Živa

Ocenenie Živa za najlepšie slovanské múzeum a najlepšiu slovanskú kultúrnu a prírodnú pamiatku sa začalo udeľovať za účelom identifikácie, podpory, odmeňovania a propagácie experimentov, projektov a postupov v múzejnom sektore v špecifickom kultúrnom a geografickom rámci európskych slovanských štátov s ich príbehmi, tradíciami a dedičstvom, so spoločnými a niekedy veľmi odlišnými koreňmi, ako aj problémami.

Živa žije prostredníctvom:
“Je to ocenenie, ktoré umožňuje zhromažďovanie zaujímavých skúseností a zároveň prispieva k ich výmene na nadnárodnej úrovni. Podporou konkurenčného prostredia medzi múzeami umožňuje, aby čo najviac múzeí dosiahlo vynikajúcu úroveň, ktorá presahujú rámec prvoplánovej túžby byť jednoducho najlepší. Ocenenie je založené aj na myšlienke, že nadobudnuté vedomosti a výmena skúseností majú dôležitý význam pri posilňovaní vplyvu múzeí v našich spoločnostiach.”
zivi-video-bg
Prehrať video

KAŽDOROČNÝ CYKLUS

Počet slovanských múzeí a kultúrnych a prírodných pamiatok, ktoré rozširujú svôj vplyv na spoločnosť v miestnom a národnom meradle, je ohromujúci a každý deň rastie. Už len toto je obdivuhodné, ale tieto skúsenosti musia byť aj zdieľané, zažité a rozpoznané. Cena Živa – a všetky múzeá, ktoré sa o ňu uchádzajú –, je dôležitým vstupným bodom pre zainteresované strany FSK, náš tím a publikum.

Ocenenie funguje ako platforma pre výmenu a propagáciu skúseností v slovanských krajinách, ako aj v širšom rámci európskych krajín. Obidve hlavné ceny (Živa za najlepšie slovanské múzeum a Živa za najlepšiu slovanskú kultúrnu a prírodnú pamiatku) sú určené na podporu ochrany, zachovávania, vzdelávania a informovania o múzejných zbierkach a prírodných a kultúrnych pamiatkach, o ich rozmanitosti, obsahu a spoločenskej úlohe, a to tak, že kladú dôraz na ich tvorivé a progresívne prístupy, otvorenosť a prístupnosť verejnosti, na ich vplyv na spoločnosť a ich prínos k rozvoju muzeologických princípov a myšlienok.

  • Ocenenie Živa pozýva k spolupráci kandidátov z nasledujúcich krajín: Bielorusko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Chorvátsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Poľsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.
  • Registrácia je bezplatná.
  • Zapojiť sa môžu múzeá všetkých typov: historické, prírodné, technické, priemyselné múzeá, resp. vedecké centrá, etnologické, architektonické, literárne, hudobné, umelecké a iné múzeá. Múzeá môžu byť miestne, regionálne, národné alebo federálne. K účasti sú pozvané aj súkromné ​​múzeá.
  • Súťaže sa môžu zúčastniť aj iné druhy kultúrnych a prírodných pamiatok: historické budovy a stavby, pamiatky, architektonické diela, archeologické náleziská, kultúrne a prírodné múzejné rezervácie, renovované, zrekonštruované priemyselné budovy a priestranstvá, ktoré dostali nový múzejný a kultúrny obsah, kombinované diela prírody a človeka, napríklad záhrady a parky – miestá kultúrneho dedičstva, ktoré majú mimoriadnu hodnotu z historického, umeleckého, vedeckého, etnologického alebo antropologického hľadiska.
  • Výmena nápadov a skúseností s kolegami zo slovanských a iných krajín.
  • Prístup k platforme, kde sa majú možnosť stretnúť a vymieňať si nápady na slávnostnom odovzdaní cien.
  • Celoročná propagácia v katalógu Živa, na webovej stránke, prostredníctvom videoprezentácie a vo všetkej komunikácii FSK s verejnosťou.
  • Lepšia viditeľnosť medzi európskymi inštitúciami.
  • Vynikajúce PR služby pre všetky zúčastnené strany.

Výberové konanie sa začína na jeseň zverejnením medzinárodného výberového konania a oboznámením širokej verejnosti s výberovým konaním. Prihlášky a propagácia trvajú do konca roka za pomoci členov medzinárodnej poroty. Prvý polrok je venovaný hodnoteniu žiadostí a rozhodovaniu o udelení cien. Po podaní úplných prihlášok členovia poroty navštívia zúčastnené múzeá. V máji alebo začiatkom júna sa porotcovia stretnú a oboznámia sa so správami, konfrontujú svoje odborné posudky a rozhodnú o víťazoch hlavných cien a osobitných ocenení. Počas leta sa koná príprava na slávnostné odovzdanie cien, udalosť, ktorá sa postupne premenila na odborné stretnutie ponúkajúce príležitosť podeliť sa o skúsenosti.

