Drago Jančar a Robert Perišić na Festivale slovanských kultúr

Centrum slovanských kultúr Moskva pri príležitosti Dňa slovanskej gramotnosti už tradične organizuje Festival slovanských kultúr. Festival tento rok prebehol v hybridnej podobe, čiastočne naživo a čiastočne na diaľku. V rámci festivalu bol organizovaný aj okrúhly stôl, venovaný novým ruským vydaniam z edície Sto slovanských románov.

Festivalu slovanských kultúr sa na diaľku zúčastnili slovinský spisovateľ Drago Jančar a chorvátsky autor Robert Perišić, ktorý hovoril o svojom románe Náš človek v teréne. Podľa názoru autora popularita tohto románu pretrváva tak dlho, pretože sa zaoberá ľudskou intimitou, ktorú nijaká sociálna situácia nedokáže úplne zničiť.

Drago Jančar, ktorý prišiel do Hribarovej knižnice vo Vile Zlatica, novom domove FSK, predstavil svoju knihu Posmešná žiadostivosť, v ktorej sa ironickým spôsobom zaoberá stretnutím stredoeurópskej melanchólie s americkou dynamikou. O projekte Sto slovanských románov povedal: „Knižný projekt Sto slovanských románov je nielen výnimočnou príležitosťou na získanie informácií o literárnych trendoch v jednotlivých národných literatúrach, ale má aj svoj kultúrny význam. Vzťahy medzi jednotlivými slovanskými národmi sú, bohužiaľ, zaťažené historickými nedorozumeniami a politickými konfliktmi, dokonca aj vojnami. Ale literatúru sme čítali vždy. Čítali sme sa navzájom a spoznávali sme ľudské, historické a kultúrne črty iných slovanských národov. Neexistuje lepšia cesta k vzájomnému porozumeniu, ako je čítanie kníh. Osobne som v tejto edícii objavil niekoľko vynikajúcich románov, ktoré rozšírili moje literárne aj iné obzory. Projektu Sto slovanských románov predpovedám svetlú budúcnosť.“

Prostredníctvom videohovoru sa do diskusie zapojil aj chorvátsky autor Renato Baretić, ktorý predstavil svoju knihu Ôsmy povereník, ktorá takisto vyšla v menovanej edícii.

Festival slovanských kultúr, na ktorom sa k moderátorke a redaktorke ruských vydaní edície Sto slovanských románov Julii Sozine pridali aj prekladatelia Nadežda Starikova, Larisa Saveljeva a Sergej Borisov, sa skončil čítaním úryvkov z preložených románov.

Návrat hore