkum kulturního dědictví Piranova připravilo Fórum slovanských kultur ve spolupráci s Evropskou muzeální akademií páté mezinárodní kolokvium. O vítězství digitálu diskutovali a přednášeli odborníci ze sedmi zemí. Na dálku rovněž probíhaly dva online workshopy.

O výzvách výstav na kolokviu Piranova

Fórum slovanských kultur připravilo v rámci prográmu Piranova – mezinárodního centra pro výzkum dědictví čtvrté mezinárodní kolokvium, tentokrát s názvem Výzvy pro výstavy. Kromě přednášek a prezentace knihy Developing exhibitions proběhly i dva workshopy.

O polyfonii muzeí na Piranova kolokviu

FSK v rámci plánovaných a situaci přizpůsobených aktivit připravilo třetí kolokvium v rámci Mezinárodního střediska pro výzkum dědictví Piranova. Více než 50 účastníků z 12 různých zemí se zúčastnilo kolokvia Polyfonie muzeí.

Přejít nahoru