Veľvyslanci slovanských krajín na návšteve vo Vile Zlatica

Po slávnostnom otvorení Hribarovej Vily Zlatica, v ktorej má Fórum slovanských kultúr svoj nový domov, sme pozvali na návštevu veľvyslancov slovanských krajín v Ľubľane. Vilu dodnes navštívili excelencie z Česka, Chorvátska, Poľska a Ruska.

Niekdajší domov jedného z najväčších ľubľanských primátorov Ivana Hribara už od svojho oficiálneho otvorenia ponúka pohľad na jeho život a dielo, ako aj na život slovinskej meštianskej rodiny zo začiatku 20. storočia. Prehliadka so sprievodcom po zrekonštruovaných priestoroch, kompletne vybavených originálnym nábytkom, odhalí početné príbehy z Hribarovo života, jeho predstavu o slovanstve a o cestách, ktoré absolvoval počas svojho pôsobenia v zahraničí, napríklad ako veľvyslanec Juhoslávie v Prahe. Hribar bol tiež držiteľom čestných ocenení cárskeho Ruska, Srbského kráľovstva a Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov.

Nový domov FSK, ktorý symbolicky predstavuje prepojenie s Hribarom, neúnavným obrancom politického programu Jednotného Slovinska a zjednotenia južných Slovanov do spoločného štátu, bol pre FSK popudom na pozvanie veľvyslancov slovanských krajín v Ľubľane na návštevu s komentovanou prehliadkou. Doteraz v Hribarovej Vile Zlatica privítali českého veľvyslanca J. E. dr. Juraja Chmiela, veľvyslanca Chorvátskej republiky J. E. Sc. Borisa Grigića, poľského veľvyslanca J. E. dr. Krzysztofa Olendzkého a veľvyslanca Ruskej federácie v Slovinsku J. E. Timura Ejvazova.

V FSK veríme, že v budúcnosti pozvanie na návštevu vily a nového sídla FSK príjmu aj ostatní veľvyslanci slovanských krajín v Slovinsku.

Návrat hore