Cesta spisovateliek získala na slávnostnom podujatí certifikát Kultúrnej trasy Rady Európy

Cesta spisovateliek, ktorá spája sedem krajín a je venovaná autorkám z prelomu 19. a 20. storočia a ich inšpiratívnym životným a literárnym príbehom, získala v minulom roku certifikát Kultúrnej trasy Rady Európy, čím sa stala 48. európskou kultúrnou trasou s týmto prestížnym titulom, a prvou so sídlom v Slovinsku. Tento rok jej bol aj oficiálne udelený certifikát na podujatí v jej domovskej krajine.

Na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa konal v budove Národného zhromaždenia Slovinskej republiky, Stefano Dominioni, Ph.D., riaditeľ Európskeho inštitútu pre kultúrne trasy a výkonný tajomník Rozšírenej čiastkovej dohody o kultúrnych trasách Rady Európy, spolu s predsedníčkou Národného zhromaždenia Slovinskej republiky mag. Urška Klokočar Zupančič oficiálne udelili predstaviteľom Cesty spisovateliek certifikát Kultúrnej trasy Rady Európy. Zhromaždeným hosťom – členom Cesty spisovateliek, politickým a diplomatickým predstaviteľom, predstaviteľom kultúrnych trás a ďalším pozvaným hosťom – sa prihovorili dr. Andreja Rihter, predsedníčka Kultúrneho a turistického združenia Cesta spisovateliek, Tamara Vonta, predsedníčka Výboru pre kultúru Národného zhromaždenia a vedúca Delegácie Národného zhromaždenia v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, Špela Spanžel, generálna riaditeľka Sekcie pre kultúrne dedičstvo slovinského Ministerstva kultúry, mag. Urška Klakočar Zupančič a Stefano Dominioni, Ph.D.

Dr. Andreja Rihter okrem iného uviedla: „Pre Cestu spisovateliek je certifikát, táto značka kvality, ako ho radi nazývame, odmenou za naše úsilie, ale naviac aj motiváciou robiť ešte viac, zlepšovať sa, myslieť a konať netradične, k čomu nás inšpirujú naše autorky.“

Tamara Vonta k tomu dodala: „Na podujatiach, ako je to dnešné, akoby chodby parlamentu zaplnila  výnimočná energia, iný stroj na slová a teplejšie zafarbenie vyslovených slov, preto nás takéto stretnutia mimoriadne tešia a aj naše poslanie nadobúda úplne iný význam. Možno to môžeme sčasti pripísať tomu, že kultúra je očistená od všetkých sebeckých prívlastkov, je zjednocujúcou a spájajúcou silou a nie je len cieľom, je predovšetkým cestou. Cestou, na ktorej sa stretávame s tým najlepším v nás samých ako aj v iných ľuďoch. Preto sme hrdí na to, že aj naša krajina je sídlom jednej zo 48 trás certifikovaných Európskym inštitútom pre kultúrne trasy. A sme obzvlášť hrdí aj na to, že táto trasa je zároveň prvou trasou vypovedajúcou o ženách, o veľmi výnimočných ženách, ktoré žili v dobe, ktorá výnimočným ženám nebola nijak naklonená.“

Program oživili hudobníčky Aleksandra Naumovski Potisk a Martina Burger, ktoré zaspievali piesne,  zhudobnenú poéziu slovinských poetiek 19. storočia, podujatie moderoval Boštjan Romih.

Popri odovzdávaní ceny sa v pracovnej časti programu uskutočnili rôzne stretnutia s riaditeľom Európskeho inštitútu, ktorých cieľom bolo oboznámiť sa s programom Kultúrnych trás Rady Európy a posilniť účasť Slovinska v ňom. Stefano Dominioni sa stretol so štátnym tajomníkom slovinského ministerstva kultúry Matevžom Čelikom Vidmarom a generálnou riaditeľkou Špelou Spanžel, ako aj s poslankyňou Tamarou Vonta, vedúcou slovinskej parlamentnej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.

Pán Dominioni sa zároveň stretol aj s predstaviteľmi kultúrnych trás, ktoré prechádzajú Slovinskom, a s dr. Majou Turnšek z Fakulty cestovného ruchu Univerzity v Maribore, ktorá je členkou akademickej siete Európskeho inštitútu pre kultúrne trasy. Predstavili mu svoje doterajšie aktivity a snahy o zvýšenie integrácie a spolupráce medzi trasami a využitie synergií medzi nimi, ako aj o zviditeľnenie programu Kultúrnych trás Rady Európy v Slovinsku. Práve formalizácia spolupráce Kultúrnych trás Rady Európy v jednotlivých krajinách a ich zviditeľnenie sú už dlhší čas stredobodom diskusií na medzinárodných stretnutiach ohľadne budúcnosti a rozvoja tohto významného európskeho programu, ktorý prepája kultúru a cestovný ruch a vštepuje im európske hodnoty a životný štýl.

Foto: Boris Pretnar

Návrat hore