Szlakowi Pisarek przyznano certyfikat Szlaku Kulturowego Rady Europy

Szlak Pisarek, łączący siedem krajów i poświęcony autorkom przełomu XIX i XX wieku oraz ich inspirującym życiorysom i historiom literackim, w zeszłym roku otrzymał certyfikat Szlaku Kulturowego Rady Europy i stał się 48. europejskim szlakiem kulturowym, który może pochwalić się tym prestiżowym tytułem oraz pierwszym z siedzibą w Słowenii.

Podczas uroczystego wydarzenia, które odbyło się w Zgromadzeniu Państwowym Republiki Słowenii, dyrektor Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych i Sekretarz Wykonawczy Rozszerzonego Porozumienia Częściowego w sprawie Szlaków Kulturowych Rady Europy dr Stefan Dominioni i Przewodnicząca Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii mgr Urška Klakočar Zupančič, wręczyli przedstawicielom Szlaku Pisarek certyfikat Szlaku Kulturowego Rady Europy. Do zgromadzonych gości – członków Szlaku Pisarek, przedstawicieli politycznych i dyplomatycznych, przedstawicieli szlaków kulturowych i innych zaproszonych gości – przemówili: dr Andreja Rihter, prezes Stowarzyszenia Turystyki Kulturowej Szlaku Pisarek, Tamara Vonta, Przewodnicząca Komitetu Kultury Zgromadzenia Państwowego oraz Przewodnicząca delegacji Zgromadzenia Państwowego w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, Špela Spanžel, dyrektor generalny Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury, mgr Urška Klakočar Zupančič i dr Stefano Dominioni.

Dr Andreja Richter m.in. powiedziała: „Dla Szlaku Pisarek certyfikat ten – znak jakości, jak lubimy go nazywać, jest nagrodą za nasz trud, ale również zachętą do tego, aby działać jeszcze więcej i lepiej, a także zachętą do myślenia i działania poza ustalonymi ramami, do czego inspirują nas nasze autorki.”

Tamara Vonta powiedziała: „Podczas wydarzeń takich jak dzisiejsze wydaje się, że korytarze parlamentarne wypełnia szczególna energia, a wypowiadane słowa są w cieplejszych barwach, dlatego szczególnie cieszą nas takie spotkania i nasza misja również nabiera zupełnie innego wyrazu. Być może można to częściowo przypisać faktowi, że kultura jest oczyszczona ze wszelkich egoistycznych pułapek, jest siłą jednoczącą i łączącą, nie jest tylko celem, jest przede wszystkim drogą. Drogą, na której odkrywamy to, co najlepsze w nas i w innych. Dlatego jesteśmy dumni, że w naszym kraju znajduje się jeden z 48 szlaków certyfikowanych przez Europejski Instytut Szlaków Kulturowych. Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że szlak ten jest jednocześnie pierwszym szlakiem opowiadającym historie niezwykle wyjątkowych kobiet żyjących w czasach, które nie były dla nich sprzyjające”.

O oprawę muzyczną programu zadbały muzyczki Aleksandra Naumovski Potisk i Martina Burger, przedstawiając swoje pieśni do poezji słoweńskich poetek XIX wieku. Rolę prowadzącego pełnił Boštjan Romih.

Na końcu ceremonii wręczenia nagród odbyły się spotkania z dyrektorem Instytutu Europejskiego, mające na celu informowanie i aktywniejszy udział Słowenii w programie Szlaków Kulturowych Rady Europy. Stefano Dominioni spotkał się z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Kultury Matevžem Čelikiem Vidmarem oraz dyrektorem generalnym Špelą Spanžel i posłanką Tamarą Vontą, która przewodniczy słoweńskiej delegacji parlamentarnej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

Stefano Dominioni spotkał się także z przedstawicielami szlaków kulturowych przecinających Słowenię oraz dr Mają Turnšek z Wydziału Turystyki Uniwersytetu w Mariborze, która jest także członkinią sieci akademickiej Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych. Zaprezentowane zostały bieżące działania i wysiłki na rzecz lepszego połączenia i współpracy między szlakami oraz wykorzystania synergii między nimi, a także zwiększenia rozpoznawalności programu Szlaków Kulturowych Rady Europy w Słowenii. To właśnie sformalizowanie udziału Szlaków Kulturowych Rady Europy w poszczególnych krajach i ich rozpoznawalność są od pewnego czasu przedmiotem dyskusji na międzynarodowych spotkaniach na temat przyszłości i rozwoju tego ważnego europejskiego programu, który przeplata kulturę i turystykę oraz nasyca je europejskimi wartościami i sposobem życia.

Zdjęcie: Borys Pretnar

Scroll to Top