Stretnutie FSK so zástupcami ministerstva kultúry a skanzenu Etar v Bulharsku

Aktivity Fóra slovanských kultúr na rok 2024 sú v plnom prúde. V auguste riaditeľka Andreja Rihter navštívila zástupcov bulharského ministerstva kultúry a predstaviteľov regionálneho etnografického skanzenu Etar v Bulharsku. Pracovné stretnutie bolo zamerané na posilnenie vzájomnej spolupráce a plánovanie udeľovania ceny Živa 2024.

Počas stretnutia pani Rihter s námestníkom ministra Čavdarom Georgievom, vedúcim oddelenia pre medzinárodné aktivity Petrom Miladinovom a riaditeľkou Sekcie pre kultúrne dedičstvo, múzeá a výtvarné umenie Ekaterinou Džumalievou diskutovala o možnostiach rozšírenia spolupráce medzi Fórom slovanských kultúr a bulharským ministerstvom kultúry v oblasti literatúry, kultúrneho dedičstva a múzeí. Ministerstvo aktívne podporuje zastúpenie svojej krajiny v sieti Fóra slovanských kultúr prostredníctvom svojej zástupkyne Ekateriny Džumalievej, ktorá je zároveň dlhoročnou porotkyňou ceny Živa.

V roku 2024 bude Bulharsko hostiť jedno z najvýznamnejších medzinárodných podujatí v oblasti slovanských múzeí – slávnostne odovzdávanie cien Živa, ktorá na budúci rok oslávi desiaty ročník svojej existencie.

Andreja Rihter a Ekaterina Džumalieva navštívili bulharské mesto Gabrovo, aby sa oboznámili s podmienkami prípravy projektu. Primátorka mesta Gabrovo Taňa Hristova víta túto iniciatívu s otvorenou náručou, pričom spoluorganizátorom na bulharskej strane bude skanzen Etar na čele s riaditeľkou Dr. Svetlou Dimitrovou. Múzeum usporiada sprievodnú konferenciu vo svojich priestoroch a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v meste Gabrovo.

Skanzen, ktorý je držiteľom ocenenia Živa 2020 za najlepšiu prírodnú a kultúrnu pamiatku, je skutočným regionálnym, ak nie dokonca aj národným klenotom. Okrem zachovania architektonického a tradičného etnografického dedičstva sa aktívne zapája do rozvoja kultúrneho turizmu a kreatívneho priemyslu, čoho dôkazom je najmä KEVIS – festival kreativity, ktorý spája prírodu a kinetické umenie. Festival organizuje Centrum neformálneho vzdelávania v rámci múzea Etar a partnermi pri realizácii projektu sú Katedra výtvarných umení Univerzity svätého Klimenta Ochridského v Sofii a združenie Art in Action.

Návrat hore