Piranova

V súlade so svojím poslaním – podporovať tvorivosť slovanských kultúr a spájať inštitúcie a jednotlivcov –, FSK v roku 2013 prvým spoločným projektom spojilo archívy v slovanskom regióne výstavou Slavic Capitals in 2D (vernisáž bola v Paláci UNESCO v Paríži). Projekt Spolu sa začal realizovať v Ľubľane (Slovinsko) v roku 2015, a to prvou medzinárodnou konferenciou štátnych archívov slovanských krajín.

V rámci Piranovy prebiehajú nasledujúce aktivity, ktoré sa organizujú s cieľom poukázať na rozmanitosť súčasného sveta a chrániť svetové dedičstvo:
“V rámci Piranovy sa staráme o potreby odbornej verejnosti: vedcov, kurátorov, študentov, učiteľov, manažérov a ďalších odborníkov v oblasti hmotného a nehmotného dedičstva a kultúrnych politík.“

PARTNERI

MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIÁ

Ciele

  • vytvoriť priestor na podporu tvorivosti, šírenie poznatkov o možnostiach a príležitostiach nových technológií a o ich využití v oblasti dedičstva
  • navzájom sa počúvať a zároveň počuť sa
  • zdieľať skúsenosti, vedomosti a pocity
  • otvárať priestor pre tok informácií a praktík
  • budovať nové mosty, partnerstvá a byť prítomní na medzinárodnej scéne

Sieť

Súčasťou kolokvia sú prednášky a prax, založené na dialógu a skúsenostiach jednotlivcov z rôznych pracovných sfér, ktorí v oblasti dedičstva hrajú dôležitú úlohu. Kolokvium ponúka veľa príležitostí na vytváranie sietí kontaktov (networking), stretávanie sa a vytváranie nových väzieb, keďže účastníci a odborníci prichádzajú z celého sveta a podujatie ponúka obsahovo bohatý program, spoločenské aktivity, výlety atď.

International Colloquium Piranova #5

11 May 2021
Triumph of Digital?

Call for online presentations

International Colloquium Piranova #6
Sound Waves

E-magazin | Programme
6 – 8 October 2021
Institute for Archeology and Heritage, Faculty of Humanities, University of Primorska, Piran/Slovenia

Lecturers talked about the meaning of sound, its influence on the perception of the world, soundscapes in museums and museum displays, and use of new technologies in cultural heritage presentations. They also presented various good practices. At the workshop led by Italian composer and musician Claudia Ferretti the participants created and narrated their own sound stories.

Sound postcards

International Colloquium Piranova #5

E-magazine

Triumph of Digital?
In their lectures, experts from seven countries participating in the international colloquium Piranova entitled “Triumph of the Digital?” gave concrete examples of their experience with the digital shift in the recent period. Two online workshops also took place in the framework of the colloquium.

Programme

Video

International Colloquium Piranova #4

E-magazine

The event featured lectures and presentation of the book Developing exhibitions as well as two workshops. The common thread revolved around the approaches to building both permanent and periodic exhibitions in museums, and their different aspects: internal and external human resources, content development in the context of space, digital production, purpose, financial resources and more).

Programme

Video

International Colloquium Piranova #4

25 February 2021 / ONLINE
International Colloquium Piranova #4
Exihibition Challenges
Draft Programme

International Colloquium Piranova #3

Polyphony of Museums
E-magazine

The colloquium was conceived around two central topics. The aim was to learn more about the captivating, attractive and creative exhibitions in the first section and move on to find out more about the activities through which museums engage and develop their audiences.

Programme

Video

International Collqouium Piranova #2

Sounds of Museums
E-magazine

The colloquium, which offered online discussions as well as lectures, highlighted the following topics: museums during lockdown, team management and teamwork, exhibitions, objects, activities and events, and museum visitors and public.

Programme

Video

International Colloquium Piranova #1

Sounds and Music
Piran City Gallery, Piran/Slovenia

The colloquium was intended for museum professionals to discuss and exchange experiences on the use of sounds and music in museum work. The guest lecturers established a vivid interaction with the participants and shared the knowledge concerning the use of sounds and music in museum exhibitions, promotional activities and other forms of communication with museum visitors and various publics.

Programme

Video

Ukážky z prednášok

DÁVAME DO POZORNOSTI

Kolokvium Piranova sa sťahuje do online priestoru

Pre pandémiu a obmedzenú možnosť prekročiť hranice sa kolokviá Piranova presunuli do online priestoru. Všetky najaktuálnejšie informácie sa nachádzajú na tejto webovej stránke.

„Minglovanie“ na Piranove

Okrem oficiálneho programu ponúka kolokvium Piranova veľa príležitostí na stretávanie sa a „minglovanie“ na neformálnych podujatiach. Účastníci pri tom spoznávajú bohaté kultúrne dedičstvo, vrátane gastronómie.

Piranova pomenovaná podľa mesta Piran

Inšpirácia pre názov Piranova pochádza z názvu historického slovinského mesta Piran, jedného z klenotov Jadranu. Mesto je vynikajúcim príkladom zachovávania starobylého mesta postaveného na križovatke rôznych kultúr, presnejšie na križovatke západnej a východnej Európy.

ONLINE KNIŽNICA

MEDZINÁRODNÁ LETNÁ ŠKOLA MUZEOLÓGIE

Pre študentov, kurátorov a ďalších múzejných odborníkov sa letná škola koná každý rok v pôvabnom a romantickom meste Koper / Slovinsko.

Ďalšia 14. medzinárodná letná škola muzeológie sa uskutoční d 23. do 27. mája 2022.

2019

13th International Summer School of Museology
More

2018

12th International Summer School of Museology
More

2017

12th International Summer School of Museology
More

2016

10th International Summer School of Museology
More

NOVINKY

Medzinárodné kolokvium Piranova opäť naživo

Po posledných štyroch medzinárodných kolokviách Piranova, ktoré boli v dôsledku epidemiologickej krízy organizované na diaľku, organizovalo Fórum slovanských kultúr šieste kolokvium opäť naživo. V Pirane sa stretlo 15 účastníkov a lektorov zo šiestich krajín, ktorí spolu skúmali a objavovali zvukové vlny z rôznych uhlov.

Viac »

ZAČIATKY

Začiatky letnej školy muzeológie siahajú do slovinského mesta Celje, kde Múzeum pre novodobé dejiny Celje organizovalo rôzne výskumno-vzdelávacie múzejné aktivity pre mládež. Od roku 2000, keď sa v rámci slovinského muzeálneho priestoru niektoré osobitné znalosti z oblasti múzejníctva stávali čoraz aktuálnejšími, boli letné študentské múzejné tábory rozšírené o program letnej školy muzeológie Celje. V roku 2007 sa Letná škola muzeológie pod záštitou Fakulty humanitných vied Univerzity Primorska presťahovala na slovinské pobrežie.

Piranova – medzinárodné výskumné centrum bolo založené v roku 2018 a predstavuje nadstavbu desaťročného odborného vzdelávacieho procesu z oblasti muzeológie a kultúrneho dedičstva, ktoré FSK realizuje v spolupráci s Univerzitou Primorska, Fakultou humanitných vied, Európskou múzejnou akadémiou a ďalšími partnermi

Návrat hore