Festival Fabula s Anou Marwan v záhrade Vily Zlatica

V rámci tohtoročného festivalu Fabula sa v záhrade Vily Zlatica uskutočnilo prvé verejné podujatie, literárny večer s Anou Marwan. Týmto podujatím sa Fórum slovanských kultúr, ktoré sídli vo Vile Zlatica, so svojou záhradou pridalo k mnohých ľubľanským lokalitám, kde boli organizované podujatia v exteriéri.

Najskôr bola organizovaná prechádzka ulicami Ľubľany so sprievodkyňou Piou Skušek s názvom Mystérium ženskej literárnej Ľubľany a objavovanie životov a literatúry slovinských autoriek, vrátane viacjazyčných poetiek a spisovateliek. Na záver nasledoval večer so súčasnou viacjazyčnou autorkou Anou Marwan v záhrade Vily Zlatica.

Marwanova na literárnom večere, ktorý bol zároveň prvým verejným podujatím v záhrade vily bývalého primátora Ľubľany Ivana Hribara, predstavila svoj druhý román s názvom Zakuklená. Večer sa začal a skončil vystúpením gitaristky Katje Porovne Silič.

Sviežosť zeleného koberca s pozadím víl Rožnej doliny sa ukázala ako vynikajúce nové ľubľanské javisko pre takéto alebo podobné vonkajšie podujatia. FSK si želá, aby ich v budúcnosti v spolupráci s rôznymi partnermi bolo čo najviac.

Návrat hore