Živa

Ocenenie Živa za najlepšie slovanské múzeum a najlepšiu slovanskú kultúrnu a prírodnú pamiatku sa začalo udeľovať za účelom identifikácie, podpory, odmeňovania a propagácie experimentov, projektov a postupov v múzejnom sektore v špecifickom kultúrnom a geografickom rámci európskych slovanských štátov s ich príbehmi, tradíciami a dedičstvom, so spoločnými a niekedy veľmi odlišnými koreňmi, ako aj problémami.

Živa žije prostredníctvom:
“Je to ocenenie, ktoré umožňuje zhromažďovanie zaujímavých skúseností a zároveň prispieva k ich výmene na nadnárodnej úrovni. Podporou konkurenčného prostredia medzi múzeami umožňuje, aby čo najviac múzeí dosiahlo vynikajúcu úroveň, ktorá presahujú rámec prvoplánovej túžby byť jednoducho najlepší. Ocenenie je založené aj na myšlienke, že nadobudnuté vedomosti a výmena skúseností majú dôležitý význam pri posilňovaní vplyvu múzeí v našich spoločnostiach.”
Živa Award - logo
Prehrať video

KAŽDOROČNÝ CYKLUS

Počet slovanských múzeí a kultúrnych a prírodných pamiatok, ktoré rozširujú svôj vplyv na spoločnosť v miestnom a národnom meradle, je ohromujúci a každý deň rastie. Už len toto je obdivuhodné, ale tieto skúsenosti musia byť aj zdieľané, zažité a rozpoznané. Cena Živa – a všetky múzeá, ktoré sa o ňu uchádzajú –, je dôležitým vstupným bodom pre zainteresované strany FSK, náš tím a publikum.

Ocenenie funguje ako platforma pre výmenu a propagáciu skúseností v slovanských krajinách, ako aj v širšom rámci európskych krajín. Obidve hlavné ceny (Živa za najlepšie slovanské múzeum a Živa za najlepšiu slovanskú kultúrnu a prírodnú pamiatku) sú určené na podporu ochrany, zachovávania, vzdelávania a informovania o múzejných zbierkach a prírodných a kultúrnych pamiatkach, o ich rozmanitosti, obsahu a spoločenskej úlohe, a to tak, že kladú dôraz na ich tvorivé a progresívne prístupy, otvorenosť a prístupnosť verejnosti, na ich vplyv na spoločnosť a ich prínos k rozvoju muzeologických princípov a myšlienok.

  • Ocenenie Živa pozýva k spolupráci kandidátov z nasledujúcich krajín: Bielorusko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Chorvátsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Poľsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.
  • Registrácia je bezplatná.
  • Zapojiť sa môžu múzeá všetkých typov: historické, prírodné, technické, priemyselné múzeá, resp. vedecké centrá, etnologické, architektonické, literárne, hudobné, umelecké a iné múzeá. Múzeá môžu byť miestne, regionálne, národné alebo federálne. K účasti sú pozvané aj súkromné ​​múzeá.
  • Súťaže sa môžu zúčastniť aj iné druhy kultúrnych a prírodných pamiatok: historické budovy a stavby, pamiatky, architektonické diela, archeologické náleziská, kultúrne a prírodné múzejné rezervácie, renovované, zrekonštruované priemyselné budovy a priestranstvá, ktoré dostali nový múzejný a kultúrny obsah, kombinované diela prírody a človeka, napríklad záhrady a parky – miestá kultúrneho dedičstva, ktoré majú mimoriadnu hodnotu z historického, umeleckého, vedeckého, etnologického alebo antropologického hľadiska.
  • Výmena nápadov a skúseností s kolegami zo slovanských a iných krajín.
  • Prístup k platforme, kde sa majú možnosť stretnúť a vymieňať si nápady na slávnostnom odovzdaní cien.
  • Celoročná propagácia v katalógu Živa, na webovej stránke, prostredníctvom videoprezentácie a vo všetkej komunikácii FSK s verejnosťou.
  • Lepšia viditeľnosť medzi európskymi inštitúciami.
  • Vynikajúce PR služby pre všetky zúčastnené strany.

