FSK na 2. festivale slovenského insitného umenia v Srbsku

Fórum slovanských kultúr sa zúčastnilo druhého ročníka Festivalu slovenského insitného umenia v Srbsku a zapojilo sa do aktivít na propagáciu a štúdium tohto druhu výtvarného umenia, ktoré je zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva v Srbsku a uchádza sa o zápis do zoznamu UNESCO.

Festival, nad ktorým prevzali záštitu podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, podpredsedníčka srbskej vlády a ministerka kultúry Maja Gojković, ako aj riaditeľka FSK Dr. Andreja Rihter, sa začal v Kovačici vo Vojvodine, ktorá sa považuje za centrum insitného umenia slovenskej menšiny v Srbsku, a neskôr sa podujatie presunulo do Ústavu pre štúdium kultúrneho rozvoja v Belehrade.

Na slávnostnom otvorení festivalu, ktorý sprevádzala výstava Reformátori slovanského písomníctva a slovanských jazykov maliarky Vieroslavy Svetlik, sa prítomným prihovorili Pavel Babka, autor výstavy a vedúci Galérie Babka, Maja Gojković, Dr. Andreja Rihter, vedúci Zastúpenia EÚ v Srbsku Emanuele Giaufret a slovenský veľvyslanec v Srbsku Fedor Rosocha.

Dr. Rihter počas programu predstavila činnosť Fóra slovanských kultúr a vyjadrila pripravenosť FSK aktívne sa zapojiť do štúdia insitného umenia v slovanských krajinách a podporiť zostavenie registra insitných maliarov a inštitúcií, pôsobiacich v tomto odvetví výtvarného umenia.

Návrat hore