Transformácie: od slovanských odevných tradícií po súčasné kreácie

Od 6. do 26. septembra 2023 sa v Múzeu úžitkového umenia v Belehrade konala výstava Transformácie: od slovanských odevných tradícií po súčasné kreácie, ktorá vznikla v spolupráci Fóra slovanských kultúr, Múzea úžitkového umenia Belehrad a Ministerstva kultúry Srbskej republiky. Kurátorkou výstavy bola Stanislava Vauda Benčevič.

Poslaním Fóra slovanských kultúr je nadväzovať kontakty a vytvárať väzby medzi občanmi a občiankami trinástich slovanských krajín. Tým spôsobom sa starostlivo obnovujú, rozširujú a posilňujú kultúrne väzby medzi slovanskými národmi. Vytváranie sietí a spolupráca sú najvhodnejšie na podnecovanie tvorivosti, obohacovanie rôznorodosti slovanských identít a posilňovanie kultúrneho dialógu v európskom a svetovom priestore. Fórum slovanských kultúr je už tradične priestorom na výmenu cenných poznatkov a skúseností a ako katalyzátor nových ideí predstavuje aj platformu pre neustále nové možnosti a príležitosti. Keďže krajčírstvu a tkáčstvu sa už dlhodobo a nepretržite venujeme, bolo len otázkou času, kedy sa vydáme aj na cestu módy. Móda bola vždy súčasťou rôznych civilizácií a kultúr a jej črty sa často pripomínajú ako charakteristické znaky historických období.

Cieľom projektu Transformácie je vzbudiť záujem o slovanské kultúrne dedičstvo moderným spôsobom: aby motív z minulosti motivoval moderný steh a aby bohatstvo tradície povzbudilo asketický strih. Tvorba je vždy obojstranným zrkadlom – prostredníctvom nej sa pozeráme do zašlých čias, ale odráža aj našu vlastnú dobu.

Projekt Transformácie iniciátorky Andreje Rihter sa začal v roku 2019 výstavou, ktorej kurátorkou bola Jožica Brodarič a ktorá sa konala na ľubľanskej radnici (Slovinsko). Na nej sa predstavili Nikolaj Božilov (Bulharsko) s kolekciou Spirit, Andrea Pojezdálová (Slovensko) s kolekciou Retrotopia, Jelena Proković (Slovinsko) s kolekciou Eggomania, Galina a Nikolaj Birjukovci (Rusko) s kolekciou Strieborný prsteň a Nevena Ivanović (Srbsko) s kolekciou Luchaneo.

Okrem uvedených módnych návrhárov sa na belehradskej výstave, ktorá je pokračovaním projektu, predstavili aj Denisa Dovalová (Česká republika) s kolekciou Slovanské bohyne, Ivana Murišić (Čierna Hora) s kolekciou Sloboda, Jelena Holec (Chorvátsko) s kolekciou Ornamentácie, Kinga Król (Poľsko) s kolekciou Dziwożona a Dragan Hristov (Severné Macedónsko) s kolekciou Les. Celkovo bolo vystavených 50 rôznych originálnych umeleckých diel. Súčasťou sprievodného programu výstavy bol aj umelecký okruh, ktorý zorganizovalo Múzeum úžitkového umenia v spolupráci s Belehradským týždňom módy s cieľom nadviazať kontakty a podeliť sa o skúsenosti.

Transformácie majú tri rôzne ambície. Inšpirovať módnych návrhárov, že sa oplatí prehrabávať sa vo svojej domácej truhlici, rodinnom albume alebo muzeálnej zbierke. Povzbudiť miestnych znalcov, že hviezdy udržateľnej budúcnosti sú medzi nami, niekedy len o odvážne odstrihnutý rukáv ďalej. Ale aj presvedčiť európsku odbornú verejnosť, že krajčírske nápady, kvality šitia a strihový potenciál sú rovnako rozložené po celom kontinente – a že sa oplatí pozrieť sa na východ aj juh!

Návrat hore