Výberové konanie sa začína na jeseň zverejnením medzinárodného výberového konania a oboznámením širokej verejnosti s výberovým konaním. Prihlášky a propagácia trvajú do konca roka za pomoci členov medzinárodnej poroty. Prvý polrok je venovaný hodnoteniu žiadostí a rozhodovaniu o udelení cien. Po podaní úplných prihlášok členovia poroty navštívia zúčastnené múzeá. V máji alebo začiatkom júna sa porotcovia stretnú a oboznámia sa so správami, konfrontujú svoje odborné posudky a rozhodnú o víťazoch hlavných cien a osobitných ocenení. Počas leta sa koná príprava na slávnostné odovzdanie cien, udalosť, ktorá sa postupne premenila na odborné stretnutie ponúkajúce príležitosť podeliť sa o skúsenosti.

Cyklus ocenenia Živa sa končí v septembri slávnostným odovzdávaním cien. Počas niekoľkých rokov svojej existencie sa podujatie premenilo na trojdňové stretnutie odborníkov z rôznych oblastí, ktoré často dopĺňajú oblasť múzejníctva. Špecifickou črtou, ktorá sa už stala bežnou praxou, je prezentácia predchádzajúceho víťaza ceny a jeho skúsenosti z uplynulého roka. Cyklus ocenenia Živa je vždy rovnaký, pričom miesto odovzdávania cien sa každý rok mení. Je to vynikajúca príležitosť ešte lepšie spoznať rôzne prostredia, s ktorými spolupracujeme.

ČLENOVIA POROTY

Členské štáty Fóra slovanských kultúr vymenujú porotcov z každej krajiny. Do poroty sú vymenovaní aj porotcovia z Európskej múzejnej akadémie, ktorá spomedzi svojich odborníkov vymenuje troch alebo štyroch členov. Tím porotcov pozostáva z 13 až 14 členov. Členovia poroty pochádzajú z rôznych prostredí, vrátane riaditeľov múzeí, konzultantov z oblasti riadenia kultúry, kurátorov, zamestnancov múzeí pracujúcich v oblasti vzťahov s verejnosťou a marketingových odborníkov.

Ekaterina Djoumalieva, PhD/Bulgaria
Director of Cultural Heritage, Museums and Visual Arts Directorate at the Ministry of Culture of Bulgaria

Pavel Douša, PhD/Czech Republic
Director of Kačina Chateau – Museum of Czech Rural Life, Deputy Director General of the National Agriculture Museum

Dirk Houtgraaf/Netherlands
Strategic Marketing Consultant, member of European Museum Academy Foundation Board

Neda Knežević, MA/Serbia
Director of the Museum of Yugoslavia

Lidija Nikočević, PhD/Croatia
Senior curator of the Etnographic Museum of Istria

Gordan Nikolov, MA/North Macedonia
Curator advisor – Head of collection at the National Museum of the Republic of North Macedonia

branislav-panis

Branislav Panis/Slovakia
Director General of the Slovak National Museum

Dobrila Vlahović, MSc./Montenegro
Deputy Minister – Director General of Directorate for Cultural Heritage at Ministry of Culture and Media of Montenegro

Andreja Rihter, PhD/Slovenia
Director of the Forum of Slavic Cultures

Elia Vlachou/Greece
Museum and Cultural Management Consultant, Museum Expert of the European Museum Academy

Sarita Vujković, PhD/Bosnia and Herzegovina
Director of the Museum of Contemporary Art of the Republic of Srpska

Nina Zdravič Polič, MA/Slovenia

Olha Honchar/Ukraine
D
irector of the Memorial Museum of Totalitarian Regimes “Territories of Terror”

