Zrekonstruovaná Hribarova vila Zlatica otevřela své dveře

Zoran Janković, primátor města Lublaně, Blaž Peršin, ředitel Muzea a galerií města Lublaně, dr. Andreja Rihterová, ředitelka Mezinárodní instituce – Fórum slovanských kultur, Jerneja Batičová, projektová manažerka rekonstrukce vily Zlatica a dr. Irena Žmucová, autorka stálé expozice Ivan Hribar a buržoazie v Lublani, slavnostně otevřeli zrekonstruovanou Hribarovu vilu Zlatica.

Vila Zlatica byla kdysi domovem jednoho z nejdůležitějších starostů, které město Lublaň v celé své historii mělo. Zrekonstruovaná byla městem Lublaň, vilu spravuje Muzeum a galerie města Lublaň a ve vile má své nové sídlo Mezinárodní instituce – Fórum slovanských kultur. Vernisáže se kromě dědiců Ivana Hribara a jeho manželky Marijy Hribarové zúčastnili také velvyslanci slovanských zemí a zodpovědní za rekonstrukci vily. Blaž Peršin, ředitel Muzea a galerií města Lublaně, ve svém projevu mimo jiné zdůraznil: Význam primátora Hribara, který zahájil renovaci Lublaně po zemětřesení a zapsal se velkými písmeny do genů našeho města jako svobodomyslný liberál, je nesmírně velký. Hribar byl muž, který měl mimořádné ucho pro vývoj a technologický pokrok. Významné je jeho prohlášení: „Dvacáté století bude stoletím elektřiny.“ Úsilím o pokrok v době svého starostování rozšířoval rozvoj Lublaně všemy směry. Kromě jeho materializovaného odkazu však nesmíme zapomenout na jeho duchovní a kulturní velikost. Můžeme jen zmínit, že mimo jiné do slovinštiny přeložil La-Fontainovy bajky. Byl iniciátorem sbírky uměleckých děl magistrátu; kolekce našich impresionistů je základem sbírek Městského muzea a Národní galerie.“ Ivan Hribar byl neúnavným zastáncem Sjednoceného Slovinska a sjednocení jižních Slovanů do společného státu. Byl držitelem čestných uznání carského Ruska, Srbského Království a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, a také velvyslancem Království SHS v Československu. Lze říci, že slovanská duše byla vpletena do jeho podstaty. Právě kvůli těmto skutečnostem dnes ve vile Zlatica sídlí domov mezinárodní Instituce – Fóra slovanských kultur. „Důvěra mezi místní komunitou, kulturní a mezinárodní institucí je vzácností. Nejen ve Slovinsku, ale i na mezinárodní úrovni. Naše soužití je začátkem nové kapitoly. Spojením mezi námi je Ivan Hribar. Stejně jako on, i Fórum staví mosty a oživuje kreativitu slovanských kultur. Ukazuje to také příležitostná výstava s názvem VÝMĚNA – PROPOJENÍ – OŽIVENÍ – PROPAGACE – VÝCVIK: Od Hribaru do Fóra slovanských kultur,“ uvedla dr. Andreja Rihterová, ředitelka Fóra slovanských kultur.

Zoran Janković, starosta města Lublaň, poukázal na to, že v jejich zájmu je vždy udělat něco, na co můžeme být hrdí a co můžeme ukázat světu. Zrenovovaná vila Zlatica to určitě je. „Těší mě, že nabízí pracovní prostředí i prostředí, které si lze užít.“ Nechte vilu dlouho sloužit svému účelu,“ uzavřel Janković. Od úterý, 11. května 2021 budou každý den od úterý do neděle probíhat prohlídky vily Zlatica s průvodcem, a sice každou plnou hodinu mezi 10.00 a 17.00.

Přejít nahoru