Zrekonštruovaná Hribarova Vila Zlatica otvorila svoje brány

Zoran Janković, primátor mesta Ľubľana, Blaž Peršin, riaditeľ Múzea a galérií mesta Ľubľana, dr. Andreja Rihter, riaditeľka Medzinárodnej inštitúcie – Fóra slovanských kultúr, Jerneja Batič, projektová manažérka rekonštrukcie Vily Zlatica, a dr. Irena Žmuc, autorka stálej výstavy Ivan Hribar a ľubľanské meštianstvo, slávnostným prestrihnutím pásky otvorili zrekonštruovanú Hribarovu Vilu Zlatica.

Vila Zlatica bola kedysi domovom jedného z najdôležitejších primátorov, akého mesto Ľubľana za celú svoju históriu malo. Zrekonštruovaná bola mestom Ľubľana, vilu spravuje inštitúcia Múzeum a galérie mesta Ľubľana a vo vile má svoje nové sídlo Medzinárodná inštitúcia – Fórum slovanských kultúr. Na otvorení sa okrem dedičov Ivana Hribara a jeho manželky Marije Hribar zúčastnili aj veľvyslanci slovanských krajín a ľudia, ktorí sa podieľali na renovácii vily.

Blaž Peršin, riaditeľ Múzea a galérií mesta Ľubľany, vo svojom príhovore okrem iného zdôraznil: „Význam primátora Hribara, ktorý zahájil obnovu Ľubľany po zemetrasení a veľkými písmenami sa zapísal do génov nášho mesta ako slobodomyseľný liberál, je nemerateľný. Hribar bol mužom s mimoriadnym porozumením pre rozvoj a technologický pokrok. Veľavýznamným je jeho vyhlásenie, že „dvadsiate storočie bude storočím elektriny“. Hlavnou zásadou jeho primátorského pôsobenia bol pokrok, čím prispel k rozvoju Ľubľany vo všetkých oblastiach. Okrem jeho materiálneho dedičstva nesmieme prehliadnuť ani jeho duchovnú a kultúrnu majestátnosť. Spomenúť možno napríklad fakt, že okrem iného do slovinského jazyka preložil La-Fontaineove bájky. Bol tiež iniciátorom umeleckej zbierky mesta, pričom zbierka slovinských impresionistov sa stala základom pre zbierky Mestského múzea a Národnej galérie.“

Ivan Hribar bol neúnavným zástancom programu Jednotné Slovinsko a zjednotenia južných Slovanov do spoločného štátu. Bol držiteľom čestných ocenení cárskeho Ruska, Srbského kráľovstva a Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (SCHS) a zároveň aj veľvyslancom Kráľovstva SCHS v Československu. Môžeme povedať, že slovanská duša bola vtkaná do jeho životnej podstaty, bola esenciou jeho existencie. Práve z týchto dôvodov je dnes Vila Zlatica aj domovom Medzinárodnej inštitúcie – Fóra slovanských kultúr. „Vzájomná dôvera medzi miestnou komunitou, kultúrnou inštitúciou a medzinárodnou inštitúciou je vzácnosťou, a to nielen v Slovinsku, ale aj na medzinárodnej úrovni. Naše spolužitie je začiatkom novej kapitoly a Ivan Hribar je putom medzi nami. Podobne, ako to v minulosti robil on, Fórum buduje mosty a spája tvorivosť slovanských kultúr. Na to poukazuje aj príležitostná výstava s názvom ZDIEĽAME – ZDRUŽUJEME – SPÁJAME – PROPAGUJEME – VZDELÁVAME: Od Hribara po Fórum slovanských kultúr,“ uviedla dr. Andreja Rihter, riaditeľka Fóra slovanských kultúr.

Zoran Janković, primátor mesta Ľubľana, pritom vyzdvihol, že v záujme mesta je vždy urobiť niečo, na čo môžeme byť všetci hrdí a čo môžeme ukázať celému svetu. Zrekonštruovaná Vila Zlatica je určite takým príkladom. „Som obzvlášť rád, že ponúka prostredie na prácu, ale aj zábavu a odpočinok. Nech vila dlho slúži svojmu účelu,“ uzavrel svoj príhovor Janković.

Od utorka, 11. mája 2021, budú prehliadky Vily Zlatica so sprievodcom prebiehať každý deň od utorka do nedele, každú celú hodinu medzi 10. a 17. hod.

Scroll to Top