 

Ekaterina Djoumalieva, PhD/Bulgaria
Director of Cultural Heritage, Museums and Visual Arts Directorate at the Ministry of Culture of Bulgaria

Pavel Douša, PhD/Czech Republic
Director of Kačina Chateau – Museum of Czech Rural Life, Deputy Director General of the National Agriculture Museum

Dirk Houtgraaf/Netherlands
Strategic Marketing Consultant, member of European Museum Academy Foundation Board

Neda Knežević, MA/Serbia
Director of the Museum of Yugoslavia

Lidija Nikočević, PhD/Croatia
Senior curator of the Etnographic Museum of Istria

Gordan Nikolov, MA/North Macedonia
Curator advisor – Head of collection at the National Museum of the Republic of North Macedonia

branislav-panis

Branislav Panis/Slovakia
Director General of the Slovak National Museum

Dobrila Vlahović, MSc./Montenegro
Deputy Minister – Director General of Directorate for Cultural Heritage at Ministry of Culture and Media of Montenegro

Andreja Rihter, PhD/Slovenia
Director of the Forum of Slavic Cultures

Elia Vlachou/Greece
Museum and Cultural Management Consultant, Museum Expert of the European Museum Academy

Sarita Vujković, PhD/Bosnia and Herzegovina
Director of the Museum of Contemporary Art of the Republic of Srpska

Nina Zdravič Polič, MA/Slovenia

Olha Honchar/Ukraine
D
irector of the Memorial Museum of Totalitarian Regimes “Territories of Terror”

 

Ekaterina Djoumalieva, PhD/Bulgaria
Director of Cultural Heritage, Museums and Visual Arts Directorate at the Ministry of Culture of Bulgaria

Pavel Douša, PhD/Czech Republic
Director of Kačina Chateau – Museum of Czech Rural Life, Deputy Director General of the National Agriculture Museum

Dirk Houtgraaf/Netherlands
Strategic Marketing Consultant, member of European Museum Academy Foundation Board

Neda Knežević, MA/Serbia
Director of the Museum of Yugoslavia

Lidija Nikočević, PhD/Croatia
Senior curator of the Etnographic Museum of Istria

Gordan Nikolov, MA/North Macedonia
Curator advisor – Head of collection at the National Museum of the Republic of North Macedonia

branislav-panis

Branislav Panis/Slovakia
Director General of the Slovak National Museum

Dobrila Vlahović, MSc./Montenegro
Deputy Minister – Director General of Directorate for Cultural Heritage at Ministry of Culture and Media of Montenegro

Andreja Rihter, PhD/Slovenia
Director of the Forum of Slavic Cultures

Youlya Vronskaya/Russian Federation
Art Director of the Peredelkino Writers’ and Artists’ Residency

Elia Vlachou/Greece
Museum and Cultural Management Consultant, Museum Expert of the European Museum Academy

Sarita Vujković, PhD/Bosnia and Herzegovina
Director of the Museum of Contemporary Art of the Republic of Srpska

Nina Zdravič Polič, MA/Slovenia

Galina Alekseeva, PhD/Russian Federation
Academic Director of the State Museum-Estate of Leo Tolstoy at Yasnaya Polyana

Henrik Zipsane / Denmark
Director of the European Museum Academy

Porotcovia na ceste

Porotcovia navštívia všetky prihlásené a nominované múzeá, čo je vzácny a jedinečný postup, ktorý obohacuje nielen múzeá, ale aj porotcov ceny Živa. Neoceniteľnosť osobnej skúsenosti predstavuje ďalší aspekt odborného hodnotenia, pri ktorom sa porotcovia zameriavajú na výnimočné a kreatívne využitie zbierok v kombinácii s inovatívnym interpretačným prístupom.

