Mezinárodní kolokvium Piranova již popáté za sebou

V rámci Mezinárodního centra pro výzkum kulturního dědictví Piranova připravilo Fórum slovanských kultur ve spolupráci s Evropskou muzeální akademií páté mezinárodní kolokvium. O vítězství digitálu diskutovali a přednášeli odborníci ze sedmi zemí. Na dálku rovněž probíhaly dva online workshopy.

Deset odborníků ze sedmi různých zemí připravilo přednášky pro páté mezinárodní kolokvium Piranova s názvem „Vítězství digitálu?“, kterými na konkrétních příkladech představili své zkušenosti s digitálním posunem v poslední době. V úvodu o digitálním nebe a pekle, také z teoretického hlediska, přednášeli Margaret McCoolová z Univerzity ve Glasgowu a dr. Henrik Zipsane, ředitel Evropské muzejní akademie. Ivana Rastovićová z Srbské galerie Matice Srbské vyzdvihla osvědčené postupy muzea jako bezpečného prostoru, Alenka Černeličová Krošelj a Andreja Matijevcová ze slovinského Posavskeho muzea Brežice představily příklady jiné, digitální komunikace a jejího rozsahu a účinku, Slađana Velendečićová a Aleksandra Stefanovová z Vojvodinského muzea hovořily o novince v muzeu – dobrodružství muzejní myšky Harlampii a o různých formách komunikace s ní, a Bulhar Tihomir Tcarov z Etnografického muzea pod širým nebem ETAR ve své přednášce zdůraznil, že skutečný návštěvník nemůže být nahrazen virtuálním. Ve druhé části kolokvia proběhly dva workshopy. Workshop s důrazem na participativním muzeu jako modelu pro budoucnost vedl dr. Karl B. Murr, ředitel Augsburského muzea textilního průmyslu a prezident Evropské muzejní akademie. Workshop s názvem „Interkulturní účast“ vedl Mag. Dietmar Osses, ředitel Národního muzea průmyslového dědictví a kultury Vestfálska. Další, šesté mezinárodní kolokvium Piranova, je naplánováno na říjen tohoto roku. Pokud podmínky dovolí, to zase proběhne naživo ve Slovinsku.

Přejít nahoru