Piranova

V súlade so svojím poslaním – podporovať tvorivosť slovanských kultúr a spájať inštitúcie a jednotlivcov –, FSK v roku 2013 prvým spoločným projektom spojilo archívy v slovanskom regióne výstavou Slavic Capitals in 2D (vernisáž bola v Paláci UNESCO v Paríži). Projekt Spolu sa začal realizovať v Ľubľane (Slovinsko) v roku 2015, a to prvou medzinárodnou konferenciou štátnych archívov slovanských krajín.

V rámci Piranovy prebiehajú nasledujúce aktivity, ktoré sa organizujú s cieľom poukázať na rozmanitosť súčasného sveta a chrániť svetové dedičstvo:
“V rámci Piranovy sa staráme o potreby odbornej verejnosti: vedcov, kurátorov, študentov, učiteľov, manažérov a ďalších odborníkov v oblasti hmotného a nehmotného dedičstva a kultúrnych politík.“

PARTNERI

MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIÁ

Ciele

  • vytvoriť priestor na podporu tvorivosti, šírenie poznatkov o možnostiach a príležitostiach nových technológií a o ich využití v oblasti dedičstva
  • navzájom sa počúvať a zároveň počuť sa
  • zdieľať skúsenosti, vedomosti a pocity
  • otvárať priestor pre tok informácií a praktík
  • budovať nové mosty, partnerstvá a byť prítomní na medzinárodnej scéne

Sieť

Súčasťou kolokvia sú prednášky a prax, založené na dialógu a skúsenostiach jednotlivcov z rôznych pracovných sfér, ktorí v oblasti dedičstva hrajú dôležitú úlohu. Kolokvium ponúka veľa príležitostí na vytváranie sietí kontaktov (networking), stretávanie sa a vytváranie nových väzieb, keďže účastníci a odborníci prichádzajú z celého sveta a podujatie ponúka obsahovo bohatý program, spoločenské aktivity, výlety atď.

Pohľad na prednášky

HIGHLIGHTS

Piranova Colloquium
continue online

Due to the pandemic and the impossibility of crossing borders Piranova colloquiums have also moved online. All the latest information can be found on this website.

Mingle at the Piranova

In addition to the official programme, the Piranova Colloquium offers a number of opportunities to mingle at the informal networking events. At the same time, participants learn about the rich cultural heritage, e. g. including gastronomy.

Piranova named after the Piran

The inspiration for the Piranova comes from the name of the historic town Piran/Slovenia, one of the gems of the Adriatic and a model example of historic preservation of a centuries-old town situated at the crossroads of cultures, more specifically between Western and the Eastern of Europe.

online library

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF MUSEOLOGY

Every year for students, custodians and other professionals in the field of heritage in charming and romantic town Koper/Slovenia.

Next 14th International Summer School of Museology will take place in May 2021.

2019

13th International Summer School of Museology
More

2018

12th International Summer School of Museology
More

2017

12th International Summer School of Museology
More

2016

10th International Summer School of Museology
More

NOVINKY

O polyfónii múzeí na kolokviu Piranova

FSK v rámci plánovaných aktivít, ktoré sú prispôsobené aktuálnej situácii, pripravilo tretie kolokvium v rámci medzinárodného výskumného centra pre výskum kultúrneho dedičstva Piranova. Kolokvia s názvom Polyfónia múzeí sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov z 12 rôznych krajín.

Viac »

STORY

The beginnings of the International Summer School of Museology in Piran go back to Celje when the Museum of Recent History Celje organised different educational and research activities for young people. After 2000 when special museological know-how was more and more in demand within the Slovenian museum community, the summer student museum camps were upgraded into programme of the Summer School of Museology Celje. In 2007 the school moved its activity to the Coast under the auspices of the Faculty of Humanities of the University of Primorska.

Piranova – International Heritage Research Centre was established in 2018 as a step forward from ten years activity in the museum and heritage professional trainings carried out by FSK in cooperation with the University of Primorska, Faculty of Humanities, European Museum Academy and other partners.

Scroll to Top