Jury Impressions

SKULPTÚRA ŽIVA

Unikátnu umeleckú skulptúru vytvorila Ljubica Ratkajec Kočica, slovinská umelkyňa a dizajnérka skla a keramiky z Rogaškej Slatiny. Jej diela dosiahli úspech na samostatných i skupinových výstavách a zároveň získala množstvo domácich a medzinárodných ocenení. Jej umelecký opus sa vyznačuje inováciou a mimoriadnym zmyslom pre živé detaily v dizajnovej kompozícii jej tvorby. Dôležitá súčasť jej tvorivej práce je venovaná ženskej podobe, znázornenej štylizovanou hlavou a jednoduchou siluetou, ktorú nápadito dopĺňajú jednotlivé symboly a umelecké prvky.

Vďaka mimoriadnemu umeleckému citu Ljubice Ratkajec Kočica sú jej keramické skulptúry výnimočnými tvorivými počinmi, v ktorých sa pevná štruktúra keramickej formy premieňa na tvorbu skulptúr s precíznou grafickou povrchovou úpravou. Každé z jej jedinečných majstrovských diel rozpráva svoj vlastný príbeh a prináša jedinečný estetický zážitok.

VÍŤAZI A DRŽITELIA ZVLÁŠTNYCH UZNANÍ

VÍŤAZI CENY ŽIVA

NAJLEPŠIE SLOVANSKÉ MÚZEUM

Všetky predchádzajúce najlepšie slovanské múzeá.
Viac

NAJLEPŠIA KULTÚRNA A PRÍRODNÁ PAMIATKA V SLOVANSKÝCH KRAJINÁCH

Všetky predchádzajúce kultúrne a prírodné pamiatky.
Viac

DRŽITELIA ZVLÁŠTNYCH UZNANÍ

KANDIDÁTI NA CENU ŽIVA

PUBLIKÁCIE ŽIVA

2020

2022

2019

2018

2017

2016

2015

2014

OCENENIA A KONFERENCIE

Location: Bar/Montenegro
Hosts: Ministry of Culture of Montenegro, Cultural Centre Bar, Municipality of Bar

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: Prague/Czech Republic
Hosts: National Technical Museum, National Museum of Agriculture

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: Bled/Slovenia
Host: Bled Municipality

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: Zadar/Croatia
Host: Museum of Ancient Glass in Zadar

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: St. Petersburg/Russian Federation
Host: Ministry of Culture of the Russian Federation

Partners

Award Recipients

Video

Location: Skopje/North Macedonia
Host: Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia

Partners

Award Recipients

Video

DÁVAME DO POZORNOSTI

Živina rodina

Za sedem rokov Živa spojila 139 múzeí z 13 slovanských krajín.

Hostitelia slávnostného ceremoniálu a konferencie ceny Živa

Slávnostné odovzdávanie cien a konferenciu ceny Živa doteraz usporiadali: Skopje / Severné Macedónsko, Petrohrad / Ruská federácia, Zadar / Chorvátsko, Bled / Slovinsko, Praha / Česká republika a Bar / Čierna Hora.

Živa po Žive

Podujatie Živa po Žive bolo súčasťou špeciálneho programu FSK v rámci VIII. Medzinárodného kultúrneho fóra v Petrohrade. Podujatie, na ktorom boli udelené skulptúry Živa za najlepšie slovanské múzeum v roku 2019 a za najlepšiu prírodnú a kultúrnu pamiatku v slovanskom svete, pripravilo FSK v spolupráci so Štátnym múzeom politických dejín Ruska.

NOVINKY

ZAČIATKY

Slovanská bohyňa Živa (tiež Żiwia, Siva, Sieba alebo Razivia) predstavuje princíp života, dlhovekosti, mladosti, krásy, miloty, vitality a plodnosti – charakteristiky, ktoré zároveň dobre vystihujú slovanské dedičstvo.

Cena Živa vznikla v roku 2012 z iniciatívy odbornej projektovej skupiny z krajín, ktoré spája Fórum slovanských kultúr.

Návrat hore