Cyklus ocenenia Živa sa končí v septembri slávnostným odovzdávaním cien. Počas niekoľkých rokov svojej existencie sa podujatie premenilo na trojdňové stretnutie odborníkov z rôznych oblastí, ktoré často dopĺňajú oblasť múzejníctva. Špecifickou črtou, ktorá sa už stala bežnou praxou, je prezentácia predchádzajúceho víťaza ceny a jeho skúsenosti z uplynulého roka. Cyklus ocenenia Živa je vždy rovnaký, pričom miesto odovzdávania cien sa každý rok mení. Je to vynikajúca príležitosť ešte lepšie spoznať rôzne prostredia, s ktorými spolupracujeme.

ČLENOVIA POROTY

Členské štáty Fóra slovanských kultúr vymenujú porotcov z každej krajiny. Do poroty sú vymenovaní aj porotcovia z Európskej múzejnej akadémie, ktorá spomedzi svojich odborníkov vymenuje troch alebo štyroch členov. Tím porotcov pozostáva z 13 až 14 členov. Členovia poroty pochádzajú z rôznych prostredí, vrátane riaditeľov múzeí, konzultantov z oblasti riadenia kultúry, kurátorov, zamestnancov múzeí pracujúcich v oblasti vzťahov s verejnosťou a marketingových odborníkov.

Judges on the Tour

The Jury visits all participating and nominated museums in situ, which is a rare and unique practice that enriches both, the museums and the Živa judges. The pricelessness of individual experiences is added to their professional evaluations at which they are looking for the outstanding and creative use of collections, combined with an innovative interpretative approach.

Jury Impressions

ŽIVA SCULPTURE

The author of the unique art sculpture is Ljubica Ratkajec Kočica, the Slovenian fine artist as well as glass and ceramic designer from Rogaška Slatina. Her works, which she successfully presented at individual and group exhibitions, were awarded with numerous national and international awards.

Her body of work is distinguished by innovativeness and exceptional sensitivity for the life of details in the overall form composition of art products. She devotes an important part of her creative process to the female form, which she displays with a stylized head and a simple silhouette, cleverly supplemented by individual symbols and artistic elements.

With her remarkable feeling Ljubica Ratkajec Kočica has brought the ceramic sculptures to outstanding creative achievements, where the solid structure of the ceramic forms passes over to the field of creating sculptures with a precise graphic treatment of the surface. Each of her unique masterpieces tells a story of its own and ensures a unique aesthetic experience.

WINNERS & SPECIAL RECOGNITION RECIPIENTS

ŽIVA AWARD WINNERS

BEST SLAVIC MUSEUMS

All winners for the Best Slavic Museum over the past years
More

BEST HERITAGE SITES

All winners for the Best Heritage Site over the past years
More

Special recognitions recipients

ŽIVÉ OCENENIA

ŽIVA PUBLICATIONS

CEREMONIES & CONFERENCES

HIGHLIGHTS

The Živa family

ŽIVA has connected 139 museum candidates from 13 Slavic countries in 7 years.

The Živa Award ceremony
and conference hosts

The Živa Award annual ceremony and conference have so far been hosted in Skopje/North Macedonia, St. Petersburg/Russian Federation, Zadar/Croatia, Bled/Slovenia, Prague/Czech Republic and Bar/Montenegro.

Živa after Živa

Živa after Živa event was part of the special FSK programme at the VIII International Cultural Forum in St. Petersburg, organised in cooperation with the State Museum of Political History of Russia, and included the award ceremony for the winners of the 2019 award.

NOVINKY

Porotcovia ceny Živa opäť na cestách

Vďaka lepšej epidemiologickej situácii vo väčšine slovanských krajín a uvoľňovaniu opatrení sú porotcovia ceny Živa znova pripravení navštíviť múzeá aj naživo. V prípade, ak nebude možné navštíviť všetky prihlásené múzeá, ich návšteva a evalvácia sa uskutočnia na diaľku. 7. ročník odovzdávania ceny Živa za najlepšie slovanské múzeum a najlepšiu kultúrnu a prírodnú pamiatku v slovanských krajinách

Više »

STORY

The Slavic goddess Živa (also Żiwia, Siva, Sieba or Razivia) represents a principle of life, longevity, youthfulness, beauty, mildness, vitality and fertility. These are the attributes that should describe Slavic heritage as well.

The Živa Award has been established in 2012 on the initiative of an expert project group from the member countries of the Forum of Slavic Cultures.

Scroll to Top