Cyklus ŽIVÁ VILA uvedený do života

Fórum slovanských kultúr pri príležitosti tohtoročného medzinárodného dňa múzeí 18. mája vo svojom novom domove, v Hribarovej Vile Zlatica, pripravilo prvé podujatie z cyklu „ŽIVÁ VILA“.

Fórum slovanských kultúr pripravilo po presťahovaní sa do nových priestorov, do Hribarovej Vily Zlatica,  cyklus podujatí pod spoločným názvom ŽIVA VILA. Prvé zo série podujatí sa uskutočnilo pri príležitosti svetového dňa múzeí. Išlo o špeciálnu prehliadku s odborníčkami, ktoré návštevníkov sprevádzali časom – od minulosti po súčasnosť.

Jerneja Batič, projektová manažérka obnovy Vily Zlatica z mestského úradu Ľubľana, Marija Ana Kranjc, zodpovedná konzervátorka, a Darja Pergovnik, zodpovedná konzervátorka exteriéru, obidve z mestského útvaru Ľubľana Inštitútu na ochranu kultúrneho dedičstva Slovinska, vo svojich príhovoroch a komentovanej prehliadke prezradili, ako prebiehala renovácia, aké boli najväčšie výzvy a ako sa im podarilo zachovať ducha Hribarovej doby a preniesť ho do súčasnosti. Zachovaný nábytok, parkety, keramické pece, väčšina nástenných malieb a záhrada s prístreškom umožňujú návštevníkom vily po jej rekonštrukcii „nahliadnuť“ do vtedajšieho meštianskeho života a do života v ľubľanskej mestskej časti Rožna dolina. Prostredníctvom zachovaných exponátov Vila Zlatica ponúka tiež nahliadnutie do života jedného z najväčších ľubľanských primátorov.

O skutočné oživenie vily sa okrem inštitúcie Múzeum a galérie mesta Ľubľana, ktorá je správcom vily, od teraz stará aj Fórum slovanských kultúr, a to podujatiami z cyklu „ŽIVÁ VILA“. Po úspešnom začiatku budú v budúcnosti nasledovať aj ďalšie podujatia.

Návrat hore