Medzinárodné kolokvium Piranova už piatykrát za sebou

V rámci Piranovy – medzinárodného centra pre výskum dedičstva usporiadalo Fórum slovanských kultúr v spolupráci s Európskou múzejnou akadémiou piate medzinárodné kolokvium. O víťazstve digitalizácie prednášali a diskutovali odborníci zo siedmich krajín. Zároveň sa na diaľku uskutočnili aj dva online workshopy.

Desať odborníkov zo siedmich krajín sveta na piatom medzinárodnom kolokviu Piranova s názvom „Víťazstvo digitalizácie?“ pripravilo prednášky, na ktorých pomocou konkrétnych príkladov predstavili svoje skúsenosti s digitálnym posunom v poslednom období. Na úvod svoju prednášku o digitálnom nebe a pekle, aj z teoretického hľadiska, predniesli dr. Margaret McCool z University v Glasgowe a dr. Henrik Zipsane, riaditeľ Európskej múzejnej akadémie.

Ivana Rastović z Galérie Matice srbskej zo Srbska vyzdvihla osvedčené postupy múzea ako bezpečného priestoru, Alenka Černelič Krošelj a Andreja Matijevc zo slovinského Posávskeho múzea Brežice predstavili príklady odlišnej, digitálnej komunikácie, jej dosah a účinok. Slađana Velendečić a Aleksandra Stefanov z Múzea Vojvodiny predstavili novinku vo svojom múzeu – dobrodružstvá múzejnej myši Harlampie a rôzne formy komunikácie prostredníctvom nej –, a Bulhar Tihomir Tcarov z Etnografického múzea pod holým nebom ETAR vo svojej prednáške zdôraznil, že skutočných návštevníkov nie je možné nahradiť virtuálnymi.

V druhej časti kolokvia sa uskutočnili dva workshopy. Workshop s dôrazom na participatívnom múzeu ako modeli budúcnosti viedol dr. Karl B. Murr, riaditeľ Múzea textilného priemyslu Augsburg a predseda Európskej múzejnej akadémie. Druhý workshop s názvom „Medzikultúrna účasť“ viedol Mgr. Dietmar Osses, riaditeľ Národného múzea priemyselného dedičstva a kultúry Vestfálska.

Ďalšie, šieste medzinárodné kolokvium Piranova je naplánované na október tohto roku. Pokiaľ to podmienky umožnia, uskutoční sa opäť naživo v Slovinsku.

Návrat hore