Piranova – kolokvium, ktoré prináša súčasné a inovatívne témy a reflexie, už čoskoro

Obsah kolokvia s názvom Múzeá a digitálne prostredie odkrýva možnosti, výhody, riziká a nevýhody nových múzejných skúsenosti z oblasti nových digitálnych technológií.

Digitálne technológie umožňujú rozvoj nových múzejných postupov a reinterpretácií múzejných zbierok, nové formy participácie múzeí, vytváranie sietí a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva. Múzeá pomocou používania digitálnych technológií rozšírenej reality (AR), virtuálnej reality (VR) a 3D môžu návštevníkom ponúknuť nové spôsoby porozumenia a komunikácie.

Agenda o digitalizácii múzeí vznikla už desaťročia pred pandémiou COVID-19, súbežne so začiatkami digitálneho veku, ale práve fyzické zatvorenie múzeí najmä v prvej vlne pandémie vyvolalo nepredstaviteľné posuny a rôznorodú sociálnu interakciu múzeí presunulo do digitálneho prostredia. Sme svedkami spustenia rôznych digitálnych iniciatív a reinterpretácie múzejných materiálov pomocou nástrojov a programov nových technológií, interakcie s publikom v digitálnom prostredí a vytvárania úplne nových digitálnych používateľských zážitkov. Doba pandemických obmedzení života a práce formovala mnohé digitálne inovácie, riešenia a adaptácie.

Kolokvium poskytuje prehľad inovatívnych projektov z tejto oblasti a zároveň poukazuje na mnohé úskalia virtuálnej a zmiešanej reality. Preto musíme informácie a digitálne nástroje využívať premyslene, kriticky a s jasným cieľom.

Téma: Múzeá a digitálne prostredie
Dátum: 29. marec – 1. apríl 2023
Miesto: Galéria Herman Pečarič, Piran, Slovinsko
Organizátor: Fórum slovanských kultúr
Partner: Pobrežné galérie Piran (Obalne galerije Piran)

Návrat hore