Piranova

V súlade so svojím poslaním – podporovať tvorivosť slovanských kultúr a spájať inštitúcie a jednotlivcov –, FSK v roku 2013 prvým spoločným projektom spojilo archívy v slovanskom regióne výstavou Slavic Capitals in 2D (vernisáž bola v Paláci UNESCO v Paríži). Projekt Spolu sa začal realizovať v Ľubľane (Slovinsko) v roku 2015, a to prvou medzinárodnou konferenciou štátnych archívov slovanských krajín.

V rámci Piranovy prebiehajú nasledujúce aktivity, ktoré sa organizujú s cieľom poukázať na rozmanitosť súčasného sveta a chrániť svetové dedičstvo:
“V rámci Piranovy sa staráme o potreby odbornej verejnosti: vedcov, kurátorov, študentov, učiteľov, manažérov a ďalších odborníkov v oblasti hmotného a nehmotného dedičstva a kultúrnych politík.“

PARTNERI

MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIÁ

Ciele

  • vytvoriť priestor na podporu tvorivosti, šírenie poznatkov o možnostiach a príležitostiach nových technológií a o ich využití v oblasti dedičstva
  • navzájom sa počúvať a zároveň počuť sa
  • zdieľať skúsenosti, vedomosti a pocity
  • otvárať priestor pre tok informácií a praktík
  • budovať nové mosty, partnerstvá a byť prítomní na medzinárodnej scéne

Sieť

Súčasťou kolokvia sú prednášky a prax, založené na dialógu a skúsenostiach jednotlivcov z rôznych pracovných sfér, ktorí v oblasti dedičstva hrajú dôležitú úlohu. Kolokvium ponúka veľa príležitostí na vytváranie sietí kontaktov (networking), stretávanie sa a vytváranie nových väzieb, keďže účastníci a odborníci prichádzajú z celého sveta a podujatie ponúka obsahovo bohatý program, spoločenské aktivity, výlety atď.

Ukážky z prednášok

DÁVAME DO POZORNOSTI

Kolokvium Piranova sa sťahuje do online priestoru

Pre pandémiu a obmedzenú možnosť prekročiť hranice sa kolokviá Piranova presunuli do online priestoru. Všetky najaktuálnejšie informácie sa nachádzajú na tejto webovej stránke.

„Minglovanie“ na Piranove

Okrem oficiálneho programu ponúka kolokvium Piranova veľa príležitostí na stretávanie sa a „minglovanie“ na neformálnych podujatiach. Účastníci pri tom spoznávajú bohaté kultúrne dedičstvo, vrátane gastronómie.

Piranova pomenovaná podľa mesta Piran

Inšpirácia pre názov Piranova pochádza z názvu historického slovinského mesta Piran, jedného z klenotov Jadranu. Mesto je vynikajúcim príkladom zachovávania starobylého mesta postaveného na križovatke rôznych kultúr, presnejšie na križovatke západnej a východnej Európy.

ONLINE KNIŽNICA

MEDZINÁRODNÁ LETNÁ ŠKOLA MUZEOLÓGIE

Pre študentov, kurátorov a ďalších múzejných odborníkov sa letná škola koná každý rok v pôvabnom a romantickom meste Koper / Slovinsko.

Ďalšia 14. medzinárodná letná škola muzeológie sa uskutoční d 23. do 27. mája 2022.

2019

13th International Summer School of Museology
More

2018

12th International Summer School of Museology
More

2017

12th International Summer School of Museology
More

2016

10th International Summer School of Museology
More

NOVINKY

Medzinárodné kolokvium Piranova opäť naživo

Po posledných štyroch medzinárodných kolokviách Piranova, ktoré boli v dôsledku epidemiologickej krízy organizované na diaľku, organizovalo Fórum slovanských kultúr šieste kolokvium opäť naživo. V Pirane sa stretlo 15 účastníkov a lektorov zo šiestich krajín, ktorí spolu skúmali a objavovali zvukové vlny z rôznych uhlov.

Viac »

Medzinárodné kolokvium Piranova už piatykrát za sebou

V rámci Piranovy – medzinárodného centra pre výskum dedičstva usporiadalo Fórum slovanských kultúr v spolupráci s Európskou múzejnou akadémiou piate medzinárodné kolokvium. O víťazstve digitalizácie prednášali a diskutovali odborníci zo siedmich krajín. Zároveň sa na diaľku uskutočnili aj dva online workshopy.

Viac »

O polyfónii múzeí na kolokviu Piranova

FSK v rámci plánovaných aktivít, ktoré sú prispôsobené aktuálnej situácii, pripravilo tretie kolokvium v rámci medzinárodného výskumného centra pre výskum kultúrneho dedičstva Piranova. Kolokvia s názvom Polyfónia múzeí sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov z 12 rôznych krajín.

Viac »

ZAČIATKY

Začiatky letnej školy muzeológie siahajú do slovinského mesta Celje, kde Múzeum pre novodobé dejiny Celje organizovalo rôzne výskumno-vzdelávacie múzejné aktivity pre mládež. Od roku 2000, keď sa v rámci slovinského muzeálneho priestoru niektoré osobitné znalosti z oblasti múzejníctva stávali čoraz aktuálnejšími, boli letné študentské múzejné tábory rozšírené o program letnej školy muzeológie Celje. V roku 2007 sa Letná škola muzeológie pod záštitou Fakulty humanitných vied Univerzity Primorska presťahovala na slovinské pobrežie.

Piranova – medzinárodné výskumné centrum bolo založené v roku 2018 a predstavuje nadstavbu desaťročného odborného vzdelávacieho procesu z oblasti muzeológie a kultúrneho dedičstva, ktoré FSK realizuje v spolupráci s Univerzitou Primorska, Fakultou humanitných vied, Európskou múzejnou akadémiou a ďalšími partnermi

Scroll to Top